Opettajaan liittyvät ehdot

Käytettäessä automaattisijoittelua on aina tarpeen määrittää opettaja ehdolla. Optimen näkökulmasta kaikki yliopiston opettajat ovat yhtä sopivia vaihtoehtoja mille tahansa eventille ellei järjestelmälle muuta ohjeisteta. Ehdolla määritellään myös jos opettajaa ei vielä tiedetä automaattisijoittelua tehdessä tai jos opettajaa ei eventillä tarvita lainkaan,

Manuaalista sijoittelua käytettäessä opettajan merkitseminen ehdoksi on hyödyllistä etenkin silloin, kun halutaan merkitä opettaja muistiin vaikka eventin lopullista ajoitusta ei vielä tiedetä. Manuaalista ajoitusta käytettäessä opettajatieto ei siirry ehdosta Staff-alavälilehdelle, vaan se tulee eventin ajoittamisen jälkeen lisätä sinne. Jos kuitenkin ajoitat eventin Timetable-näkymässä raahaamalla eventin listasta kalenteriin, sijoittaa Optime ehtoihin lisätyt opettajat eventille, mikäli valittu aika ei ole esteellinen.

Tällä sivulla on ensin taulukoitu keskeisimmät opettajaan liittyvät ehdot ja sen jälkeen ohjeistettu niiden asettamisesta ja muokkaamisesta yksityiskohtaisemmin:

Opettajaan liittyvät ehdot
Event_Staff

 • Opettajan asettaminen ehdoksi.
Event_DontNeedStaff

 • Ei tarvita opettajaa.
 • Käytä tätä ehtoa myös mikäli opettaja ei ole tiedossa automaattisijoittelua tehdessä.
Event_CanShareStaff

 • Eventeillä on sama opettaja.
 • Esim. jos sama opettaja ohjaa kahta yhtäaikaista harjoitusryhmää.

Staff_Slot

 • Ehto luodaan pääsääntöisesti OptimePortalin kyselylomakkeen kautta.
 • Voidaan määritellä ajankohtia, päiviä tai viikkoja, jolloin opettaja ei voi opettaa.
 • Voidaan määritellä ajankohtia, jolloin opettaja opettaisi mieluiten.
Staff_Room

 • Ehto luodaan pääsääntöisesti OptimePortalin kyselylomakkeen kautta.
 • Voidaan määritellä, missä opetustiloissa valittu opettaja ei pysty opettamaan.
Opettajan asettaminen ehdoksi

Event_Staff -ehdolla määritellään eventin opettaja/ opettajat.

 1. Etsi ja valitse haluamasi event/eventit.
 2. Valitse eventin muokkausnäkymässä Constraint List -ylävälilehti.
 3. Valitse ehtojen listasta Event_Staff.
 4. Paina vihreää plussaa Constraint List -välilehden oikeasta yläkulmasta.
 5. Valitse yksi opettaja klikkaamalla Staff-kentän vierestä kolmen pisteen painiketta.
 6. Jätä ehdon voimakkuudeksi 100% Prefer.

opettaja-ehdoksi

Mikäli samalle eventille tarvitaan useampi opettaja yhtäaikaa, toimi seuraavasti:

 1. Aseta ehto ja valitse ensimmäinen opettaja kuten edellä kohdissa 1.-6.
 2. Laita Entry Index-kohtaan ensimmäisen opettajan kohdalle arvo 0 (nolla).
 3. Aseta ehto ja valitse opettaja kuten kohdissa 1.-6. yllä (eli aseta toinen Event_Staff -ehto).
 4. Laita Entry Index-kohtaan arvo 1 (yksi).
 5. Jos tarvitset vielä usempia opettajia, aseta heidät vastaavalla tavalla kasvattamalla Entry Index-arvoa.

Mikäli samalle eventille tarvitaan eri opettaja eri kerroille, tulee event jakaa automaattisijoittelua varten useammaksi eventiksi. Esimerkiksi jos event on viikoilla 6-12 ja opettaja X opettaa viikoilla 6-9 ja opettaja Y viikoilla 10-12, tulee tehdä kaksi eventiä ja asettaa ensimmäiselle viikot 6-9 ja opettajaksi ehdolla opettaja X ja toiselle eventille viikot 10-12 ja opettajaksi ehdolla opettaja Y.  Mikäli nämä eventit halutaan kuitenkin olevan samaan aikaan (samana viikonpäivänä ja kellonaikana), määritetään tämä omalla ehdollaan (Event_SameSlot).

Portalin kautta saatavat opettajaehdot

OptimePortalin kautta luodaan opettajille kyselylomake, jossa tiedustellaan heidän esteellisiä opetusaikojaan ja -tilojaan. Kun koulutussuunnittelija hyväksyy vastatun lomakkeen, luodaan sen perusteella opettajalle OptimeEventiin seuraavat ehdot:

 • Staff_Slot: Opettajan ilmoittamat esteelliset ja mieluisat opetusajat
 • Staff_Room: Opettajan ilmoittamat tilat, joissa hän ei voi opettaa.

OptimePortalin kautta luodut ehdot tunnistat ehdon nimestä ”via data collection tool” ja pääset muokkaamaan niitä OptimeEventissä muiden ehtojen tavoin. Voit myös luoda lisää ehtoja opettajalle suoraan OptimeEventissä, esimerkiksi jos opettajalle tulee uusia esteellisiä opetusaikoja lukuvuoden aikana.

Mikäli olet ajoittanut opettajalle opetusta ennen Portalin kyselylomakkeen hyväksymistä, tarkastathan, ettei opetusta ole esteellisenä ajankohtana tai esteellisissä tiloissa. Voit tehdä tämän joko kalenterinäkymässä tai valitsemalla kaikki ne eventit, joissa opettaja on opettajana ja klikkaamalla Commit Changes (tällöin saat varoituksen Staff TimeSlot Not Suitable/ Staff Room Not Suitable, mikäli opetus osuu esteelliseen ajankohtaan tai tilaan).

Opettajan ilmoittamien esteellisten opetusaikojen muokkaaminen:

 1. Editor-näkymä, Staff valittuna.
 2. Etsi ja valitse opettaja, jonka ehtoa haluat muokata.
 3. Valitse Constraint List -välilehti.
 4. Valitse ehto, jota haluat muokata Constraint-listasta. staff_slot-muokkaus
 5. Mikäli haluat muokata opettajan ilmoittamia esteellisiä opetusviikkoja, klikkaa oikeassa reunassa olevan Weeks-kentän vieressä olevaa kolmen pisteen painiketta.
  1. Klikkaa avautuvassa ikkunassa oikeasta yläreunasta kirjan kuvaa.
  2. Muokkaa viikkoja lisäämällä tai poistamalla niitä ikkunan alareunan ”selected”-osiosta käyttämällä vihreää plussaa ja/tai punaista miinusta.
  3. Hyväksy valitsemalla OK.
 6. Mikäli haluat muokata opettajan ilmoittamia esteellisiä opetuspäiviä tai kellonaikoja, klikkaa oikeassa reunassa olevan TimeSlot-kentän vieressä olevaa kolmen pisteen painiketta.
  1. Klikkaa avautuvassa ikkunassa oikeasta yläreunasta kirjan kuvaa.
  2. Valitse välilehti  Timeslot, Day tai Time sen mukaan mitä haluat muokata.
  3. Muokkaa esteellisiä opetusaikoja lisäämällä tai poistamalla niitä ikkunan alareunan ”Selected”-osiosta käyttämällä vihreää plussaa ja/tai punaista miinusta.
  4. Hyväksy valitsemalla OK.
 7. Klikkaa Avoid.

Opettajan ilmoittamien esteellisten opetustilojen muokkaaminen:

 1. Editor-näkymä, Staff valittuna.
 2. Etsi ja valitse opettaja, jonka ehtoa haluat muokata.
 3. Valitse Constraint List -välilehti.
 4. Valitse ehto, jota haluat muokata Constraint-listasta.
 5. Mikäli haluat muokata opettajan ilmoittamia esteellisiä opetustiloja, klikkaa oikeassa reunassa olevan Room-kentän vieressä olevaa kolmen pisteen painiketta.
  1. Klikkaa avautuvassa ikkunassa oikeasta yläreunasta kirjan kuvaa.
  2. Muokkaa tiloja lisäämällä tai poistamalla niitä ikkunan alareunan ”selected”-osiosta käyttämällä vihreää plussaa ja/tai punaista miinusta.
  3. Tarkista, että ”Combine Rule”-kohdassa on valittuna ”and”.
  4. Hyväksy valitsemalla OK.
 6. Klikkaa Avoid.
Uusien opettajaehtojen lisääminen

Mikäli opettaja ilmoittaa uuden esteellisen opetusajan Portalin lomakkeen hyväksymisen jälkeen (tai lomake ei ole käytössä), tutki ensin kalenterista, mihin viikonpäivään opettajan ilmoittama aikaeste kohdistuu. Tämän jälkeen lisää tieto Optimeen seuraavasti:

 1. Editor-näkymä, Staff valittuna.
 2. Etsi ja valitse opettaja, jolle haluat lisätä esteen.
 3. Valitse Constraint List -välilehti.
 4. Valitse Staff_Slot ehto ja klikkaa vihreää plussaa.
 5. Klikkaa Timeslot-kentän viereistä kolmen pisteen painiketta. Mikäli opettajan este koskee vain osaa päivästä/päivistä, valitse Timeslotit, joita este koskee. Mikäli opettajan este koskee kokonaista päivää/päiviä, klikkaa oikeassa yläreunassa olevaa avonaisen kirjan kuvaa ja valitse Day-välilehti ja sieltä viikonpäivä/t, joita este koskee.
 6. Mikäli este koskee jotain tiettyä viikkoa, klikkaa Weeks-kentän viereistä kolmen pisteen painiketta ja valitse viikko/viikot, joita este koskee. Mikäli este koskee koko lukuvuotta, ei viikkoja tarvitse valita.
 7. Klikkaa Avoid.

Sivun yläreunaan