Eventin luominen

Uusi opetus luodaan siten, että moduleen liitetään tarvittava määrä eventejä (opetuskertoja). Eventejä voi tarvittaessa liittää useammille moduleille, jos esim. useammalla opetuksella on yhteisiä luentoja tai tentti.

Eventejä voi myös luoda itsenäisesti tekemättä sitä modulen kautta, mutta tätä tapaa ei useimmissa tapauksissa kannata käyttää. Löydät myös siihen ohjeistuksen tältä sivulta.

Mikäli ennen uusien eventien luomista tiedetään, mitkä modulet eivät saa mennä päällekkäin, kannattaa luoda ensin course (vuosikurssi). Lisätietoa coursen luomisesta sivulla Coursen ja Groupin luominen.

Eventin luominen modulen kautta

Ohjeesta on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Eventit luodaan modulen kautta Editor-näkymässä valitsemalla alasvetovalikosta Modules.

Modx

1. Etsi listasta tarvittava module ja klikkaa sitä. Etsimisen helpottamiseksi voit syöttää hakusanan Value-kenttään ja painamalla enteriä. Saat kentän tarvittaessa esiin klikkaamalla listan päällä hiiren toisella napilla ja valitsemalla pudotusvalikosta Show List Search.

2. Valittuasi haluamasi modulen näet sen perustiedot näytön alaikkunassa Edit Details -välilehdellä.

3. Lisää uusi event klikkaamalla oikeassa laidassa sijaitsevaa sinistä kirja-kuvaketta (Create and Add Module Events).

Event5

4. Näytölle avautuu Event Add -ikkuna (kuva alempana), jolle voit täyttää tässä vaiheessa tiedossasi olevat kohdat:

 • Event Id: Optime luo jokaiselle eventille yksilöllisen tunnisteen. Se kannattaa personoida yliopiston käyttäjätunnukselle ennen ensimmäisen eventin luomista. Personoinnin jälkeen Event Id -kenttään muodostuu käyttäjätunnuksesi ja ”juokseva” numero.
 • Target Size: Tarvittavan tilan vähimmäiskoko.
 • Description: Nimi, joka kuvaa mielestäsi parhaiten opetuskertaa. On suositeltavaa nimetä jokainen event yksilöllisesti (esim. nimen perään 1, 2, 3 tmv.). Huom.!  Nimi ei näy Oodissa ja Sisussa, vaan ainoastaan OptimeEventissä, OptimePortalissa, Portalista siirretyissä kalentereissa ja rakennusten infotauluissa (mikäli käytössä).
 • Event Type: Eventin tyyppi (opiskelumuoto, samat vaihtoehdot kuin Oodissa).
 • Department: Vastuuyksikkö/koulutusohjelma. Päivitä tarvittaessa. Voit luoda eventin muulle kuin omalle organisaatiollesi. Tämä kannattaa pääsääntöisesti tehdä vain, mikäli sinulla on oikeudet ko. organisaatiolle. Mikäli et ole hakenut oikeuksia tähän lisäämällesi organisaatiolle, et voi tallennuksen jälkeen enää muokata eventiä.
 • Week Range: Viikot, jolloin opetusta järjestetään. Viikot voi joko syöttää suoraan kenttään tai valita kolmen pisteen painikkeen kautta, jolloin Select Weeks -ikkuna aukeaa. Voit kirjoittaa kenttään viikot pilkuilla erotettuna tai useamman peräkkäisen viikon väliviivalla eroteltuna esim. 6-8,10. Voit myös rajata näkymään vain tietyn periodin viikot suodattimen valintalistan avulla. Huom.! Optimen viikot eivät ole yhteneviä kalenteriviikkojen kanssa. Apunasi voit käyttää viikkotaulukkoa.
 • TimeSlot: Tämän kohta jätetään pääsääntöisesti tyhjäksi. Mikäli luomasi event ei perustellusta syystä ole mukana automaattisijoittelussa, voit määrittää tähän opetuksen viikonpäivän ja alkamisajan.
 • Duration: Eventin kesto minuuteiksi muutettuina tunteina (esim. 60, 120, 180 min.). Oletuksena on 120 minuuttia, voit muokata tarvittaessa. Jos haluat vaihtaa oletuskestoa, lisätietoa vinkkisivulta kohdasta Eventin oletuskeston muuttaminen.

event add

5. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi tiedot, tallenna ne OK-painikkeella.

6. Tallennuksen jälkeen avautuu Adding Module Events -ikkuna. Voit määritellä tässä kuinka monta eventiä antamillasi tiedoilla luodaan. How many copies tarkoittaa tässä kappalemäärää yhteensä. Voit jättää tämän kohdan tyhjäksi ja klikata suoraan OK. Tällöin syntyy vain yksi event. Useampiakin voit tehdä jo tässä vaiheessa, mutta määrän ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit tarvittaessa myöhemmin luoda uusia eventejä tai kopioida niitä (Ctrl + C, Ctrl + V).

adding module events_ikkuna

7. Mikäli modulelle kuuluu useampi event ja olet halunnut tehdä ne yksi kerrallaan, kannattaa sinun nyt toistaa kohdat 3.–5., kunnes olet luonut kaikki tarvittavat eventit. Mikäli olet kopioinut kohdassa 6. eventin useammaksi, käy päivittämässä eri eventien toisistaan poikkeavat tiedot (esim. nimi, aika).

Mikäli olet personoinut eventien id-numerot, voit käyttää hakemisessa apuna Value-kenttää kirjoittamalla hakukenttään käyttäjätunnuksesi.

Mikäli olet aiemmin luonut groupin (opiskelijaryhmän) johon luomasi eventin tulee kuulua, lisääthän eventin groupille. Tämä kannattaa tehdä eventin Group-välilehdellä. Lue lisää eventien lisäämisestä groupin kautta sivulta Coursen ja Groupin luominen. Eventin kautta lisääminen groupiin onnistuu seuraavasti:

 1. Valitse event ja siirry alaosan Edit Details -välilehden alla Group-välilehdelle.
 2. Klikkaa oikean reunan kolmesta pisteestä ja avaa Select Groups -ikkuna.
 3. Hae oikea group yläosan haulla.
 4. Lisää group alaosan valintoihin tuplkaklikkaamalla hakutulosta tai valitsemalla hakutulos ja klikkaamalla vihreää plussaa.
 5. Vahvista lisäys klikkaamalla Select.
Eventin luominen suoraan ilman modulea

Useimmiten eventit kannattaa luoda modulen kautta. Optimessa on kuitenkin mahdollista luoda myös pelkkiä eventejä Editor-näkymässä. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi jos haluat Optimeen näkyviin sellaisia tapahtumia, joita ei siirretä Optimesta Oodiin ja Sisuun (esimerkiksi joissain tapauksissa tentit). Tarvittaessa näin luodut eventit voi liittää moduleen.

1. Luo event valitsemalla Editor-näkymän valintalistasta Events klikkaamalla vihreää plussaa.

Events_events

2. Anna luomallesi eventille sitä parhaiten kuvaava nimi alaikkunan Description-kenttään. Nimi näkyy OptimeEventissä, OptimePortalissa, siirretyssä kalenterissa ja rakennusten infotauluissa.

Event3

3. Mikäli tarpeen, yhdistä luomasi event moduleen. Avaa Module-alavälilehti ja klikkaa kolmea pistettä, jolloin Select Modules -ikkuna avautuu. Valitse module tuplaklikkaamalla hakutulosta tai klikkaamalla vihreästä plussasta valittuasi hakutuloksen/-tulokset.

Event4

Hyväksy valinta Select-painikkeella.

Eventin liittäminen useampaan moduleen tai eventin modulen vaihtaminen

Ohjeesta on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Yksittäinen event voi kuulua useampaan moduleen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi jos eri opintojaksoilla on myös yhteistä opetusta. Joskus voi olla myös tarpeen vaihtaa eventin modulea.

Eventin kytkentää moduleen muokataan seuraavasti (huom. modulet tulee olla luotuna valmiiksi):

 1. Valitse event/eventit Editorin Events-näkymässä.
 2. Avaa Module-välilehti.
 3. Klikkaa oikeasta reunasta löytyvää kolmen pisteen painiketta.
 4. Valitse haluamasi modulet Select Modules -ikkunan yläosasta ja lisää alaosaan valituksi klikkaamalla vihreää plussaa tai tuplaklikkaamalla yksittäin moduleja yläosassa. Tarvittaessa poista yhteys aiempaan moduleen valitsemalla module Select Modules -ikkunan alaosasta  ja klikkaamalla punaista miinusta.
 5. Vahvista valitsemalla Select.

Huom. Voit liittää moduleja eventeihin myös Editorin Modules-näkymässä modulen Events-välilehdellä.

Kahden tai useamman koulutusohjelman yhteinen event

Jos event on tarkoitus liittää useampaan moduleen, joilla on eri vastuuyksiköt, myös muut vastuuyksiköt voi lisätä eventille. Tämän jälkeen kaikki ne, joilla on käyttöoikeudet johonkin vastuuyksiköistä, voivat muokata eventiä ja esimerkiksi liittää sen omaan moduleensa.

 1. Valitse event Editor-näkymässä.
 2. Avaa Other Departments -välilehti.
 3. Klikkaa oikeasta reunasta löytyvää kolmen pisteen painiketta.
 4. Valitse halumasi Departmentit Select Departments -ikkunasta ja vahvista valitsemalla Select.
 5. Lisätyt Departmentit tulevat Other Departments -välilehdelle.

 • Jos on tarpeen vain vaihtaa eventin (ainoaa) vastuuyksikköä, se tehdään Edit Details -välilehden vasemman reunan pudotusvalikosta.  Muistathan kuitenkin, että jos vaihdat Departmentin sellaiseksi, johon sinulla ei ole oikeuksia, eikä omaa yksikköäsi ole lisätty Other Departments -välilehdelle, et muutoksen jälkeen pääse enää muokkaamaan eventiä.
 • Jos module on kahden tai useamman koulutusohjelman yhteinen, vastuuyksiköt lisätään modulen Other Departments -välilehdelle.
Laskutusyksikkö (Invoice Department) ja yhteyshenkilö (Contact Person)

Jotta eventille voi varata tilan, sillä on oltava laskutusyksikkö (Invoice Department). Tällä varmistetaan, että kaikilla tilavarauksilla on myös asiaankuuluva maksaja.

Kun luot eventin modulen kautta, tulee laskutusyksiköksi oletuksena modulen yksikkö. Kun taas event luodaan suoraan ilman modulea, jää laskutusyksikkö tyhjäksi. Voit lisätä laskutusyksikön tai vaihtaa oletuksena tulleen laskutusyksikön toiseksi eventin Other Fields -välilehdellä:

Valitse alasvetovalikosta oikea yksikkö ja vahvista klikkaamalla Commit Changes.

Tarvittaessa kenttään ”Alternate WBS” voi kirjata tarkemman WBS-tilin, jolle kustannukset tulisi jälkikäteen kohdistaa.

Kun luot uuden eventin, valitsee Optime automaattisesti sinut yhteyshenkilöksi (Contact Person). Mikäli haluat vaihtaa yhteyshenkilöä, myös sen voit tehdä Other Fields -välilehdellä.  Kirjoita alasvetovalikon kohdalla nimi aloittaen sukunimestä, valitse oikea henkilö ja klikkaa Commit Changes . On tärkeää, että yhteyshenkilöt ovat ajan tasalla, sillä tieto näkyy OptimePortalissa ja sitä käytetään, mikäli Optime-tuki tai vahtimestarit joutuvat olemaan varauksesta yhteydessä lukujärjestyssuunnittelijoihin.

Sivun yläreunaan