Frågeformulär om lärares förhinder och preferenser

I OptimePortal (nedan Optime) kan man skapa ett frågeformulär till lärarna för att ta reda på olämpliga undervisningstider och lokaler samt preferenser som gäller undervisningstiderna. Formuläret kan också innehålla fritt formulerade frågor.

Om ett formulär skapas för dig får du ett e-postmeddelande som innehåller en länk till formuläret. Formuläret finns också på Optimes ingångssida under Meddelanden. Anvisningar för hur du svarar på formuläret finns på sidan Hur du fyller i formuläret om förhinder och preferenser.

Läsordningsplanerar som använder Optime skapar frågeformulären i Optime-programmet. Anvisningar för hur formuläret administreras finns på sidan Opettajan kyselylomakkeen luonti ja hallinnointi (endast på finska).