Alla inlägg av Leea J Sokura

Lärares kalendrar i Optime Portal

Av datasekretessorsaker är det inte längre möjligt att ta fram en lärares undervisningsschema genom att välja ”Lärare”. Du kan ändå fortfarande se ditt eget undervisningsschema genom att välja ”Min kalender” och t.ex. all undervisning för ett studieavsnitt genom att välja ”Studieavsnitt”. (Instruktioner för användning av kalendervyn.)

Utbildningsplanerare kan fortfarande ta fram en lärares undervisningsschema.

Bruksanvisning för OptimePortal på svenska

For OptimePortal instructions in English, please choose English in the language drop down menu in the left sidebar.

Suomenkieliset OptimePortal-ohjeet ja OptimeEvent-ohjeet löydät, kun valitset vasemman sivupalkin pudotusvalikosta kieleksi suomen.