Att dela kalendern

Du kan dela en kalender på följande sätt:

Du kan göra bilderna i instruktionerna större genom att klicka på dem.

Exportering av en kalender till den egna elektroniska kalendern

Vi rekommenderar att du exporterar din kalender till Outlook, som är det kalenderprogram som stöds av universitetet. Notera att det kan ta upp till ett dygn innan de ändringar du gör i Optime uppdateras i kalenderprogrammen.

Vi rekommenderar att du exporterar undervisningskalendern till din egen kalender via Min undervisning. Men det går också att exportera den via Optime på optime.helsinki.fi.

Så här överför du Optime-kalendern till Outlook (instruktionerna bygger på engelskspråkiga Outlook):

1. Öppna kalendervyn. Förvald vy är Min kalender

2. Klicka på knappen ”Exportera kalender” i övre högra hörnet:
kalenterin-jakaminen-3

3. Kopiera länken som öppnas, t.ex. med tangentkombinationen Ctrl + C.

kalenterin-jakaminen-2

4. Gå till Outlook och där till fliken Calendar.

5. Öppna fliken Home, klicka på Open Calendar och välj From Internet. En ruta öppnas och du kan klistra in kalenderlänken från Optime i fältet, t.ex. med tangentkombinationen Ctrl + V.

outlook calendar import

6. Därefter öppnas en ruta som frågar: Add this Internet Calendar to Outlook and subscribe to updates? Välj Advanced.

add internet calendar outlook

7. I rutan som öppnas kan du ge kalendern du importerar från Optime ett namn (t.ex. Min undervisning 2019–2020). Det är viktigt att avmarkera krysset i punkten Update Limit, för annars uppdateras inte din kalender när det blir ändringar. När punkten inte har ett kryss, uppdateras din kalender alltid när du uppdaterar eller öppnar Outlook.

advanced setting outlook

8. Efter att du har klickat OK och sedan Yes, importerar Outlook kalendern från Optime. Slutresultatet ser ut så här:

Outlook-näkymä siirron jälkeen

Optime-kalendern syns nu jämsides med dina andra kalendrar. Därifrån kan du flytta den till din egen kalendergrupp och visa kalendrarna ovanpå varandra, och då ser du alla dina kalenderanteckningar i en och samma vy. Vill du ändra dina kalenderinställningar har Helpdesk instruktioner här.

Hur får jag Optime-kalendern synlig på min telefon?

För att Optime-kalendern ska synas i din telefon måste du ta i bruk Office 365 e-posten i telefonen. Anvisningar finns på Helpdesks webbsidor.

Dela kalendern som en länk

Välj först kalender (se instruktioner i avsnittet Kalendervyns egenskaper) och tidsperiod i kalendern (dag, vecka, månad). Klicka på knappen ”Länka denna vy” i övre högra hörnet. Följande ruta öppnas:KalenterilinkitysKalenderlänken kommer att ha det valda tidsintervallet som förvald inställning, men du kan också välja att alltid visa den aktuella tidpunktens (dvs. ”dagens”) kalender.

Kopiera länken genom att välja den och sedan trycka på tangenterna Ctrl + C.

Skapa en PDF-fil av kalendern

Du kan spara kalendervyn i PDF-format och skriva ut den.

Välj först kalender (se instruktioner i avsnittet Kalendervyns egenskaper) och tidsperiod i kalendern (dag, vecka, månad). Klicka på knappen Skriv ut i övre högra hörnet. Följande ruta öppnas:

Tulosta

Du kan välja mellan en vy i kalenderformat eller i listformat. Om du väljer kalenderformatet kan du välja inställningar:

TulostusasetuksetEfter att du har valt format har du beroende på skrivaren olika möjligheter att spara eller öppna PDF-filen som Optime har skapat. Du kan också skriva ut filen.

Skapa en PDF-fil av en byggnads eller en lokals veckokalender

Välj först i kalendervyn den lokal och vecka vars kalender du vill skriva ut. Klicka på Skriv ut i övre högra hörnet. I rutan som öppnas, välj översta alternativet Veckoutskrift av byggnaden:

rakennuksen viikkotulostus

Om du vill välja alla lokaler i en viss byggnad, klicka på Välj byggnad och sök och välj önskad byggnad:

rakennuksen viikkotulostus 2a

Om du vill välja lokalerna en lokal i taget (t.ex. lokaler i olika byggnader), klicka på det tomma sökfältet under knapparna Välj byggnad och Töm, och välj önskad lokal:

rakennuksen viikkotulostus 2b

Om du vill ta bort en vald lokal från listan, avmarkera genom att klicka på krysset framför namnet (se bild nedan). Om du vill ta bort alla valda lokaler, klicka på Töm.

När du har lagt till alla önskade lokaler till listan, klicka på Skriv ut.

rakennuksen viikkotulostus 3

Efter det öppnas en PDF-fil med individuella kalendrar av veckoschemat för de lokaler du har valt. Observera att om du valde många lokaler tar det en stund för filen att skapas. Filen går att spara och/eller skriva ut.