Optimen käyttö laajenee

Optime-projektin ohjausryhmä arvioi kokouksessaan 14.9.2015 Optimen lukujärjestyspuolen pilotointia ja totesi sen onnistuneeksi, joten käyttöönottoa voidaan laajentaa Kumpulan ja Viikin kampuksille.

Siltavuorenpenkereellä ja Kumpulassa fysiikassa ja kemiassa Optimen käyttö jatkuu sekä lukuvuoden 2015-2016 lukujärjestysten muokkaamisen että noin joulukuusta 2015 alkaen lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestysten laatimisen puitteissa.

Haluamme kiittää kaikkia pilotoijia Optimen käytöstä, hyödyllisestä palautteesta ja kärsivällisyydestä!

Kiitos palautteesta

Keräsimme elokuussa palautetta OptimeEventistä ja OptimePortalista. Palautelomakkeita oli kaksi, joista toinen oli laajempi lukujärjestyssuunnittelijoille suunnattu lomake ja toinen suppeampi lähinnä opetushenkilökunnalle suunnattu lomake. Lukujärjestyssuunnittelijoista 12 (22 käyttäjästä) vastasi palautteeseen ja opetushenkilökunnasta 14 ( n. 300 käyttäjästä).

Saatu palaute oli pääosin positiivista. Lukujärjestyssuunnittelijoiden huonoin palaute koski tämän kevään tilavarauskäytäntöjä, opettajat eivät olleet ihastuneet Portalin tulostustoimintoihin. Sanallisesta palautteesta löytyi joitain hyödyllisiä ehdotuksia, jotka tullaan ottamaan huomioon ohjelmistojen jatkokehityksessä. Yksi muutaman opettajan toivoma muutos on jo tehty – OptimePortalin kalenterissa näkyy nyt tapahtuman tila ylempänä, jolloin se on useammin näkyvillä.

Kiitos kaikille palautekyselyyn vastanneille! Palautetta voi edelleen antaa lähettämällä sitä sähköpostitse osoitteeseen optime-tuki(at)helsinki.fi.

Uusia koulutuksia pidetty ja tulossa

Kiitämme koulutuksiin osallistuneita ja toivomme, että nyt työ pääsee kunnolla käyntiin! Avaintekijä Optimen käytön oppimisessa on se, että ohjelmaa käyttää usein.

Tiistaina 20.1 pidettiin uusinta peruskoulutuksesta, johon saimme iloksemme useampia henkilöitä paikalle joko kertaamaan tai osallistumaan ensimmäistä kertaa.

Tiistaina 27.1 on jatkokoulutus, johon ovat ilmoittautuneet käytännössä kaikki keskeiset pilotoijat. Koulutus on tärkeä askel eteenpäin sujuvan pilotoinnin varmistamiseksi ja siinä keskitytään mm. ohjelmiston lippulaivaominaisuuksiin eli automaattisijoitteluun ja siihen liittyviin ehtoihin.

Pilotointi alkaa

OptimeEventin pilotointi alkaa 10.12.2014 ensimmäisellä käyttäjäkoulutuksella. Koulutukseen osallistuu 19 uutta Optimen käyttäjää käyttäytymistieteellisestä ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Projektiryhmässä teemme parhaamme, jotta pilotointi onnistuisi mahdollisimman hyvin ja pilotoijat saisivat mahdollisimman suuren hyödyn Optimen käytöstä. Kesällä 2015 tullaan tarkastelemaan pilotoinnin tuloksia ja tehdään päätös käyttöönoton laajennuksesta. Pilotoijien kokemukset ovat tärkeässä asemassa arvioidessamme pilotoinnin onnistumista.

Tervetuloa pilotoimaan!

 

Optimen käyttäjille tarkoitettu postituslista perustettu

Optimen käyttäjille tarkoitettu sähköpostilista optime-info(a)helsinki.fi on perustettu.

Listaa käytetään Optimesta tiedottamiseen pilotoinnin aikana. Listalla kerrotaan myös mahdollisista käyttökatkoista, uusista versioista ynnä muusta pilotoinnin aikana eteen tulevista asioista.

Jos haluat listalle, laita viestiä osoitteeseen optime-tuki(a)helsinki.fi