Lukujärjestyksen suunnittelu

Optimessa lukujärjestykset luodaan mahdollisimman pitkälle hallinnoimalla useita eventejä (opetuskertoja) kerralla  ja hyödyntämällä ohjelmiston tekemää automaattisijoittelua opetusaikojen ja -tilojen suhteen. Ennen automaattisijoittelua eventille asetetaan ehtoja, joiden mukaan Optime aikatauluttaa eventit ja/tai valitsee niille tilat. Automaattisijoittelua voi käyttää koko opetusohjelmalle, useammalle eventille yhtäaikaisesti tai yksittäiselle eventille. Prosessi etenee seuraavan kuvan mukaisesti. Vihreällä taustalla ovat Optimessa tehtävät työvaiheet ja valkoisella taustalla niihin kiinteästi liittyvät työvaiheet.

Kuva, jossa näkyy lukujärjestyssuunnitteluprosessin vaiheet vuokaaviona.Ennen automaattisijoittelua tulee luoda modulet ja eventit sekä asettaa ehdot automaattisijoittelulle. Useimmiten on myös järkevää ryhmitellä opiskelijat coursejen tai groupien mukaan. Automaattisijoittelun luomaa lukujärjestystä voi myös tarkastella ja muokata tarpeen mukaan ennen kuin sen siirtää Oodiin (ja Sisuun).