Esimerkkejä aikaehtojen asettamisesta

Tällä sivulla on esitelty ja ohjeistettu yleisimpiä tapauksia, jolloin ehtoja käytetään. Luethan yleiset ohjeet ehtojen käytöstä täältä, jotta ymmärrät nämä ohjeistukset paremmin.

 • Esimerkki 1: Sinun tulee varmistaa, että Optime valitsee eventeille ensisijaisesti parillisin tunnein alkavia kellonaikoja (Event_Slot). Esimerkissä ohjeistetaan myös 1- ja 3 tunnin pituisten eventien ehdot.
 • Esimerkki 2: Haluat varmistaa, ettei Optime ajoita opetusta esim. koko koulutusohjelmaa koskevalle kokousajalle (Event_Slot_DateAvoid).
 • Esimerkki 3: Kurssilla on luentoja kaksi kertaa viikossa ja haluat, että ne ovat eri päivinä mutta mielellään samana kellonaikana (Event_DifferentDay ja Event_SameTime).
 • Esimerkki 4: Kurssilla on luentoja ja harjoitusryhmiä, joiden tulisi rytmittyä niin, että harjoitusryhmät pidetään luentojen jälkeen samana päivänä tai esim. kahden päivän päästä (Event_SameSlot ja Event_DifferentDayBefore).
 • Esimerkki 5: Haluat peräkkäisten kurssien kerran viikossa olevien luentojen olevan samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä (Event_SameSlot).
 • Esimerkki 6: Jos on ulkopuolinen opettaja, jolle käy vain tietty opetusaika/tietyt opetusajat (Event_Slot).
 • Esimerkki 7: Opetus tulee olla klo 16 jälkeen (Event_Slot).
 • Esimerkki 8: Useamman kuin kahden eventin yhdistäminen Event_DifferentDayBefore-ehdoilla.
 • Esimerkki 9: Intensiivikurssilla on opetusta jokaisena arkipäivänä (tai muut tapaukset, joissa eventien jakautumisessa viikonpäiville on vain yksi/pari vaihtoehtoa) (Event_Day).
 • Esimerkki 10: Haluat mahdollistaa samaan moduleen mutta eri groupeille kuuluvien eventien ajoittumisen samaan aikaan (Event_IgnoreModuleClash).

Esimerkki 1

Huom.! Jos käytät ajan automaattisijoittelua, tulee sinun tehdä tämä kaikille eventeille. Ehto kannattaa lisätä lopuksi massana usealle eventille kerralla.

Esimerkin mukaiset ehdot löydät esimerkkieventeiltä OptimeEventistä hakemalla eventin id:llä ehtoesim: tai nimellä Ehtoesimerkki. Ehtoesimerkki 1 sisältää kahden tunnin eventien ehdot, Ehtoesimerkki 2 kolmen tunnin, Ehtoesimerkki 3 neljän tunnin, ja Ehtoesimerkki 5 yhden tunnin. Jokainen ehto on nimetty Käyttöohje, aikaehdot, esimerkki 1.

Tässä on ohjeistettu tarkemmin, miten toimia varmistaakseen, että Optime valitsee kaksi- ja neljätuntisille eventeille ensisijaisesti parillisin tunnein alkavia kellonaikoja (esim. klo 10 tai klo 12 alkaen, ei klo 11 alkaen). Muut tiedot löydät pääsivulta löytyvästä ehtotaulukosta ja tämän esimerkin lopusta.

 1. Valitse haluamasi eventit, joiden Duration on 120 tai 240.
 2. Valitse listasta Event_Slot-ehto ja luo uusi ehto joko tuplaklikkaamalla ehdon nimeä, klikkaamalla alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai klikkaamalla Click to Add New Constraint -tekstiä.
 3. Klikkaa alaikkunan oikeasta reunasta löytyvän kohdan TimeSlot kolmen pisteen painiketta. TimeSlot Filter Editor -ikkuna avautuu.
 4. Klikkaa ikkunan oikean yläkulman avointa kirjaa, jotta saat Timeslot-välilehden lisäksi näkyviin myös Time-välilehden sekä plussa- ja miinuskuvakkeet.
 5. Valitse 90% ehtoa varten Time-välilehti ja sieltä kellonajat 10, 12 ja 14. Voit valita kaikki kellonajat kerralla, kun pidät Ctrl-painiketta pohjassa. Klikkaa valintasi ikkunan alaosaan ikkunan keskellä olevalla vihreällä plus-painikkeella.
 6. Kuittaa valitsemalla OK.
 7. Muuta ehdon prosenttimääräksi 90.
 8. Luo uusi ehto 80-prosenttisia aikoja varten.
 9. Klikkaa alaikkunan oikeasta reunasta löytyvän kohdan TimeSlot kolmen pisteen painiketta. TimeSlot Filter Editor -ikkuna avautuu.
 10. Valitse seuraavat timeslotit pitäen Ctrl-painiketta pohjassa:
  • ma 8, 16 ja 18
  • ti 8, 16 ja 18
  • ke 8, 16 ja 18
  • to 8, 16 ja 18
  • pe 8
 11. Kuittaa valitsemalla OK.
 12. Muuta ehdon prosenttimääräksi 80.
 13. Halutessasi voit nimetä ehdot, jotta ne erottuisivat mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät sen erottaisivat. Kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Suositeltavat valinnat kahden tunnin eventeille (duration 120) ovat siis seuraavat:

 • Time 10, 12 ja 14 / Pref 90 %
 • TimeSlot ma – to 8, 16 ja 18 sekä pe 8 / Pref 80 %

Suositeltavat valinnat neljän tunnin eventeille (duration 240) ovat siis seuraavat:

 • Time 10, 12 ja 14 / Pref 90 %
 • TimeSlot ma – to 8 ja 16 sekä pe 8 / Pref 80 %

Suositeltavat valinnat kolmen tunnin eventeille (duration 180) ovat seuraavat:

 • TimeSlot ma – to 8, 9 ja 14 sekä pe 8, 9, 12 ja 13 / Pref 90 %
 • TimeSlot ma – to 15, 16 ja 17 sekä pe 14 / Pref 80 %

Suositeltavat valinnat yhden tunnin eventeille (duration 60) ovat seuraavat:

 • Time 9 / Pref 90 %
 • TimeSlot ma – to 8, 16, 17 ja 18 sekä pe 8 / Pref 80 %

Huom.! Event_Slot-ehtoa ei kannata käyttää samalla eventillä samalle TimeSlotille sekä positiivisena että negatiivisena, ts. mikäli eventillä on myös vältettäviä TimeSloteja (Event_Slot -100 %), pyri jättämään ne pois suosittavien TimeSlotien ehdoista k.o. eventin kohdalla.

Huom.! Luothan ehdot yllä esitetyllä tavalla. Ethän luo ehtoja niin, että valitset sekä viikonpäiviä (Day) että kellonaikoja (Time), sillä yhdistelmä toimii virheellisesti.

Käytetty ehto:

 • Event_Slot

Esimerkki 2

Haluat varmistaa, ettei Optime ajoita opetusta esim. koko koulutusohjelmaa koskevalle kokousajalle (yhtenä tai useampana viikkona). Voit tehdä tämän asettamalla ehdon koko koulutusohjelmalle.

Esimerkin mukaisen ehdon löydät esimerkkieventeiltä OptimeEventistä hakemalla eventin id:llä ehtoesim: tai nimellä Ehtoesimerkki. Ehto näkyy jokaisella esimerkki-eventillä. Ehto on nimetty Käyttöohje, aikaehdot, esimerkki 2.

(Huom.! Jos haluat esteen koskevan koulutusohjelman sijasta tiettyjä henkilökunnan jäseniä, aseta tämän sijaan Staff Slot -ehto (-100%). Jos taas esteen tulee koskea koko koulutusohjelman sijasta tiettyä Coursea, voit luoda ehdon sijasta haamueventin ja -modulen.)

 1. Valitse joku oma eventisi ja klikkaa Constraint List -välilehteä.
 2. Valitse listasta Event_Slot_DateAvoid-ehto ja klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 3. Klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta kohdasta Event kolmen pisteen painiketta. Event Filter Editor -ikkuna aukeaa.
 4. Klikkaa ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa avonaista kirjaa ja valitse sitten Dept-välilehti.
 5. Klikkaa ikkunan keskellä oikeassa reunassa olevaa punaista raksi-painiketta, jolloin event häviää alaikkunasta.
 6. Etsi ja valitse ikkunan yläosassa kaikki se koulutusohjelma (tai ne koulutusohjelmat) (Department), jolle haluat lisätä ehdon ja klikkaa niiden alapuolella olevaa vihreää plus-painiketta, jolloin ne tulevat näkyviin ikkunan alaosaan. Klikkaa OK, jolloin palaat Constraint list -välilehden näkymään.
 7. Klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta kohdasta Timeslot kolmen pisteen painiketta. TimeSlot Filter Editor -ikkuna aukeaa.
 8. Valitse kaikki ne ajat, jotka haluat lisätä ehdolle (esim. TO 08:00, TO 09:00, TO 10:00, TO 11:00, mikäli kokous pidetään klo 8-12). Mikäli haluat estää kokonaisia päiviä, klikkaa oikeassa yläreunassa olevaa avonaista kirjaa, valitse välilehti Day ja valitse päivät, joille haluat asettaa eston. Klikkaa OK, jolloin palaat Constraint list -välilehden näkymään.
 9. Klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta kohdasta Weeks kolmen pisteen painiketta. Week Filter Editor -ikkuna aukeaa.
 10. Valitse kaikki ne viikot, jolloin haluat että ehto on voimassa, jolloin ne tulevat näkyviin ikkunan alaosaan. Klikkaa OK, jolloin palaat Constraint list -välilehden näkymään.
 11. Ehto on nyt luotu 100%. Muuta tarvittaessa prosenttimäärä 50%.
 12. Halutessasi voit nimetä ehdon, jotta se erottuisi mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät sen erottaisivat. Kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Huomioithan, että voit lisätä ehdon koulutusohjelmalle vain mikäli se todella koskee koko koulutusohjelmaa. Joillakin koulutusohjelmilla on Optimessa useampi käyttäjä; mikäli valitset sellaisen koulutusohjelman, muistathan varmistaa muilta käyttäjiltä, että ehdon lisääminen sopii heillekin.

Käytetty ehto:

 • Event_Slot_DateAvoid

Esimerkki 3

Kurssilla on luentoja kaksi kertaa viikossa ja haluat, että ne ovat eri päivinä mutta mielellään samana kellonaikana.

Esimerkin mukaisen ehdon löydät esimerkkieventeiltä OptimeEventistä hakemalla eventin id:llä ehtoesim:00001 tai nimellä Ehtoesimerkki 1. Ehto näkyy molemmilla esimerkki-eventeillä. Ehto on nimetty Käyttöohje, aikaehdot, esimerkki 3.

 1. Valitse molempien luentojen eventit ja klikkaa Constraint list-välilehteä.
 2. Valitse listasta Event_DifferentDay-ehto ja klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 3. Jos eventien väliin jäävien päivien lukumäärää on tarpeen säädellä, täytä kenttä Minimum Gap (Days) ja/tai kenttä Maximum Gap (Days), esim:
  • Minimum Gap (Days) = 1 = luentojen väliin täytyy jäädä vähintään yksi arkipäivä;
  • Maximum Gap (Days) = 2 = luentojen väliin saa jäädä korkeintaa kaksi arkipäivää.
  • Voit halutessasi jättää myös toisen tai molemmat kentistä tyhjiksi.
 4. Ehto on nyt luotu 100 %. Ethän käytä muita prosenttiarvoja.
 5. Valitse listasta Event_SameTime-ehto ja klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 6. Ehto on nyt luotu 100%. Muuta prosenttimääräksi 50%.
 7. Halutessasi voit nimetä ehdot, jotta ne erottuisivat mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät ne erottaisivat. Nimetäksesi ehdon kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Huom.! Käytä Event_DifferentDay-ehtoa vain, jos eventien keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä. Muussa tapauksessa käytä ehtoa Event_DifferentDayBefore (ks. esimerkki 4).

Käytetyt ehdot:

 • Event_DifferentDay
 • Event_SameTime

Esimerkki 4

Kurssilla on luentoja ja harjoitusryhmiä, joiden tulisi rytmittyä niin, että harjoitusryhmät pidetään luentojen jälkeen esim. kahden päivän päästä. Harjoitusryhmät ovat samansisältöisiä, joten haluaisit, että ne ovat mielellään samaan aikaan.

 1. Valitse harjoitusryhmien eventit ja klikkaa Constraint List -välilehteä.
 2. Valitse Event_SameSlot-ehto ja klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 3. Laita ”Ignore Clash?”-ruutuun ruksi.
 4. Säädä ehdon vahvuus 50%:iin.
 5. Valitse luentojen event ja klikkaa Constraint List -välilehteä.
 6. Valitse listasta Event_DifferentDayBefore-ehto ja klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 7. Klikkaa alaikkunan oikeasta yläreunasta alemman Event-kohdan oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen painiketta. Event Filter Editor -ikkuna aukeaa.
 8. Etsi ja valitse ikkunan yläosassa harjoitusryhmien eventit, joille haluat lisätä ehdon, jolloin ne tulevat näkyviin ikkunan alaosaan. Klikkaa OK, jolloin palaat Constraint List -välilehden näkymään.
 9. Lisää tarvittava välipäivien minimi- ja maksimilukumäärä luentojen ja harjoitusryhmän välille (0 = peräkkäisinä päivinä, 1 = yksi päivä välissä jne.).
 10. Ehto on nyt luotu 100%. Ethän käytä muita prosenttiarvoja.
 11. Halutessasi voit nimetä ehdot, jotta ne erottuisivat mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät ne erottaisivat. Nimetäksesi ehdon kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Huomioithan, että mikäli haluat, että luennot ja harjoitusryhmät alkavat mielellään samaan kellonaikaan, tulee sinun asettaa lisäksi Event_SameTime-ehto (ks. esimerkki 3).

Huom.! Voit edetä askeleissa 5 – 8 myös niin, että valitset alun perin kaikki eventit, joita ehto tulee koskemaan, ts. sekä luennon että harjoitusryhmät. Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää, että muistat poistaa ylimääräiset eventit sekä ylemmästä että alemmasta Event-kohdasta niin, ettei yksikään event ole valmiissa ehdossa valittuna sekä ylemmässä että alemmassa kohdassa.

Käytetyt ehdot:

 • Event_SameSlot
 • Event_DifferentDayBefore

Esimerkki 5

Haluat peräkkäisten modulien kerran viikossa olevien luentojen olevan (ehdottomasti tai mielellään) samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä, tai olet jakanut yhden eventin useaksi automaattisijoittelua varten (esim. vaihtuvan opettajan takia), mutta haluat sen kuitenkin sijoittuvan viikosta toiseen samaan kellonaikaan samana viikonpäivänä.

 1. Valitse tarvittavat eventit ja klikkaa Constraint List-välilehteä.
 2. Klikkaa ensin vasemmasta reunasta Event_SameSlot-ehtoa ja sitten alaikkunan oikeasta yläreunasta löytyvää vihreää plus-painiketta tai Click to Add New Constraint -tekstiä.
 3. Ehto on nyt luotu 100%. Muuta tarvittaessa prosenttimäärä 50%. Jos kyseessä on automaattisijoittelua varten ”pilkottu” event, jätä prosenttimääräksi 100 %.
 4. Halutessasi voit nimetä ehdon, jotta se erottuisi mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät sen erottaisivat. Kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Käytetty ehto:

 • Event_SameSlot

Esimerkki 6

Ulkopuolinen opettaja voi opettaa vain tiettynä päivänä ja tiettyyn aikaan tai vaihtoehtoja on muutamia.

Huom.! Jos aikoja on vain yksi mahdollinen, aseta se suoraan eventin TimeSlotiksi ja lisää opettaja suoraan Staff-välilehdellä, mikäli hän löytyy Optimesta.

Jos vaihtoehtoja on useampia:

 1. Lisää Event_Slot-ehto ja klikkaa Timeslot-kentän oikealla puolella olevaa kolmen pisteen painiketta.
 2. Klikkaa yksi timesloteista aktiiviseksi ja valitse näppäimistöstä Ctrl + A.
 3. Pidä Ctrl pohjassa ja klikkaa ikkunan yläosassa niitä timesloteja, jolloin opetus voi olla, jolloin ne häviävät ikkunan alaosastakin. Huom.! Ilman ehtoa tulee jättää sekä aloitusaika sekä kaikki opetuksen keston mukaiset ajat, esim. jos tulee olla ti, to tai pe klo 10-12 (eli timeslot ti, to tai pe 10 ja duration 120 min.), asetetaan ehto kaikille muille timesloteille paitsi ti 10 ja 11, to 10 ja 11 ja pe 10 ja 11.
 4. Klikkaa OK ja muuta ehdon voimakkuudeksi -100% klikkaamalla Avoid-painiketta.

Esimerkki 7

Opetus tulee olla klo 16 jälkeen esim. opettajan toiveesta tai opiskelijoiden tarpeista johtuen.

 1. Lisää Event_Slot -ehto ja klikkaa Timeslot-kentän oikealla puolella olevaa kolmen pisteen painiketta.
 2. Klikkaa yksi timesloteista aktiiviseksi ja valitse näppäimistöstä Ctrl + A.
 3. Pidä Ctrl pohjassa ja klikkaa ikkunan yläosassa ma-to opetuksen keston mukaiset timeslotit (kahden tunnin opetukselle 16 ja 18, kolmen tunnin opetukselle 16 ja 17), jolloin ne häviävät ikkunan alaosastakin. Mikäli opetus voi olla myös perjantai-iltaisin, klikkaa myös perjantain timeslotit.
 4. Klikkaa OK ja muuta ehdon voimakkuudeksi -100% klikkaamalla Avoid-painiketta.

Esimerkki 8

Useamman kuin kahden eventin Event_DifferentDayBefore-ehdot:

Mikäli kurssilla on esim. kolme luentoa viikossa ja ne eivät saa olla samoina päivinä, tulee eventeille asettaa Event_DifferentDayBefore-ehtoja. Suosittelemme, että sen lisäksi, että asetat ehdon 1. ja 2. eventin sekä 2. ja 3. eventin välille, asetat ehdon myös 1. ja 3. eventin välille esim. seuraavasti:

 • Ehto a eventeille 1 ja 2: minimum gap 0, maximum gap 1
 • Ehto b eventeille 2 ja 3: minimum gap 0, maximum gap 1
 • Ehto c eventeille 1 ja 3: minimum gap 1, maximum gap 3

Mikäli olet jo luonut ehtoja tällaisille tapauksille, ei sinun tarvitse välttämättä lisätä uusia ehtoja – tämä on vain varotoimi sellaisille tilanteille, joissa esimerkin 2-event ei sijoittuisi lainkaan.

Huom.! Joskus näissä tilanteissa on perusteltua käyttää Event_DifferentDayBefore-ehdon sijasta ehtoa Event_Day (ks. seuraava esimerkki).

Esimerkki 9

Intensiivikurssilla on opetusta jokaisena arkipäivänä, ts. viisi samalle viikolle sijoittuvaa eventiä.

 1. Valitse yksi eventeistä (jos eventien järjestyksellä on merkitystä, viikon ensimmäinen).
 2. Lisää Event_Day-ehto ja klikkaa Day-kentän oikealla puolella olevaa kolmen pisteen painiketta.
 3. Valitse arvoksi MA.
 4. Ehto on nyt luotu 100%. Prosenttimäärää ei ole tässä tapauksessa tarpeen muuttaa.
 5. Valitse toinen event.
 6. Lisää Event_Day-ehto arvolla TI.
 7. Valitse kolmas event.
 8. Lisää Event_Day-ehto arvolla KE.
 9. Jne.
 10. Halutessasi voit nimetä ehdot, jotta ne erottuisivat mahdollisista muista samannimisistä ehdoista ja muutkin käyttäjät ne erottaisivat. Nimetäksesi ehdon kirjoita nimi Constraint Name -kenttään ja tallenna klikkaamalla Set Constraint Name.

Event_Day-ehtoa voit käyttää myös esim. jos kurssilla on kolme eventiä, joiden väliin on aina jäätävä yksi päivä (ts. ainoat viikonpäivävaihtoehdot ovat ma, ke ja pe).

Esimerkki 10

Samaan moduleen kuuluvien eri Groupien eventien halutaan sallia menevän toistensa kanssa päällekkäin:

 1. Liitä eventit Groupeihin.
 2. Lisää Event_IgnoreModuleClash-ehto niiden eri Groupien eventien välille, jotka saavat mennä päällekkäin.
 3. Tarkista, että samalle Groupille kuuluvien eventien välillä ei ole Event_IgnoreModuleClash-ehtoja (mikäli saman Groupin eventien ei haluta menevän päällekkäin).

Esimerkiksi: Modulella on kaksi Groupin A eventiä (1a ja 2a) ja kaksi Groupin B eventiä (1b ja 2b). Groupin A eventit eivät saa mennä keskenään päällekkäin, mutta ne saavat mennä päällekkäin Groupin B eventien kanssa. Asetetaan IgnoreModuleClash-ehdot eventien 1) 1a ja 1b ja 2) 2a ja 2b välille (ja haluttaessa 1a ja 2b välille jne.), mutta ei 1a ja 1b välille.

Jos haluat varmistaa, että jotkut saman modulen (eri tai samalle Groupille kuuluvat) eventit ajoittuvat samaan aikaan, käytä sen sijaan Event_SameSlot-ehtoa ja laita ruksi Ignore Clash -ruutuun.

Sivun yläreunaan