Bokningsförfrågningar

Universitetets anställda kan göra bokningsförfrågningar i OptimePortal (nedan Optime) på följande villkor:

  • Lokalen som bokas är i första hand avsedd för undervisning (möteslokaler bokas i Office365).
  • Bokningen gäller sådan undervisning eller ett sådant evenemang som inte förs in i WebOodi (all undervisningsinformation som syns i WebOodi sköts av utbildningsplanerarna).

Observera att det är en bokningsförfrågan, som lokalbokningen bekräftar eller vid behov avslår. Systemet bokar emellertid lokalen preliminärt redan när du sänder din bokningsförfrågan.

Du loggar in i Optime på adressen optime.helsinki.fi med ditt användarnamn. Välj språk nere till höger på sidan. Optimes gränssnitt finns på finska, svenska och engelska.

Bokningsförfrågan inleds med att du väljer Gör en bokningsförfrågan. Du hittar dina egna förfrågningar och bekräftade bokningar under Mina bokningar. Närmare anvisningar finns på följande sidor: