Kalendervyns egenskaper

Du kan gå till kapitlet i fråga med nedanstående länkar.

Du kan göra bilderna i instruktionerna större genom att klicka på dem.

Hur du väljer kalendervy

I rullgardinsmenyn till vänster kan du välja kalendervy. Förvald vy är Min kalender.

Bilden visar kalendervyn i Optime.

Du kan ta fram information om:

1. Ditt eget undervisningsschema

Kalendern visar den undervisning för vilken du i Optime är antecknad som lärare.

Läs mer tips om hur du använder kalendern på slutet av sidan.

2. Undervisning (och andra bokningar) som ordnas i en eller flera lokaler

Om du vill bläddra i en enskild lokals bokningar:

  1. Välj ”Lokal” i rullgardinsmenyn till vänster (se bilden nedan).
  2. Klicka på sökfältet och skriv in namnet på lokalen (på finska).
  3. Vänta tills Optime hittar lokalen och klicka sedan på namnet.

Bilden visar hur man väljer en lokal i kalendervy.

Vi rekommenderar att du väljer endast en lokals kalender i taget. Om du ändå vill se flera lokalers bokningar i samma vy samtidigt:

  1. Klicka på ikonen till höger om sökfältet (se bilden ovan), varpå ett fönster öppnar sig.Bilden visar fönstret för sökning av flera lokaler.
  2. Skriv in namnet på lokalen du söker i fönstrets sökfält. Vänta tills Optime hittar lokalen och klicka sedan på namnet och på Lägg till.
  3. Du kan välja flera lokaler genom att upprepa proceduren (högst 10 st.).
  4. När du har lagt till de lokaler du behöver, klicka på Välj. Du kan nu se alla kalendrar i samma vy.
3. Undervisning som ordnas i en eller flera byggnader

Välj alternativet ”Byggnad” i rullgardinsmenyn till vänster och gör på samma sätt som när man väljer lokal i punkt 2. Vi rekommenderar att du väljer en byggnads kalender i taget.

4. En årskurs undervisning

Välj alternativet ”Årskurs” i rullgardinsmenyn till vänster och gör på samma sätt som när man väljer lokal i punkt 2. Du kan ta fram endast en årskurs undervisning i taget.

5. Undervisningen i ett eller flera studieavsnitt

Du kan söka fram undervisningen för ett eller flera studieavsnitt. Välj alternativet ”Studieavsnitt” i rullgardinsmenyn till vänster och gör på samma sätt som när man väljer lokal i punkt 2.

6. Undervisningen vid ett eller flera utbildningsprogram eller enheter

Välj alternativet ”Enhet” i rullgardinsmenyn till vänster och gör på samma sätt som när man väljer lokal i punkt 2.

Obs. Listan innehåller utbildningsprogram, institutioner, avdelningar och ämnesenheter m.m. Enheten som ordnar undervisningen är densamma som anges i Oodi.

7. En eller flera studentgruppers undervisning

Välj alternativet ”Studentgrupp” i rullgardinsmenyn till vänster och gör på samma sätt som när man väljer lokal i punkt 2.

Kalenderns funktioner

Kalendern visar studieavsnittets och undervisningstillfällets namn, tidpunkt, lokal och lärare. Allt får inte alltid plats i rutan, men det finns två sätt att göra informationen synlig:

1. För kursorn över händelsen i kalendern, varpå ett fönster med mer uppgifter öppnas intill.

Bilden visar fönstret med mer uppgifter.

2. Klicka på händelsen, varpå en egen inforuta med alla uppgifter öppnas.

Bilden visar inforutan med alla uppgifter.

Genom att klicka på studieavsnittets namn i inforutan kommer du åt studieavsnittets kalender.

Tips om hur du använder kalendern

Punkterna 1–5 nedan ger tips om det som märkts ut med rött på bilden.

Bilden som visar när tipsen finns på kalendervyn.

1. Den förvalda inställningen är att kalendern visar den pågående veckans undervisning. Du kan välja om du vill se uppgifterna enligt dag, vecka eller månad. Välj önskat alternativ genom att klicka på knapparna till höger.

2. Du kan bläddra framåt i kalendern genom att klicka på pilarna som omger knappen I dag. Du kan gå tillbaka till den aktuella dagen, veckan eller månaden genom att klicka på I dag.

3. Du får fram Optime-veckonumreringen genom att klicka på Välj vecka, varpå du kan gå till en viss vecka genom att klicka på veckonumret. Obs. Optimes veckor motsvarar inte kalenderveckorna, utan i Optime betyder vecka 1 läsårets första vecka, dvs. veckan som börjar i månadsskiftet juli–augusti.

4. När du klickar på datumet öppnas ett kalenderfönster där du kan välja kalender enligt tidsperiod.

5. Den förvalda inställningen är att undervisningen som syns har färg enligt studieavsnitt. Genom att klicka på studieavsnittsknappen kan du bestämma färgen enligt t.ex. lokal eller händelsetyp (t.ex. föreläsning, övningsgrupp). Genom att välja en viss lokal eller händelsetyp kan du framhäva de händelserna i din kalender. Obs. Om du bläddrar framåt i kalendern ska du beakta att färgerna kan ändras.

Till övre kanten av sidan