Eventin luominen


Uusi opintojakso luodaan siten, että moduleen (pääopetustapahtumaan) liitetään tarvittava määrä eventejä (opetuskertoja). Myös eventejä voi tarvittaessa liittää useammille moduleille.

Eventejä voi myös luoda itsenäisesti tekemättä sitä modulen kautta, mutta tätä tapaa ei useimmissa tapauksissa kannata käyttää. Löydät kuitenkin ohjeistuksen myös siihen tältä sivulta.

Mikäli ennen uusien eventien luomista tiedetään, mitkä modulet eivät saa mennä päällekkäin, kannattaa luoda ensin course (vuosikurssi). Lisätietoa coursen luomisesta täällä.

Eventin luominen modulen kautta

Ohjeesta on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Eventit luodaan modulen kautta Editor-näkymässä valitsemalla alasvetovalikosta Modules.

Modx

1. Etsi listasta tarvittava module ja klikkaa sitä. Etsimisen helpottamiseksi voit syöttää hakusanan Value-kenttään ja klikkaamalla Enter (saat tarvittaessa kentän esiin List Search -toimintoa käyttämällä).

2. Valittuasi haluamasi modulen näet sen perustiedot näytön alaikkunassa.

3. Lisää uusi event klikkaamalla oikeassa laidassa sijaitsevaa sinistä Event-kuvaketta (Create and Add Module Events).

Event5

4. Näytölle avautuu Event Add -ikkuna (kuva alempana), jolle voit täyttää tässä vaiheessa tiedossasi olevat kohdat:

 • Event Id: Optime luo jokaiselle eventille yksilöllisen tunnisteen. Se kannattaa personoida yliopiston käyttäjätunnukselle ennen ensimmäisen eventin luomista. Personoinnin jälkeen Event Id -kenttään muodostuu käyttäjätunnuksesi ja ”juokseva” numero.
 • Target Size: Tarvittavan tilan vähimmäiskoko.
 • Description: Nimi, joka kuvaa mielestäsi parhaiten opetuskertaa. On suositeltavaa nimetä jokainen event yksilöllisesti (esim. nimen perään 1, 2, 3 tmv.). Huom.!  Nimi ei näy Oodissa, vaan ainoastaan OptimeEventissä, OptimePortalissa, siirretyissä kalentereissa ja rakennusten infotauluissa (mikäli käytössä).
 • Event Type: Eventin tyyppi (opiskelumuoto, samat vaihtoehdot kuin Oodissa).
 • Department: Vastuuyksikkö/koulutusohjelma. Päivitä tarvittaessa. Voit luoda eventin muulle kuin omalle organisaatiollesi. Tämä kannattaa pääsääntöisesti tehdä vain, mikäli sinulla on oikeudet ko. organisaatiolle. Mikäli et ole hakenut oikeuksia tähän lisäämällesi organisaatiolle, et voi tallennuksen jälkeen enää muokata eventiä.
 • Week Range: Viikot, jolloin opetusta järjestetään. Viikot voi joko syöttää suoraan kenttään tai valita kolmen pisteen painikkeen kautta, jolloin Select Weeks -ikkuna aukeaa. Voit kirjoittaa kenttään viikot pilkuilla erotettuna tai useamman peräkkäisen viikon väliviivalla eroteltuna esim. 6-8,10. Voit myös rajata näkymään vain tietyn periodin viikot suodattimen valintalistan avulla. Huom.! Optimen viikot eivät ole yhteneviä kalenteriviikkojen kanssa. Apunasi voit käyttää viikkotaulukkoa.
 • TimeSlot: Tämän kohta jätetään pääsääntöisesti tyhjäksi. Mikäli luomasi event ei perustellusta syystä ole mukana automaattisijoittelussa, voit määrittää tähän opetuksen viikonpäivän ja alkamisajan.
 • Duration: Eventin kesto minuuteiksi muutettuina tunteina (esim. 60, 120, 180 min.). Oletuksena on 120 minuuttia, voit muokata tarvittaessa. Jos haluat vaihtaa oletuskestoa, lisätietoa vinkkisivulta kohdasta Eventin oletuskeston muuttaminen.

event add

5. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi tiedot, tallenna ne OK-painikkeella.

6. Tallennuksen jälkeen avautuu Adding Module Events -ikkuna. Voit määritellä tässä montako kopiota tekemästäsi eventistä luodaan. Useimmiten sinun kannattaa jättää tämä kohta tyhjäksi ja klikata suoraan OK. Tällöin syntyy vain yksi event. Useampiakin voit tehdä jo tässä vaiheessa, mutta määrän ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit tarvittaessa myöhemmin luoda uusia eventejä tai kopioida niitä (Ctrl + C, Ctrl + V).

adding module events_ikkuna

7. Mikäli modulelle kuuluu useampi event ja olet halunnut tehdä ne yksi kerrallaan, kannattaa sinun nyt toistaa kohdat 3. – 5., kunnes olet luonut kaikki tarvittavat eventit. Mikäli olet kopioinut kohdassa 6. eventin useammaksi, käy päivittämässä eri eventien toisistaan poikkeavat tiedot (esim. nimi, aika).

Mikäli olet personoinut eventien id-numerot, voit käyttää hakemisessa apuna Value-kenttää kirjoittamalla hakukenttään käyttäjätunnuksesi.

Huom. Mikäli olet aiemmin luonut groupin (opiskelijaryhmän) johon luomasi eventin tulee kuulua, lisääthän eventin groupille. Tämä kannattaa tehdä eventin Group-välilehdellä.

Eventin luominen suoraan ilman modulea

Useimmiten eventit kannattaa luoda modulen kautta. Optimessa on kuitenkin mahdollista luoda myös pelkkiä eventejä Editor-näkymässä. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi jos haluat Optimeen näkyviin sellaisia tapahtumia, joita ei siirretä Optimesta WebOodiin (esimerkiksi joissain tapauksissa tentit). Tarvittaessa näin luodut eventit voi liittää moduleen.

1. Luo event valitsemalla Editor-näkymän valintalistasta Events klikkaamalla vihreää plussaa.

Events_events

2. Anna luomallesi eventille sitä parhaiten kuvaava nimi alaikkunan Description-kenttään. Nimi näkyy OptimeEventissä, OptimePortalissa, siirretyssä kalenterissa ja rakennusten infotauluissa (jos käytössä).

Event3

3. Mikäli tarpeen, yhdistä luomasi event moduleen. Avaa Module-alavälilehti ja klikkaa kolmea pistettä, jolloin Select Modules -ikkuna avautuu. Valitse module tuplaklikkaamalla tai klikkaamalla vihreästä plussasta.

Event4

Hyväksy valinta Select-painikkeella.

Eventin liittäminen useampaan moduleen tai eventin modulen vaihtaminen

Ohjeesta on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Yksittäinen event voi kuulua useampaan moduleen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi jos eri opintojaksoilla on myös yhteistä opetusta. Joskus voi olla myös tarpeen vaihtaa eventin modulea.

Eventin kytkentää moduleen/ useampaan moduleen muokataan seuraavasti (huom. modulet tulee olla luotuna valmiiksi):

 1. Valitse event/eventit Editorin Events-näkymässä.
 2. Avaa Module-välilehti.
 3. Klikkaa oikeasta reunasta löytyvää kolmen pisteen painiketta.
 4. Valitse haluamasi modulet Select Modules -ikkunan yläosasta ja klikkaa vihreää plussaa tai tuplaklikkaa. Tarvittaessa poista yhteys aiempaan moduleen valitsemalla module Select Modules -ikkunan alaosasta  ja klikkaamalla punaista miinusta.
 5. Vahvista valitsemalla Select.
 6. Ennen siirtämistä Oodiin määritä jokaiselle modulelle ooditasot. Tämän jälkeen voit siirtää Oodiin itse eventin, jolloin se luodaan tai päivitetään kaikille siihen kytketyille moduleille, tai valita siirtäväsi vain modulekohtaisesti valitsemalla se module, jonka haluat siirtää.

event-useammalle-modulelle

Huom. Näitä muutoksia voit halutessasi tehdä myös Editorin Modules-näkymässä modulen Events-välilehdellä.

Kahden tai useamman koulutusohjelman yhteinen event

Jos event on tarkoitus liittää useampaan moduleen, joilla on eri vastuuyksiköt, myös muut vastuuyksiköt voi lisätä eventille. Tämän jälkeen kaikki ne, joilla on käyttöoikeudet johonkin vastuuyksiköistä, voivat muokata eventiä ja esimerkiksi liittää sen omaan moduleensa.

 1. Valitse event Editor-näkymässä.
 2. Avaa Other Departments -välilehti.
 3. Klikkaa oikeasta reunasta löytyvää kolmen pisteen painiketta.
 4. Valitse halumasi Departmentit Select Departments -ikkunasta ja vahvista valitsemalla Select.
 5. Lisätyt Departmentit tulevat Other Departments -välilehdelle.

 • Jos on tarpeen vain vaihtaa eventin (ainoaa) vastuuyksikköä, se tehdään Edit details -näkymän vasemman reunan pudotusvalikosta.  Muistathan kuitenkin, että jos vaihdat Departmentin sellaiseksi, johon sinulla ei ole oikeuksia, eikä omaa yksikköäsi ole lisätty Other Departments -välilehdelle, et muutoksen jälkeen pääse enää muokkaamaan eventiä.
 • Jos module on kahden tai useamman koulutusohjelman yhteinen, vastuuyksiköt lisätään modulen Other Departments -välilehdelle.
Laskutusyksikkö (Invoice Department) ja yhteyshenkilö (Contact Person)

Jotta eventille voi varata tilan, sillä on oltava laskutusyksikkö (Invoice Department). Tällä varmistetaan, että kaikilla tilavarauksilla on myös asiaankuuluva maksaja.

Kun luot eventin modulen kautta, tulee laskutusyksiköksi oletuksena modulen yksikkö. Kun taas event luodaan suoraan ilman modulea, jää laskutusyksikkö tyhjäksi. Voit lisätä laskutusyksikön tai vaihtaa oletuksena tulleen laskutusyksikön toiseksi eventin Other Fields -välilehdellä:

Valitse alasvetovalikosta oikea yksikkö ja vahvista klikkaamalla Commit Changes.

Tarvittaessa kenttään ”Alternate WBS” voi myös kirjata tarkemman WBS-tilin, jolle kustannukset tulisi jälkikäteen kohdistaa.

Kun luot uuden eventin, valitsee Optime automaattisesti sinut yhteyshenkilöksi (Contact Person). Mikäli haluat vaihtaa yhteyshenkilöä, myös sen voit tehdä Other Fields -välilehdellä.  Kirjoita alasvetovalikon kohdalla nimi aloittaen sukunimestä, valitse oikea henkilö ja klikkaa Commit Changes . On tärkeää, että yhteyshenkilöt ovat ajan tasalla, sillä tieto näkyy OptimePortalissa ja sitä käytetään, mikäli Optime-tuki tai vahtimestarit joutuvat olemaan varauksesta yhteydessä lukujärjestyssuunnittelijoihin.

Ylös