Lisätietokentät

Eventin Other Fields -välilehdeltä löytyy kolme lisätietokenttää, Room Notes, Staff Notes ja Other Notes.

Kaikki kolme kenttää ovat vapaatekstikenttiä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa opetuskerta-/event-kohtaisen lisätiedon välittäminen opiskelijoille ja opettajille silloin, kun Optimen ”tavalliset” toiminnot eivät siihen riitä. Room Notes -kenttä on tarkoitettu erityisesti niiden opetuspaikkojen kirjaamiseen, joita ei varata Optimessa, ja Staff Notes opettajatiedoille silloin, kun opettajaa ei Optimesta (ja/tai Oodista ja Sisusta) löydy eikä häntä ole mahdollista sinne saada; Other Notes taas on tarkoitettu ensisijaisesti muulle opetuskertaa koskevalle infolle.

Kenttien tiedot näkyvät Sisussa, Kurssisivuilla, Opintoni- ja Opetukseni-sivuilla sekä OptimePortalissa ja sieltä tehdyissä kalenterisiirroissa. Huom.! Kenttien sisältö ei näy WebOodissa.

Kutakin lisätietokenttää on yksi per event, eikä niille voi tehdä viikkorajauksia. Jos siis tahdot merkitä moniviikkoiselle eventille vain yksittäistä viikkoa koskevia lisätietoja, irrota ko. viikko omaksi eventikseen.

Huom.! Jos haluat lisätietokentät sarakkeiksi myös Events-näkymän listoille, käy aktivoimassa ne näkyviksi ja siirrä haluamaasi kohtaan Edit List Settings -ikkunassa.


Lisätietokenttien käytössä huomioitavaa

Kun opetustapahtuma on kerran siirretty Oodiin (ja Sisuun), sen lisätietokenttiin myöhemmin tehtävät lisäykset tai muutokset tulevat näkyviin Opetukseni- ja Opintoni-sivuille ilman uutta Oodi-siirtoa sitä mukaa, kun muutoksia Eventissä tehdään ja ko. sivustot tältä osin itse päivittyvät. Kurssisivujen osalta lisäkenttätietojen siirtyminen Oodi-siirtojen ulkopuolella valitettavasti vaihtelee tällä hetkellä; tiedot siis saattavat tulla näkyviin Kurssisivuille myös ilman uutta Oodi-siirtoa, mutta niiden siirtymisen varmistamiseksi suosittelemme ainakin toistaiseksi, että kenttien muokkaamisen jälkeen pakotat Kurssisivun päivittymisen uudella Oodi-siirrolla.

  • Kun opetustapahtuma on kerran julkaistu Oodissa, sille sen jälkeen Optimessa syötettävät lisätiedot ovat siis käytännössä samoin tein julkisia paitsi opettajille, myös opiskelijoille.
  • Opintoni- ja Opetukseni-sivujen omat päivittymissyklit voivat poiketa toisistaan, ja niiden päivittymisessä saattaa hyvin mennä tuntikin. Kurssisivut päivittyvät normaalisti n. 10 minuutin välein, mutta ”ruuhka-aikoina” (kun Oodista Kurssisivuille on jonossa paljon muutoksia ja/tai uusia opetustapahtumia) viive voi olla selvästi pidempikin. Huomaa myös, että myös kalenteriohjelmiin (Office365, Google-kalenteri jne.) vietyjen kalenterien päivittymisessä voi olla kalenteriohjelmista itsestään johtuvaa viivettä, joka toki koskee kaikkia muutoksia, ei ainoastaan lisätietokenttiä. Tämä viive voi olla ajoittain jopa vuorokauden mittainen.

Kenttien merkkimäärä on rajoitettu seuraavasti

  • Room Notes 300 merkkiä eli n. 35 sanaa.
  • Staff Notes 200 merkkiä eli n. 25 sanaa.
  • Other Notes 500 merkkiä eli n. 60 sanaa.

OptimeEvent ei anna kirjoittaa kenttään enempää tekstiä kuin merkkimäärärajoite sallii. Tekstiin voi lisätä myös rivinvaihdon, mutta se näkyy vain OptimePortalissa ja sieltä viedyissä kalenterimerkinnöissä (ei siis Sisussa, Kurssisivulla, Opintoni- ja Opetukseni-sivulla).

Jos eventillä on sekä Room-välilehdelle vietyjä tiloja että Room Notes -lisätietoja ja/tai sekä Staff-välilehdelle että Staff Notes -kenttään lisättyjä opettajia, näkyvät tiedot esimerkiksi Kurssisivulla eri paikoissa. Erityisesti opettajien kohdalla, koska Oodi kadottaa välissä eventille ”oikeasti” kiinnitettyjen opettajien opetuskertakohtaisuuden, näkyvät nämä opettajat ”koko kurssilla” sivun ylälaidassa ja Staff Notes -kenttään lisätyt oman opetuskertansa / omien opetuskertojensa kohdalla lisätietosarakkeessa.

Vain Staff Notes -kenttään lisätylle opettajalle ei luonnollisestikaan synny sen seurauksena minkäänlaisia muokkausoikeuksia kurssin tietoihin esim. Kurssisivuilla.

Sivun yläreunaan