Opetuksen peruminen

Jos suunniteltua opetusta joudutaan perumaan tai siirtämään, riippuu toimintatapa siitä, perutaanko yksittäinen opetuskerta (esim. kaksi luentoa koko periodin jatkuvasta opetuksesta), siirretäänkö yksittäinen opetuskerta vai perutaanko kokonainen event (eli kaikki tiettyyn aikaan tapahtuva tietyn opintojakson opetus).

Yksittäisen opetuskerran peruminen

Yksittäisen opetuskerran voi perua poistamalla ko. viikko eventiltä (esim. viikot 6-12 > 7-12). Viikon poistaminen eventiltä poistaa myös tilavarauksen ko. viikolta.

Voit perua yksittäisiä opetuskertoja muuttamalla eventin viikkoja myös silloin, kun osa opetuskerroista on jo pidetty. Esimerkiksi jos luennot on alunperin ajoitettu viikoille 6-12, viikkojen 6-7 opetuskerrat on jo pidetty ja haluat perua luennon viikolta 11, muuta eventin viikoiksi 6-10, 12.

Viikkomuutoksen jälkeen event tulee siirtää uudelleen Oodiin.

Mikäli eventin tilavaraukselle on määritelty tietyt viikot (ns. room resource weeks), tulee sinun ensin muokata ne vastaamaan uusia viikkoja (ohje) ja muuttaa eventin viikot vasta tämän jälkeen.

Yksittäisen opetuskerran siirtäminen

Mikäli opetuskerta siirtyy toiselle viikolle, mutta pidetään samana kellonaikana, muokkaa viikkoja tarvittavalla tavalla (esimerkkinä tässä eventin viikkojen muuttaminen 6-12 > 8-12, 14-15). Mikäli eventillä varattuna oleva tila on uudella viikolla vapaana, tallentuu event ja tilavaraus tulee myös uudelle viikolle. Mikäli tila ei ole vapaana, antaa Optime varoituksen eikä muuta viikkoja. Toimi tällöin seuraavasti:

  • Mikäli haluat säilyttää varatun tilan jo aiemmin eventillä olleilla viikoilla, lisää tilalle Resource weeks (esim. aseta tilan viikoiksi 8-12). Muuta sitten eventin viikot, tallenna event ja etsi tila puuttuville viikoille käyttäen Event Resource Finder -toimintoa.
  • Mikäli haluat etsiä tilan, joka olisi vapaana eventin jokaisella viikolla, poista ensin varattuna oleva tila, muuta eventin viikot, tallenna event ja etsi vapaana oleva tila Other Free Rooms at Event Timeslot -ikkunassa.

Tehtyäsi tarvittavat muutokset siirrä event uudelleen Oodiin.

Mikäli opetuskerta siirtyy jollain viikolla toiseen ajankohtaan, tulee sinun luoda tätä varten toinen event. Kätevimmin tämä tehdään Event Split -toiminnolla.

Koko eventin opetuksen peruminen

Mikäli koko eventin opetus peruuntuu, voit valita, poistatko eventin kokonaan vai poistatko vain sen aikataulun. Koska modulet ja eventit kopioidaan aina seuraavalle lukuvuodelle, on useissa tapauksissa järkevää olla poistamatta niitä kokonaan.

Huom.! Älä poista Optimesta Oodiin siirrettyjä opetusaikoja tai -tapahtumia suoraan Oodista, jos niiden tila siellä ei ole ”peruutettu” (ks. tarkemmin alla). Virhetilanteissa (esim. Oodi-siirrossa syntyy uusi opetustapahtuma vanhan päivittymisen sijasta) ole yhteydessä Optime-tukeen.

Mikäli haluat säilyttää eventin, käytä Unschedule-toimintoa, joka poistaa eventiltä ajan, opettajan ja tilan. Toimi tämän jälkeen seuraavasti:

  • Mikäli modulella on samalla Oodi-tasolla muitakin eventejä (esim. luennot kaksi kertaa viikossa ja ne pidetäänkin vain kerran viikossa), riittää, että siirrät Oodiin eventin, jolta poistit aikataulun. Tällöin Oodin opetustapahtumalta häviää eventillä ollut opetusaika. Huomaa kuitenkin, että kyseinen event vaikuttaa edelleen Oodissa näkyvään pääopetustapahtuman kokonaiskestoon (päivämääräväliin).
  • Mikäli modulella ei ole samalla Oodi-tasolla muita eventejä (esim. opetustapahtumalla on luennot ja neljä harjoitusryhmää, joista yksi peruuntuu), irrota module ja peruuntunut event toisistaan. Mikäli opetustapahtuma ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu kyseinen opetustapahtumataso Oodista. Mikäli opetustapahtuma on julkinen tai opetustapahtumassa on ilmoittautumisia, muuttuu se Oodissa tilaan peruutettu. Lopuksi voit liittää eventin takaisin moduleen, niin se näkyy modulella kun tiedot aikanaan on kopioitu seuraavalle lukuvuodelle. Suosittelemme, että laitat tiedon ryhmän peruuntumisesta eventin Comments-kenttään.

Mikäli haluat poistaa eventin, olethan tarkka, että poistat oikean eventin, sillä toimintoa ei voi perua.  Eventin poistamisen voi tehdä joko Editorin Events-näkymässä tai Timetablenäkymässä. Eventejä voi poistaa yksittäin tai monta kerrallaan. Editor-näkymässä voit joko painaa näppäimistösi Delete-nappulaa, klikata kuvassa ympäröityä punaista miinusnappulaa tai valita alasvetovalikosta Delete.

eventin poistaminen

Timetable-näkymässä voit poistaa eventin joko vastaavasta alasvetovalikosta tai painamalla kalenterinäkymässä hiiren oikeaa nappia eventin ”solun” päällä ja valitsemalla ”Delete”.

Mikäli osa eventin opetuskerroista on jo pidetty ja sillä on tilavaraus, ei eventiä voida poistaa. Katso tällöin ohje jo alkaneen opetuskerran muokkaamisesta.

Eventin poistaminen vaikuttaa Oodiin seuraavasti:

  • Mikäli modulella on samalla Oodi-tasolla muitakin eventejä (esim. kaksi luentoeventiä, joista toinen poistuu), häviää Oodin opetustapahtumalta poistetun eventin opetusaika.
  • Mikäli modulella ei ole samalla Oodi-tasolla muita eventejä ja poistettu event on kuulunut aliopetustapahtumatasolle tai kokoavalle tasolle (esim. opetustapahtumalla on luennot ja neljä harjoitusryhmää, joista yksi peruuntuu), riippuvat eventin poistamisen vaikutukset siitä, onko opetustapahtuma julkinen ja onko sillä ilmoittautumisia. Mikäli opetustapahtuma ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu kyseinen aliopetustapahtuma Oodista kokonaan. Mikäli opetustapahtuma on julkinen tai opetustapahtumassa on ilmoittautumisia, muuttuu aliopetustapahtuma Oodissa tilaan peruutettu.
  • Mikäli poistat kaikki moduleen kuuluvat eventit (esim. mikäli koko kurssi peruutetaan), riippuvat eventien poistamisen vaikutukset siitä, onko opetustapahtuma julkinen ja onko sillä ilmoittautumisia. Mikäli opetustapahtuma ei ole julkinen eikä siinä ole ilmoittautumisia, poistuu koko opetustapahtuma Oodista kokonaan. Mikäli opetustapahtuma on julkinen tai opetustapahtumassa on ilmoittautumisia, opetustapahtuma muuttuu Oodissa tilaan peruutettu. Huomoithan, että eventien poistaminen ei poista modulea (eikä pelkän modulen poistaminen eventejä). Voit valita, poistatko Optimesta myös modulen vai jätätkö sen odottamaan seuraavaa lukuvuotta.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin, miten eventin tai modulen poistaminen, niiden irrottaminen toisistaan ja Oodi-tason vaihtaminen vaikuttavat Oodiin. Lisäksi kappaleessa kerrotaan, mitä eventin peruuntuminen Oodissa tarkoittaa.

Optimessa tehtyjen muutosten vaikutus Oodiin

Kun event on siirretty Oodiin, Oodiin on luotu opetusaika, joka liittyy joko pää- tai aliopetustapahtumaan. Tämän jälkeen tehtävät seuraavat toimenpiteet Optimessa johtavat asioiden poistamiseen tai perumiseen Oodista ilman, että käyttäjä tekee uutta Oodi-siirtoa:

1. Event poistetaan Optimesta
2. Event irrotetaan modulelta
3. Module irrotetaan eventiltä
4. Eventin Oodi-tasoa vaihdetaan
5. Eventin ryhmä poistetaan
6. Module poistetaan Optimesta (tällöin koko opetustapahtumahierarkia poistetaan Oodista)

Kaikki nämä toimenpiteet poistavat Oodista AINA eventiin liittyvän opetusajan. Tässä on kuvattu, mitä muita seurauksia edellä mainituilla toimenpiteillä on. Lopuksi kuvailtu esimerkkitapaus avaa seurauksia havainnollisemmin.

Mikäli opetustapahtumaan ei liity muita eventejä kuin eventit, jotka poistat Optimesta, poistetaan tai perutaan Oodista KOKO opetustapahtuma.

Mikäli poistetut opetustapahtumat ovat aliopetustapahtumatasoisia ja niillä on ylempiä opetustapahtumia (kokoava taso tai pääopetustapahtuma), poistetaan tai perutaan myös ylempi opetustapahtuma, mikäli sillä ei ole opetusaikoja tai muita aliopetustapahtumia.

Opetustapahtumat poistetaan Oodista kokonaan PAITSI jos opetustapahtuma on julkinen tai opetustapahtumassa on ilmoittautumisia. Tällöin opetustapahtumat peruutetaan Oodissa. Peruutus tarkoittaa sitä, että opetustapahtuman nimen eteen tulee sanaa PERUUTETTU, opetustapahtuman status muuttuu peruutetuksi ja opetustapahtuma piilotetaan opiskelijoilta. Opetustapahtuman voi tämän jälkeen tarvittaessa poistaa kokonaan Oodin päässä. Ei-julkisen statuksen voi myös vaihtaa Oodissa julkiseksi, jos tapahtuman peruuntumisen halutaan näkyvän opiskelijoille.

Esimerkkitapaus:

Optimessa Module, jonka nimi on Optimen perusteet.

Modulella yksi event, jonka nimi on Esimerkki Event.

Esimerkki Eventin muut tiedot Optimessa:

Opetusaika: Ma klo 08-10 viikolla 1
Taso = Kokoava I – Aliopetustapahtuma
Nimi Oodissa = Ryhmä 1

Esimerkki Optimessa

 Screen Shot 2015-04-28 at 10.41.37

Esimerkki Oodissa

Screen Shot 2015-04-28 at 10.26.47

Kun event poistetaan Optimesta, käynnistyy poisto-operaatio, joka etenee seuraavasti:

1. Poistetaan eventin opetusaika Oodista:

1. eventin poisto

2. Jos modulelta ei löydy muita eventejä, joilla on sama taso eli Kokoava I ja Nimi = Ryhmä 1, poistetaan Oodista myös Ryhmä 1 -aliopetustapahtuma.

2. eventin poisto

3. Jos modulelta ei löydy muita eventejä, joilla sama taso eli Kokoava I, poistetaan Oodista myös kokoava I -aliopetustapahtuma.

3. eventin poisto

4. Jos modulelta ei löydy muita eventejä, joiden taso on Pääopetustapahtuma, poistetaan tai perutaan Oodista myös pääopetustapahtuma. Opetustapahtumat poistetaan Oodista kokonaan paitsi silloin jos opetustapahtuma on julkinen tai opetustapahtumassa on ilmoittautumisia – tällöin opetustapahtumaa ei poisteta, vaan se perutaan.

4. eventin poisto