Modulen luominen

Optimea käytettäessä modulet luodaan Sisu Transfer Toolissa hakemalla opintojakson tiedot Sisusta.

Mikäli Sisussa ei ole vielä tarvittavaa opintokohdetta (esim. jos tutkintovaatimuksia ei ole vielä vahvistettu eikä tunnisteita ole luotu, tai sen tiedot eivät ole vielä päivittyneet Oodista Sisuun), voi modulen luoda suoraan Optimessa ja linkittää sen opintokohteeseen (Parent Module id) ja arviointikohteeseen (AI, Assessment Item) myöhemmin. Tämä vaihtoehtoinen tapa ohjeistetaan luvussa Modulen luominen suoraan OptimeEventissä

 

Modulen luominen

Modulen luomisesta STT:lla on tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Jotta module voidaan luoda hakemalla Sisusta, tulee opintojakson olla voimassa ja luotu Oodin vähintään edellisenä päivänä, jotta se on päivittynyt myös Sisuun.

 1. Valitse vasemman reunan sivuvalikosta Create.
 2. Hae opintojakso kohdassa Search SISU. Voit hakea opintojaksoja tunnisteella tai nimellä.Kuvassa näkyy opintojakson hakutoiminnon sijanti näytöllä.
  • HUOM. Hakutuloksissa näkyy vain 20 ensimmäistä tulosta, joten varmista, että hakusana on riittävän tarkka. Muuten etsimäsi opintojakso ei välttämättä näy listassa. On suositeltavaa käyttää opintojakson tunnistetta hakusanana.
 3. Klikkaa opintojakson arviointikohteet auki vihreästä plussasta rivin vasemmasta reunasta.Kuvassa näkyy vihreän plussan sijainti näytöllä.
 4. Valitse soveltuva arviointikohde. Koska Optimessa tehdään ensisijaisesti kontaktiopetusta, jolla on tilavarauksia, yleisimmin kyseeseen tulee Osallistuminen opetukseen.
  • HUOM.
   • Vaihtuvan laajuisilla opintojaksoilla on oletusarvoisesti arviointikohteet minimi- ja maksimilaajuudelle.
   • Opintojakson osista on tehty Sisussa arviointikohteita opintojaksolle, jonka osia ne ovat Oodissa.
   • Arviointikohteet on luotu vain Ison Pyörän mukaisten koulutusohjelmien opintojaksoille ja opintojakson osille. Jos hakemallasi opintojaksolla ei ole arviointikohteita, ota yhteyttä Sisu-tiimiin (sisu-info@helsinki.fi).
 5. Muokkaa tarvittaessa modulen nimeä, vastuuyksikköä, kurssityyppiä ja opetuskieltä.
  • Voit antaa modulelle nimen kolmella kielellä. OptimeEventissä voit muokata vain suomenkielistä nimeä.
  • Jos kurssin nimi on vain yhdellä kielellä, niin käytä suomenkielistä nimikenttää.
 6. Valitse Create Optime Module.
  1. Sivun alareunassa näkyy kaksi listaa, joista vasemmanpuoleisessa näkyy lista ko. arviointikohteelle aiemmin luoduista moduleista ja oikeanpuoleisessa lista sinun aiemmin luomista moduleista.Kuvassa näkyy alareunan listojen sijainti näytöllä.
 7. OptimeEventissä voit lisätä modulelle tiedon siitä, kuinka monta opetustuntia sille yhteensä pitää suunnitella. Valitse ensin Other Fields -välilehti. Siellä on kenttä, johon voit syöttää tarvittavat tunnit (syötä kaikki yhteenlasketut tunnit, myös rinnakkaisryhmien tunnit lasketaan). Tallenna lopuksi klikkaamalla Commit Changes.
  • Kun tämän jälkeen suunnittelet opetusta, voit järjestää Modules-listanäkymää siten, että yhteenlasketut suunnitellut tunnit (Total Module Events Duration) ovat vierekkäin vaadittavien tuntien kanssa (Teaching Hours Required) ja huomata, mikäli opetuskertoja on suunnittelematta.module teaching hours required
 8. Lisää modulelle tarvittaessa vastuuopettaja. Tämä kannattaa tehdä seuraavissa tapauksissa:
  • Opettaja tai hallintoihminen ei opeta kurssilla lainkaan eikä häntä näin ollen lisätä yhdenkään eventin opettajaksi + halutaan, että kurssi näkyy hänellä Oodissa kohdassa Oma opetus ja Opetukseni-sivulla sekä että hän saa muokkausoikeudet Kurssisivulle (valitse henkilön rooli STT:n Transfer-sivulla, Assign Teaching RolesAdmin Person).
  • Opettaja opettaa ainoastaan sellaisilla eventeillä, jotka tulevat Oodiin aliopetustapahtuma-tasolle + halutaan, että hän saa muokkausoikeudet myös pääopetustapahtuman Kurssisivulle sekä oikeuden käyttää WebOodin opettajan arviointityökalua.
  • Opetustapahtuma ja opettaja halutaan näkyviin Oodiin, Sisuun ja Kurssisivulle ennen kuin opetus on ajoitettu.

Opettajan lisääminen tehdään seuraavasti:

 • Valitse Staff-alavälilehti.
 • Klikkaa välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen painiketta ja valitse haluamasi opettaja listasta.  Vahvista valitsemalla Select.
 • Voit valita useamman opettajan pitämällä pohjassa Ctrl-painiketta.
 • Jos haluat poistaa valitsemasi opettajan eventiltä, klikkaa ensin kolmen pisteen painikkeesta. Klikkaa sitten aukeavassa ikkunassa hiiren oikealla painikkeella listan päällä ja valitse unselect all jolloin kaikki modulen opettajatiedot nollaantuvat.

Huom. Modulen Staff-välilehdellä valitsemasi opettaja näkyy Oodissa, Sisussa ja Kurssisivuilla kurssin opettajana. Tieto ei kuitenkaan siirry siitä modulen eventeille ehdoksi tai opettajatiedoksi eivätkä modulen eventit siten näy opettajan kalenterissa.

9. Mikäli olet aiemmin luonut coursen (vuosikurssin), johon luomasi modulen tulee kuulua, lisääthän modulen courselle. Tämän voi tehdä modulen Course-välilehdellä, jolla pääset oikean reunan kolmesta pisteestä liittämään modulen courseen. Valinta-avustimessa haetaan ensin yläosassa oikea course(t) ja lisätään sitten alaosaan, jossa asetetaan level (1) ja preference (0/50/100) joko tuplaklikkaamalla coursen kohdalla tai valitsemalla Edit Selection. Lisäämisen voi tehdä myös Course-näkymässä (ks. ohje täältä).

Modulen lisäämisestä courseen on Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden Moodlessa ohjevideo, jolla käydään läpi coursen luominen ja modulen liittäminen courseen.

 

Modulen luominen suoraan OptimeEventissä

Module luodaan lähes aina hakemalla ensin opintokohteen tiedot Sisusta. Mikäli Sisussa ei ole vielä tarvittavaa opintokohdetta tai modulen eventejä ei ole tarkoituskaan siirtää Oodiin (ja Sisuun), voi modulen luoda suoraan Optimessa.

1. Aloita uuden modulen luominen Editor-ikkunassa valitsemalla alasvetovalikosta Modules. Lisää uusi module yläikkunan plus-merkistä.

modulen vaihtoehtoinen luominen

2. Voit lisätä alaikkunassa modulelle seuraavat tiedot:

  • Description:  Tässä kentässä oleva nimi tulee näkyviin OptimePortalin kalenteriin. Mikäli module siirretään Oodiin/Sisuun,  tulee tässä kentässä näkyvästä nimestä opetustapahtuman/toteutuksen nimi, joka näkyy Oodissa/Sisussa ja Kurssisivuilla. Huom.! Sisun toteutuksen nimen maksimipituus on 255 merkkiä. Jos modulen description on sitä pidempi, Sisu-siirto ei välttämättä onnistu.
  • Department: Päivitä tarvittaessa vastuuyksikkö.

3. Tallenna klikkaamalla Commit Changes.

4. Parent Module Id asetetaan STT:ssa hakemalla opintojakson arviointikohde Sisusta. Katso ohjeet arviointikohteen vaihtamiseen Modulen muokaaminen ja poistaminen (STT) -ohjesivulta.

 

Sivun yläreunaan