Bruksanvisning för Optime Portal

OptimePortal finns på adressen:

OptimePortal (nedan Optime) är ett verktyg som används till att bläddra i undervisningskalendrar, göra förfrågningar om undervisningspersonalens förhinder och göra lokalbokningar som inte gäller undervisning.

OptimePortal kan användas av alla Helsingfors universitets anställda som har universitetets användarnamn (ett tillfälligt användarnamn, s.k. kevyttunnus, räcker inte). Studenterna använder fortsättningsvis endast WebOodi, Sisu och tjänsten Studier. Man loggar in i Optime med sitt användarnamn och lösenord, och loggar ut genom att klicka på sitt namn i övre högra hörnet och välja ”Logga ut”.

Optime kan för närvarande användas på finska, svenska och engelska. Webbplatsen har en två timmars tidsgräns, dvs. sessionen avbryts efter två timmars inaktivitet. Optime finns också som mobilversion, i den kan man bläddra i kalendern.

Optimes registerutdrag finns här (endast på finska).

Bruksanvisningen är indelad i tre avsnitt:

Mer information om planeringen av undervisningsprogram finns i Flamma (för utbildningsprogrammen, kräver inloggning) och på Instruktioner för undervisning (för lärarna).

Mer information om undervisningslokalerna finns i Flamma (kräver inloggning) och på undervisningslokalernas presentationssidor (på finska och engelska).