Bokningsförfrågan för flera händelser

Dessa instruktioner gäller endast bokningsförfrågningar där flera händelser sammankopplas i en och samma förfrågan. Se övriga anvisningar under Bokningsförfrågan för en enskild händelse.

Du kan koppla flera händelser till en och samma bokningsförfrågan så här:

 1. En återkommande händelse har alltid samma lokal och klockslag, men datumet kan variera. Instruktioner finns på sidan Bokningsförfrågan för återkommande händelser.
 2. När lokalen eller klockslaget ändras, gör man antingen en alldeles ny förfrågan eller kopplar en ny förfrågan till samma beställning. De här instruktionerna gäller hur man lägger till en ny förfrågan till en befintlig förfrågan. Om flera händelser utgör en helhet kan bokningarna sammankopplas till en enda förfrågan även om händelserna äger rum vid oregelbundna tidpunkter och/eller i olika lokaler.

OBS! I den nuvarande programversionen av Optime får alla händelser i en bokningsförfrågan samma namn. Om det är viktigt att händelserna har olika namn ska en separat bokningsförfrågan göras för varje namn.

Bokningsförfrågan för flera händelser

 1. Välj den första lokalen enligt instruktionerna på sidan Bokningsförfrågan för en enskild händelse. Om du vill boka flera lokaler på samma klockslag, rekommenderar vi att du använder sådana sökvillkor att alla önskade lokaler ryms med i sökresultaten.
 2. Om du vill boka
  • en ny lokal, och lokalens sökvillkor är annorlunda än din första sökning, ska du gå tillbaka till sektionen Sökvillkor.
  • en ny lokal, och lokalens sökvillkor är samma som din första sökning, ska du gå tillbaka till sektionen Välj lokaler.
  • samma lokal, men på ett annat klockslag, ska du gå tillbaka till sektionen Välj lokaler.
 3. Boka lokalen genom att klicka på Boka denna lokal i sektionen Välj lokaler.
 4. Bestäm händelsens tidpunkt i sektionen Precisera bokningen.

Varje gång du klickar på Boka denna lokal läggs en ny händelse till. Antalet händelser ser du i sektionen Precisera bokningen, i rullgardinsmenyn Valda lokaler i vänstra hörnet. Menyn visar ordningstalet (#1, #2…) framför de händelser som har lagts till.

Om du vill kontrollera uppgifterna för en händelse som du har lagt till, välj händelsen i rullgardinsmenyn Valda lokaler i vänstra hörnet i sektionen Precisera bokningen.Bilden visar lokation av listan av lokaler under Precisera bokningen -del.

Alla händelser som lagts till förfrågan syns också i nedre kanten i sektionen Slutför förfrågan.Bilden visar flera lokaler under Slutför förfrågan -del.

Ta bort en enskild förfrågan från bokningen

Om du vill ta bort en enskild händelse från en förfrågan: Öppna rullgardinsmenyn Valda lokaler, välj händelsen som ska raderas och radera den genom att klicka på raderingsknappen (krysset) till höger.Bilden visar lokation av knappen för att ta en lokal bort från förfrågan.

Till övre kanten av sidan