Käyttöohjeet siirretty / Bruksanvisingar har flyttats / User manuals have moved

Optimen käyttöohjeiden uudet sijainnit

Lukujärjestyssuunnittelijoiden ohjeet löytyvät opintohallinnon käyttöohje-wikistä sivulta Optime.

Nya lokationer för Optimes bruksanvisningar

New locations for Optime user manuals

Opettajien kalenterien selailu Optime Portalissa

Tietosuojasyistä opetushenkilökunnan kalentereita ei enää pääse tarkastelemaan ”Opettaja”-valinnalla. Voit kuitenkin edelleen tarkastella omaa kalenteriasi valinnalla ”Oma aikatauluni” ja esimerkiksi yksittäisen kurssin aikataulua valinnalla ”Opintojakso”. (Ohjeita kalenterien selailuun.)

Lukujärjestyssuunnittelijat voivat tarkastella edelleen myös opetushenkilökunnan kalentereita.