Bokningsförfrågan för en återkommande händelse

Du kan gå över inspelningen för att läsa skriven anvisningar för återkommande händelser.

Dessa instruktioner gäller endast bokningar för återkommande händelser. Se övriga anvisningar på sidan Bokningsförfrågan för en enskild händelse.

OBS! Vi rekommenderar att du använder antingen Chrome, Firefox eller Edge som webbläsare. Tyvärr går det inte att göra ändringar i en återkommande händelse med webbläsaren Internet Explorer.

Du kan koppla flera händelser till en och samma bokningsförfrågan så här:

  1. En återkommande händelse har alltid samma lokal och klockslag, men datumet kan variera.
  2. När lokalen eller klockslaget ändras, gör man antingen en alldeles ny förfrågan eller kopplar en ny förfrågan till samma beställning. Instruktioner finns på sidan Bokningsförfrågan för flera händelser.

Bokningsförfrågan för återkommande händelser

Kryssa för Återkommande händelse? för att precisera detaljerna.Bilden visar lokation av Återkommande händelse? -rutan.

Välj upprepningsfrekvens:

  • Varje dag
  • Varje vecka
  • Varannan vecka
  • Månatligen, om händelsen upprepas varje månad på samma dag.
  • Välj veckodagar, om händelsen upprepas varje vecka på samma klockslag och veckodagar
  • Välj datum, om händelsen upprepas oregelbundet på olika veckodagar men alltid i samma lokal och på samma klockslag. Enstaka datum väljs genom att klicka på Lägg till. Första datum i serien anges i övre datumfältet i sektionen Sökvillkor. Med Lägg till väljer du alla följande datum.

Du kan välja antalet upprepningar eller slutdatum för händelsen.

De övriga sökvillkoren är desamma som för en enskild bokning.

I sektionen Precisera bokningen kan du ännu göra ändringar i klockslag och datum. Genom att välja kalenderns månadsvy är det lättare att kontrollera att händelser som sträcker sig över ett längre tidsintervall har förts in på rätt dag.

Till övre kanten av sidan