Bokningsförfrågningar

Universitetets anställda kan göra bokningsförfrågningar i OptimePortal (nedan Optime) på följande villkor:

Du kan gå över inspelningen för att läsa skriven anvisningar.

Observera att det är en bokningsförfrågan, som lokalbokningen bekräftar eller vid behov avslår. Systemet bokar emellertid lokalen preliminärt redan när du sänder din bokningsförfrågan.

Du loggar in i Optime på adressen optime.helsinki.fi med ditt användarnamn. Välj språk nere till höger på sidan. Optimes gränssnitt finns på finska, svenska och engelska.

Bokningsförfrågan inleds med att du väljer Gör en bokningsförfrågan. Du hittar dina egna förfrågningar och bekräftade bokningar under Mina bokningar. Närmare anvisningar finns på följande sidor:

Mer information om undervisningslokalerna finns i Flamma (kräver inloggning) och på undervisningslokalernas presentationssidor (på finska och engelska).