Kalendern

Kalendern i OptimePortal (nedan Optime) för läsåret 2020–21 finns på adressen optime.helsinki.fi. Som inloggad kan du i Optimes kalender bl.a. se

  • ditt eget undervisningsschema
  • ett enskilt studieavsnitts schema
  • en årskurs eller studentgrupps schema
  • en utbildnings schema
  • undervisningslokalernas bokningsläge

I kalendern ser du studieavsnittens undervisningstider, lokaler och lärare. Studieavsnittets övriga uppgifter finns i WebOodi och på Kurssidan. Observera att kalenderns uppgifter syns i realtid och att uppgifterna kan ändras medan planeringen av undervisningsprogrammet pågår. Utbildningsplanerarna meddelar när undervisningen i Optime har bekräftats och du kan föra in din undervisning i din egen elektroniska kalender.

Läs mer om kalendervyns egenskaper.

Du kan exportera kalendern till din egen elektroniska kalender, dela den som länk eller göra den till en pdf-fil.

Läs mer om exportering.