Frågeformulär om lärares förhinder och preferenser

I OptimePortal (nedan Optime) kan läsordningsplanerare skapa frågeformulär till lärare för att ta reda på olämpliga undervisningstider och lokaler samt preferenser som gäller undervisningstiderna. Formuläret kan också innehålla fritt formulerade frågor.

Om ett formulär skapas för dig får du ett e-postmeddelande som innehåller en länk till formuläret. Formuläret finns också på Optimes ingångssida under Meddelanden. Anvisningar för hur du svarar på formuläret finns i Instruktioner för undervisning.