Att dela kalendern

Du kan dela en kalender på följande sätt. Du kan gå till kapitlet i fråga med nedanstående länkar.

Du kan göra bilderna i instruktionerna större genom att klicka på dem.

Exportering av en kalender till den egna elektroniska kalendern

Vi rekommenderar att du exporterar din kalender till Outlook, som är det kalenderprogram som stöds av universitetet. Notera att det kan ta upp till ett dygn innan de ändringar du gör i Optime uppdateras i kalenderprogrammen.

Vi rekommenderar att du exporterar undervisningskalendern till din egen kalender via Min undervisning. Men det går också att exportera den via Optime. I detta fall är det viktigt att göra en export från optime.helsinki.fi. Den exporterade kalendern visar uppgifter för det nuvarande läsåret ungefär till slutet av juni och uppgifter för det framkommande läsåret från början av juli. Om export görs från future.optime.helsinki.fi under vårterminen, fungerar den bara under höstterminen på rätt sätt.

Så här överför du Optime-kalendern till Outlook (instruktionerna bygger på engelskspråkiga Outlook):

 1. Öppna kalendervyn på optime.helsinki.fi.
  • ”Min kalender” väljs som utgångsvärde, så, om du vill flytta din undervisningskalender till din kalender, behöver du inte ändra valet.
  • Om du inte vill överföra din undervisningskalender till din kalender, ändra från övre vänstra hörnet t.ex. från ”Min kalender” till ”studieavsnitt”. Sök och välj en kurs vars kalender du vill exportera till din kalender.
 2. Klicka på knappen ”Exportera kalender” i övre högra hörnet:

Bilden visar lokation av exportering länk på sidan.

 1. Kopiera länken som öppnas, t.ex. med tangentkombinationen Ctrl + C.

Bilden visar Kopiera exporteringslänken -fönstret.

 1. Gå till Outlook och där till fliken Calendar.
 2. Öppna fliken Home, klicka på Open Calendar och välj From Internet. En ruta öppnas och du kan klistra in kalenderlänken från Optime i fältet, t.ex. med tangentkombinationen Ctrl + V.

Bilden visar hur du kan importera kalendern i Outlook.

 1. Därefter öppnas en ruta som frågar: Add this Internet Calendar to Outlook and subscribe to updates? Välj Advanced.

Bilden visar när du hittar ytterligare inställningar.

 1. I rutan somöppnas kan du ge kalendern du importerar från Optime ett namn (t.ex. Min undervisning 2020–21). Det är viktigt att avmarkera krysset i punkten Update Limit, för annars uppdateras inte din kalender när det blir ändringar. När punkten inte har ett kryss, uppdateras din kalender alltid när du uppdaterar eller öppnar Outlook.

Bilden visar ytterligare inställningar i Outlook.

 1. Efter att du har klickat OK och sedan Yes, importerar Outlook kalendern från Optime.

Bilden visar Outlook kalendern efter import.

Optime-kalendern syns nu jämsides med dina andra kalendrar. Därifrån kan du flytta den till din egen kalendergrupp och visa kalendrarna ovanpå varandra, och då ser du alla dina kalenderanteckningar i en och samma vy.

Läs mer om kalenderinställningar på Helpdesks webbsidor.

Hur får jag Optime-kalendern synlig på min telefon?

För att Optime-kalendern ska synas i din telefon måste du ta i bruk Office 365 e-posten i telefonen.

Läs mer om Office365 i mobilenheter på Helpdesks webbsidor.

Dela kalendern som en länk

Välj först kalender. Läs mer om bläddring av kalendrar på sidan Kalendervyns egenskaper. Sedan välj tidsperiod i kalendern (dag, vecka, månad). Klicka på knappen ”Länka denna vy” i övre högra hörnet.

Bilden visar Länka denna vy -fönstret.

Kalenderlänken kommer att ha det valda tidsintervallet som förvald inställning, men du kan också välja att alltid visa den aktuella tidpunktens (dvs. ”dagens”) kalender.

Obs.! Du kan inte dela ut Min kalender -vyn, eftersom den är personliga vyn och endast för dig.

Kopiera länken genom att välja den och sedan trycka på tangenterna Ctrl + C.

Skapa en PDF-fil av kalendern

Du kan spara kalendervyn i PDF-format och skriva ut den.

Välj först kalender. Läs mer om bläddring av kalendrar på sidan Kalendervyns egenskaper. Sedan välj tidsperiod i kalendern (dag, vecka, månad). Klicka på knappen Skriv ut i övre högra hörnet. Bilden visar Utskriftsinställningar-fönstret.

Du kan välja mellan en vy i kalenderformat eller i listformat. Om du väljer kalenderformatet kan du välja inställningar.Bilden visar utskriftsinställningar för kalenderformat.

Efter att du har valt format har du beroende på skrivaren olika möjligheter att spara eller öppna PDF-filen som Optime har skapat. Du kan också skriva ut filen.

Skapa en PDF-fil av en byggnads eller en lokals veckokalender

Välj först i kalendervyn den lokal och vecka vars kalender du vill skriva ut. Klicka på Skriv ut i övre högra hörnet. I rutan som öppnas, välj översta alternativet Veckoutskrift av byggnaden:Bilden visar Utskriftsinställningar-fönstret för lokaler.

Om du vill välja alla lokaler i en viss byggnad, klicka på Välj byggnad och sök och välj önskad byggnad.Bilden visar Utskriftsinställningar-fönstret för byggnader.

Om du vill välja lokalerna en lokal i taget (t.ex. lokaler i olika byggnader), klicka på det tomma sökfältet under knapparna Välj byggnad och Töm, och välj önskad lokal.Bilden visar Utskriftsinställningar-fönstret för lokaler.

Om du vill ta bort en vald lokal från listan, avmarkera genom att klicka på krysset framför namnet (se bild nedan). Om du vill ta bort alla valda lokaler, klicka på Töm.

När du har lagt till alla önskade lokaler till listan, klicka på Skriv ut.Bilden visar Utskriftsinställningar-fönstret när flera lokaler har valdes.

Efter det öppnas en PDF-fil med individuella kalendrar av veckoschemat för de lokaler du har valt. Observera att om du valde många lokaler tar det en stund för filen att skapas. Filen går att spara och/eller skriva ut.

Till övre kanten av sidan