Opetuksen peruminen

Jos suunniteltua opetusta joudutaan perumaan tai siirtämään, riippuu toimintatapa siitä, perutaanko yksittäinen opetuskerta (esim. kaksi luentoa koko periodin jatkuvasta opetuksesta), siirretäänkö yksittäinen opetuskerta vai perutaanko kokonainen event (eli kaikki tiettyyn aikaan tapahtuva tietyn opintojakson opetus). Joka tapauksessa sinun tulee siirtää ko. module uudelleen, jotta muutokset päivittyvät Oodiin ja Sisuun (pl. modulen poistaminen).

Voit lukea lisää muutoksia ja peruutuksia seuraavista toimenpiteistä Sisu Transfer Toolissa ohjesivulta Tietojen siirto Oodiin (ja Sisuun).

 

Yksittäisen opetuskerran peruminen

Yksittäisen opetuskerran voi perua poistamalla ko. viikko eventiltä (esim. viikot 6–12 > 7–12). Viikon poistaminen eventiltä poistaa myös tilavarauksen ko. viikolta.

Voit perua yksittäisiä opetuskertoja muuttamalla eventin viikkoja myös silloin, kun osa opetuskerroista on jo pidetty. Esimerkiksi jos luennot on alunperin ajoitettu viikoille 6–12, viikkojen 6–7 opetuskerrat on jo pidetty ja haluat perua luennon viikolta 11, muuta eventin viikoiksi 6–10, 12.

Viikkomuutoksen jälkeen eventiin liitetyt modulet tulee siirtää uudelleen Oodiin (ja Sisuun).

Mikäli eventin tilavaraukselle on määritelty tietyt viikot (ns. room resource weeks), tulee sinun ensin muokata ne vastaamaan uusia viikkoja (ohje) ja muuttaa eventin viikot vasta tämän jälkeen.

 

Yksittäisen opetuskerran siirtäminen

Mikäli opetuskerta siirtyy toiselle viikolle, mutta pidetään samana kellonaikana, muokkaa viikkoja tarvittavalla tavalla (esimerkkinä tässä eventin viikkojen muuttaminen 6–12 > 8–12, 14–15). Mikäli eventillä varattuna oleva tila on uudella viikolla vapaana, tallentuu event ja tilavaraus tulee myös uudelle viikolle. Mikäli tila ei ole vapaana, antaa Optime varoituksen eikä muuta viikkoja. Toimi tällöin seuraavasti:

 • Mikäli haluat säilyttää varatun tilan jo aiemmin eventillä olleilla viikoilla, lisää tilalle Resource weeks (esim. aseta tilan viikoiksi 8–12). Muuta sitten eventin viikot, tallenna event ja etsi tila puuttuville viikoille käyttäen Event Resource Finder -toimintoa.
 • Mikäli haluat etsiä tilan, joka olisi vapaana eventin jokaisella viikolla, poista ensin varattuna oleva tila, muuta eventin viikot, tallenna event ja etsi vapaana oleva tila Other Free Rooms at Event Timeslot -ikkunassa.

Tehtyäsi tarvittavat muutokset siirrä eventiin liitetty module uudelleen Oodiin (ja Sisuun).

Mikäli opetuskerta siirtyy jollain viikolla toiseen ajankohtaan, tulee sinun luoda tätä varten toinen event. Kätevimmin tämä tehdään Event Split -toiminnolla.

 

Koko eventin opetuksen peruminen

Mikäli koko eventin opetus peruuntuu, voit valita, poistatko eventin kokonaan vai poistatko vain sen aikataulun. Koska modulet ja eventit kopioidaan aina seuraavalle lukuvuodelle, on useissa tapauksissa järkevää olla poistamatta niitä kokonaan.

Huom.! Älä poista Optimesta Oodiin (ja Sisuun) siirrettyjä opetusaikoja tai -tapahtumia suoraan Oodista (tai Sisusta), jos niiden tila siellä ei ole ”peruutettu” (ks. tarkemmin alla). Virhetilanteissa (esim. siirrossa syntyy uusi opetustapahtuma/toteutus vanhan päivittymisen sijasta) ole yhteydessä Optime-tukeen.

Mikäli haluat säilyttää eventin, käytä Unschedule-toimintoa, joka poistaa eventiltä ajan, opettajan ja tilan. Toimi tämän jälkeen seuraavasti.

 • Mikäli modulella on samalla opetusryhmällä muitakin eventejä (esim. luennot kaksi kertaa viikossa ja ne pidetäänkin vain kerran viikossa), riittää, että siirrät modulen uudelleen. Tällöin Oodin opetustapahtumalta ja Sisun toteutukselta häviää eventillä ollut opetusaika.
 • Mikäli modulella ei ole samalla opetusryhmällä muita eventejä (esim. opetustapahtumalla on luennot ja neljä harjoitusryhmää, joista yksi peruuntuu), poista opetusryhmä rakenteesta ja siirrä module uudelleen. Mikäli opetus ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu aliopetustapahtuma Oodista ja opetusryhmä Sisusta. Mikäli opetus on julkinen tai opetuksessa on ilmoittautumisia, muuttuu se Oodissa ja Sisussa tilaan peruutettu.
 • Mikäli modulella ei ole samalla valintajoukolla muita opetusryhmiä ja eventejä, poista valintajoukko rakenteesta (poistaa myös opetusryhmän) ja siirrä module uudelleen. Mikäli opetus ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu kokoava aliopetustapahtuma ja aliopetustapahtuma Oodista ja valintajoukko ja opetusryhmä Sisusta. Mikäli opetus on julkinen tai opetuksessa on ilmoittautumisia, muuttuu se Oodissa ja Sisussa tilaan peruutettu.

Huomaa kuitenkin, että kyseinen event vaikuttaa edelleen Oodissa näkyvään pääopetustapahtuman ja Sisussa näkyvän toteutuksen kokonaiskestoon (päivämääräväliin). Voit irrottaa eventin modulesta, jos haluat, että se ei vaikuta pääopetustapahtuman ja toteutuksen päivämääräväliin. Muista päivittää modulen siirto irrottamisen jälkeen.

Mikäli haluat poistaa eventin, olethan tarkka, että poistat oikean eventin, sillä toimintoa ei voi perua. Jos event on siirretty, tulee se poistaa STT:n Transfer-sivulla. Jos event ei ole siirretty, voit poistaa sen myös OptimeEventin Editorin Events-näkymässä tai Timetablenäkymässä. Eventejä voi poistaa Transfer-sivulla yksittäin tai Eventissä myös monta kerrallaan.

STT:n Transfer-sivulla voit poistaa modulen eventejä klikkaamalla Event Filters -osion taulukosta ko. eventin riviltä roskakori-kuvaketta.

OptimeEventin Editor-näkymässä voit joko painaa näppäimistösi Delete-nappulaa, klikata kuvassa ympäröityä punaista miinusnappulaa tai valita alasvetovalikosta Delete.

eventin poistaminen

Timetable-näkymässä voit poistaa eventin joko vastaavasta alasvetovalikosta tai painamalla kalenterinäkymässä hiiren oikeaa nappia eventin ”solun” päällä ja valitsemalla ”Delete”.

Mikäli osa eventin opetuskerroista on jo pidetty ja sillä on tilavaraus, ei eventiä voida poistaa. Katso tällöin ohje jo alkaneen opetuskerran muokkaamisesta, jossa opastetaan eventin pilkkomisesta menneisiin ja tuleviin opetuskertoihin.

Eventin poistaminen vaikuttaa Oodiin ja Sisuun seuraavasti:

 • Mikäli opetusryhmää ei poisteta ja sillä on muita eventejä (esim. kaksi luentoeventiä, joista toinen poistuu), häviää poistetun eventin opetusaika Oodista ja Sisusta uudelleensiirron jälkeen.
 • Mikäli opetusryhmää ei poisteta eikä sillä ole muita eventejä, häviää poistetun eventin opetusaika Oodin opetustapahtumalta ja Sisun toteutukselta uudelleensiirron jälkeen. Oodin aliopetustapahtuma ja Sisun opetusryhmä jäävät jäljelle ja niiden päivämääräväli tulee kaikkien modulen eventien viikkojen perusteella.
 • Mikäli opetusryhmä poistetaan (esim. opetustapahtumalla on luennot ja neljä harjoitusryhmää, joista yksi peruuntuu), riippuvat eventin poistamisen vaikutukset siitä, onko opetus julkaistu ja onko sillä ilmoittautumisia. Mikäli opetus ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu kyseinen aliopetustapahtuma Oodista ja opetusryhmä Sisusta kokonaan uudelleensiirron jälkeen. Mikäli opetus on julkinen tai opetuksessa on ilmoittautumisia, muuttuu aliopetustapahtuma Oodissa ja opetusryhmä Sisussa tilaan peruutettu uudelleensiirron jälkeen.
  • Huom.! Opetusryhmän sisältävä valintajoukko tulee poistaa, mikäli poistettava opetusryhmä on valintajoukon ainoa opetusryhmä (esim. kaikki harjoitusryhmät perutaan), koska Oodiin (ja Sisuun) ei voi siirtää tyhjiä valintajoukkoja.
 • Mikäli poistat kaikki moduleen kuuluvat eventit (esim. mikäli koko kurssi peruutetaan), riippuvat eventien poistamisen vaikutukset siitä, onko opetus julkaistu ja onko sillä ilmoittautumisia. Mikäli opetus ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuvat opetustapahtuma Oodista ja toteutus Sisusta kokonaan uudelleensiirron jälkeen. Mikäli opetus on julkinen tai opetuksessa on ilmoittautumisia, opetus muuttuu Oodissa ja Sisussa tilaan peruutettu uudelleensiirron jälkeen. Huomoithan, että eventien poistaminen ei poista modulea (eikä pelkän modulen poistaminen eventejä). Voit valita, poistatko Optimesta myös modulen vai jätätkö sen odottamaan seuraavaa lukuvuotta.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin, miten eventin tai modulen poistaminen, niiden irrottaminen toisistaan ja rakenteen tason vaihtaminen vaikuttavat Oodiin ja Sisuun. Lisäksi luvussa kerrotaan, mitä eventin peruuntuminen Oodissa ja Sisussa tarkoittaa.

 

Optimessa tehtyjen muutosten vaikutus Oodiin ja Sisuun

Kun event on siirretty Oodiin (ja Sisuun), Oodiin ja Sisuun on luotu opetusaika, joka liittyy Oodin aliopetustapahtumaan ja Sisun opetusryhmään. Tämän jälkeen tehtävät seuraavat toimenpiteet Optimessa johtavat asioiden poistamiseen modulen uudelleensiirron jälkeen.

 1. Event poistetaan Optimesta
 2. Event irrotetaan modulelta
 3. Module irrotetaan eventiltä
 4. Eventin opetusryhmä ja/tai valintajoukko poistetaan
 5. Module poistetaan Optimesta (tällöin koko opetus poistetaan Oodista ja Sisusta)

Toimenpiteet 1-4 poistavat Oodista ja Sisusta eventiin liittyvän opetusajan opetustapahtumalta ja toteutukselta uudelleensiirron jälkeen. Toimenpiteen 4 kohdalla eventin viikot vaikuttavat pääopetustapahtuman ja toteutuksen päivämääräväliin, mikäli eventiä ei irroteta modulesta. Toimenpide 5 poistaa opetustapahtuman ja toteutuksen välittömästi kokonaan.

Opetustapahtumat ja toteutukset poistetaan Oodista ja Sisusta kokonaan PAITSI jos opetus on julkaistu tai siihen on ilmoittautumisia. Tällöin opetus peruutetaan Oodissa ja Sisussa. Peruutus tarkoittaa sitä, että opetustapahtuman ja toteutuksen nimen eteen tulee sana PERUUTETTU, niiden status muuttuu peruutetuksi ja ne piilotetaan opiskelijoilta. Oodin opetustapahtuman voi tämän jälkeen tarvittaessa poistaa kokonaan käsin. Ei-julkisen statuksen voi myös vaihtaa Oodissa julkiseksi, jos tapahtuman peruuntumisen halutaan näkyvän opiskelijoille.

Sivun yläreunaan