Oodi-tasojen määrittäminen eventille

Pääopetustapahtuma
Aliopetustapahtuma
Kokoava I-V -aliopetustapahtuma
Yhteenveto tasoista

Opetustapahtumien Oodi-siirtoa varten tulee määritellä, mihin opetustapahtuman tasoon  event liittyy. Oodiin luodaan opetustapahtumahierarkia sen perusteella, mihin eventtejä on lisätty. Oodi-tasojen määrittäminen tarkoittaa, että eventit liitetään kuulumaan johonkin opetustapahtumahierarkian osaan (pää-tai aliopetustapahtumiin).

Samalla kun määritellään opetustapahtuman taso, määritellään opetuskieli. Mikäli vaihdat eventin Oodi-tasoa ja eventillä on jokin muu kieli kun suomi, huomioithan, että kieli vaihtuu suomeksi ja se tulee vaihtaa takaisin oikeaksi.

Oodi-kenttien syöttö alkaa eventin tasosta. Optimella voi tehdä  yksi-, kaksi- ja kolmitasoisia opetustapahtumahierarkioita. Tasot ovat seuraavat:

Pääopetustapahtuma (1-taso) eli Module

Tämä taso valitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kun opetustapahtuma koostuu pelkistä luennoista, joilla ei ole aliopetustapahtumia.
  • Kun opetustapahtumalla on luennot ja harjoitusryhmät, mutta luennoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Tällöin valitaan luennoille  tasoksi Pääopetustapahtuma ja ryhmille Aliopetustapahtuma (2-taso kts. alla).

Kuvan esimerkissä saman pääopetustapahtuman kahdelle eventille on määritelty tasoksi Pääopetustapahtuma.

kuva oodiesimerkki

Alla olevassa kuvassa näkyy eventin taso ja sen vastaavuus Oodissa. Pääopetustapahtuman nimi on sama kuin modulen nimi.

paaopetustapahtuma

Opetustapahtuman tyyppi määräytyy siihen liitetyn eventin mukaan.

Eli jos moduleen on liitetty event, jonka eventin taso = pääopetustapahtuma, tulee Oodiin pääopetustapahtuman tyypiksi liitetyn eventin EventType.

Jos moduleen ei ole liitetty eventtiä, jonka taso = pääopetustapahtuma, tulee Oodiin pääopetustapahtuman tyypiksi kurssi.

Aliopetustapahtuma (2-taso)

Tämä taso valitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kun opetustapahtumat koostuvat luennoista ja harjoitusryhmistä. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua eli luennot kuuluvat Pääopetustapahtuma-tasolle mutta ryhmiin kuuluu ilmoittautua. Tällöin ryhmien eventit liitetään tasolle Aliopetustapahtuma, jonka jälkeen valitaan ryhmä, johon eventit halutaan liittää.
  • Kun opetustapahtumalla on sekä luentoja että harjoitusryhmiä ja luennoille halutaan erillinen ilmoittautuminen, mutta harjoitusryhmille ei tarvitse asettaa moneenko ryhmään opiskelija saa/pitää ilmoittautua (MinIlmMaar tai SallIlmMaar), voi kaikki eventit liittää Aliopetustapahtuma-tasolle. Taso kannattaa määrittää kullekin aliopetustapahtuman eventille kerrallaan.
  • Kun luennoille ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmille halutaan määrittää, moneenko ryhmään opiskelija saa/pitää ilmoittautua (MinIlmMaar tai SallIlmMaar), kytketään luennot tasolle Pääopetustapahtuma ja ryhmät tasolle Aliopetustapahtuma, jonka jälkeen valitaan eventille ryhmä.

Kuvan esimerkissä luennoille ja harjoitusryhmälle on määritelty tasoksi Aliopetustapahtuma.

kuva ooditaso esimerkki 4

Alla olevassa kuvassa näkyy aliopetustapahtuman nimen (Ryhmä 1) kentät Optimessa ja Oodissa.

aliopetustapahtuma

Kokoava I-V -aliopetustapahtuma (3-taso)

Nämä tasot valitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kun halutaan luennoille ja ryhmiin erillinen ilmoittautuminen ja  ryhmille halutaan määrittää, moneenko ryhmään opiskelija saa/pitää ilmoittautua (MinIlmMaar tai SallIlmMaar), kytketään luennot tasolle Aliopetustapahtuma ja ryhmät tasolle  Kokoava I – aliopetustapahtuma.

Kuvan esimerkissä luennoille on määritelty tasoksi Aliopetustapahtuma ja harjoitusryhmälle Kokoava I – aliopetustapahtuma. Ensimmäisessä kuvassa näkyy tilanne WebOodin hallintonäkymässä ja toisessa kuvassa julkisessa näkymässä.

kuva ooditaso esimerkki 2

kuva ooditaso esimerkki 3

Kokoavia tasoja voi olla myös monta, minkä vuoksi kokoavan perässä on numerot I-V. Useamman kokoavan tason käyttäminen on kuitenkin melko harvinaista.

Alla olevassa kuvassa näkyy kokoava I – aliopetustapahtuma -tasoisen eventin nimen paikka Optimessa ja Oodissa.

kokoava

Yhteenveto tasoista

Optimen oodi-kentissä tehdyt tasoon liittyvät valinnat näyttävät Oodissa tältä:

kuva ooditasot yhteenveto

 

Ylös