Toteutuksen rakenteen määrittäminen

Sivun sisältö
Yleistä
Rakenteen muokkaaminen
Rakenteen luominen mallista
Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan
Eventin lisääminen rakenteeseen
Rakenteen osien muokkaaminen
Rakenteen osien poistaminen
Opettajien roolit
Rakenne Oodissa

Pikaohje
 1. Hae module esiin Transfer-sivulla.
 2. Tarkista opetustapahtuman kurssityyppi ja opetuskieli.
 3. Luo hierarkia valitsemalla Create Hierarchy from Template. Halutessasi voit vaihtaa valintajoukon (category) tyyppiä ja opetusryhmän (group) nimeä.
 4. Valitse opetusryhmä aktiiviseksi rakennenäkymästä oikealla.
 5. Valitse opetusryhmään sijoiteltavat eventit listasta vasemmalla.
 6. Klikkaa Add Selected Events ja kuittaa tarvittaessa varmistuskysymys.

 

Yleistä

Sisu-termit ovat vahvennettuna, Optime-termit sulkujen sisällä, minkä jälkeen on mainittu vastaava Oodi-termi.

Toteutus (Module) vastaa Oodin pääopetustapahtumaa. Siirron yhteydessä sen opetusmuotoa (opetustapahtuman tyyppiä) (Course Type) ja opetuskieltä voidaan vaihtaa, minkä lisäksi sillä oleville opettajille voidaan määrittää erilaisia rooleja (esim. virkailija).

Valintajoukko (Selection group, Category) vastaa Oodin kokoavaa aliopetustapahtumaa. Se sisältää joukon opetusryhmiä, joiden välillä opiskelija tekee valinnan. Sille valitaan tyyppi (Type), joka vaikuttaa siihen, mikä on valintajoukon tyyppi Sisussa ja kokoavan tason tyyppi Oodissa (tässä vaiheessa tyypiksi ovat valittavina Oodin opetustapahtuman tyypit). Voit valita oletustyypin asetuksissa.

Opetusryhmä (Teaching group, Group, Sub Category) vastaa Oodin aliopetustapahtumaa. Se voidaan nimetä ja sille voidaan halutessa asettaa yksilöllinen opetuskieli (tai -kieliä). Eventit liitetään opetusryhmiin. Voit valita oletusopetuskielen opetusryhmille asetuksissa. Oletuskieli tulee opetusryhmälle, kun luot yksittäisiä opetusryhmiä omaehtoisesti. Huomaa, että Oodissa yksittäisen opetusryhmän opetuskieli näytetään vain, jos se poikkeaa pääopetustapahtuman opetuskielestä/-kielistä.

Modulen Sisuun ja Oodiin siirtoa varten tulee määritellä, mihin valintajoukkoon ja opetusryhmään kukin event kuuluu. Sisuun luodaan toteutuksen ja Oodiin opetustapahtuman rakenne sen perusteella, mitä valintajoukkoja ja opetusryhmiä rakenteeseen on lisätty Sisu Transfer Toolissa (STT). Eventit lisätään vaiintajoukkojen alla oleviin opetusryhmiin.

Transfer-sivulla määritellään myös valintajoukkojen tyypit sekä voidaan määritellä toteutuksen kurssityypi ja opetuskieli. Valintajoukon tyyppi ilmaisee aliopetustapahtuman opetusmuodon Oodissa. Kurssityyppi ilmaisee pääopetustapahtuman tyypin Oodissa ja toteutuksen opetusmuodon Sisussa. (Kurssityyppien vastaavuuden Oodin opetustapahtumatyyppien kanssa löydät sivulta Sanastoa ja viikkotaulukko.) Modulen lisäksi opetuskielet voi määritellä myös jokaiselle opetusryhmälle erikseen.

STT:ssa hierarkiat muodostuvat aina valintajoukkojen ja opetusryhmien yhdistelmistä. Modulella tulee olla vähintään yksi valintajoukko, jolla on oltava vähintään yksi opetusryhmä, jotta siihen voidaan liittää eventejä ja toteutus voidaan siirtää Sisuun ja Oodiin.

 

Transfer-sivu

Voit lukea Transfer-sivun ja sen toimintojen esittelyn ohjesivulta Sivut (STT).

 

Rakenteen muokkaaminen

Modulen rakenteen luomisen voi aloittaa mallista tai lisäämällä valintajoukkoja yksittäin. Suosittelemme valmiiden mallien käyttämistä, koska niiden avulla saat helpommin eroteltua luennot omaksi valintajoukokseen ja luotua kerralla useita valintajoukkoja opetusryhmineen.

Huom.! Jos käsittelet Avoimen yliopiston tai Kielikeskuksen opetusta, katsothan niitä koskevat erilliset ohjeet.

Rakenteen luominen mallista

Rakenteen luomisesta on myös tallenne Moodle-alueella Optime-koulutukset ja -ohjevideot.

Näin voit luoda modulelle rakenteen mallista. Mallin avulla saat kätevästi eroteltua luennot omaksi valintajoukokseen ja/tai lisättyä useita valintajoukkoja ja opetusryhmiä kerralla.

 1. Rakenteen luominen mallista aloitetaan valitsemalla Create Hierarchy from Template.
 2. Valitse minkälaisen mallin haluat:
  • Lectures = rakenteeseen tulee yksi valintajoukko ja sille yksi opetusryhmä.
  • Lectures & Groups = rakenteeseen tulee luennoille yksi valintajoukko ja opetusryhmä sekä lisäksi valittu määrä valintajoukkoja ja opetusryhmiä. Opetusryhmiä muodostuu jokaisen opetusryhmille tarkoitetun valintajoukon alle yhtä monta.
  • Groups = rakenteeseen tulee valittu määrä valintajoukkoja ja opetusryhmiä. Opetusryhmiä muodostuu jokaisen valintajoukon alle yhtä monta.
 3. Valitse valintajoukolle tyyppi (Category Type). Sama tyyppi tulee kaikille valintajoukoille, jotka luodaan tässä yhteydessä. Tyypit ovat samat kuin Oodissa.
 4. Valitse Create Hierarchy.

Huomaa, että vaikka ryhmät numeroituvat tässä näkymässä alhaalta ylös (ryhmä 1 alimpana), näkyvät ne Oodissa tuttuun tapaan aakkosjärjestyksessä (ts. todennäköisesti ryhmä 1 ensin).

Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan

Näin voit luoda yhden uuden valintajoukon ja valita kuinka monta opetusryhmää sille luodaan. Soveltuu hyvin aiemmin luodun rakenteen täydentämiseen.

 1. Valitse Add Selection group.
 2. Valitse valintajoukon tyyppi.
 3. Valitse kuinka monta opetusryhmää valintajoukolle luodaan.
 4. Valitse Create Category.
Eventien lisääminen rakenteeseen ja siirtäminen Oodiin (ja Sisuun)

Eventien lisääminen kannattaa aloittaa rakenteen alaosasta, koska näkymä palaa rakenteen yläpäähän eventin lisäämisen jälkeen. Tai voit laittaa kaikki eventit rakenteesta piiloon valitsemalla Hide Events. Näin löydät helposti oikean ryhmän laajemmastakin rakenteesta. Näin sinun ei tarvitse aina selata takaisin rakenteen loppuun, kun lisäät seuraavaa eventiä.

 1. Valitse event. Voit valita useita, tai kaikki valitsemalla Select All.
 2. Valitse opetusryhmä/-ryhmät, johon event halutaan lisätä.
  • Voit liittää monelle ryhmälle yhteiset eventit kerralla useampaan ryhmään.
 3. Valitse Add Selected Events.
  • Jos valittuna on useampia eventejä ja/tai ryhmiä, saat tässä vaiheessa ponnahdusikkunaan varmistuskysymyksen.
 4. Toista vaiheet 1.-3. kunnes kaikki tarvittavat eventit on liitetty rakenteeseen.
  • Taulukon toisessa sarakkeessa näkyy vihreällä sana Added, kun event on liitetty rakenteeseen. Tämä kertoo vain onko event liitetty johonkin rakenteen osaan, ei sitä mihin tai kuinka moneen opetusryhmään se on liitetty. Jos poistat eventin rakenteesta, tulee näkymä päivittää, jotta Added-ilmoitus häviää sen kohdalta.
 5. Siirrä opetus Sisuun ja Oodiin valitsemalla Transfer.

Lue lisää siirtämisestä ja useamman modulen siirtämisestä kerrallaan ohjesivulta Tietojen siirto Oodiin (ja Sisuun).

Rakenteen osien muokkaaminen

Valintajoukot

 • Voit lisätä rakenteeseen uusia valintajoukkoja valitsemalla Add Category (kts. yllä Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan).
 • Voit muokata yhden valintajoukon tyyppiä valitsemalla sen riviltä kynä-kuvakkeen. Valitse tyyppi ja sitten Edit Category.
 • Voit muokata usean valintajoukon tyyppiä valitsemalla useita valintajoukkoja ja sitten Edit Chosen Categories. Valitse tyyppi ja sitten Bulk Edit Categories.

Opetusryhmät

 • Voit lisätä valintajoukkoon opetusryhmän valitsemalla valintajoukon siniseltä riviltä kansio-kuvakkeen.
 • Voit muokata yhden opetusryhmän nimeä ja opetuskieltä valitsemalla sen riviltä kynä-kuvakkeen. Muokkaa nimeä ja/tai opetuskieltä ja valitse Teaching group.
  • Jos opetusryhmällä on nimi vain suomenkielisessä nimikentässä, näytetään se myös ruotsin- ja englanninkielisissä käyttöliittymissä.
  • Oodi näyttää ryhmän opetuskielen vain, jos se poikkeaa pääopetustapahtuman opetuskielestä/-kielistä. Opetusryhmälle ei tarvitse viedä erikseen opetuskieltä, jos pääopetustapahtuman kielitieto riittää.
 • Voit muokata usean opetusryhmän nimeä valitsemalla useita opetusryhmiä ja sitten Edit Chosen Sub Categories.
Rakenteen osien poistaminen

Kaikki poistot rakenteesta ovat lopullisia, joten poistoja kannattaa tehdä harkiten. Jos poistat Oodiin tai Sisuun jo siirretystä rakenteesta valintaryhmiä, opetusryhmiä tai eventejä, niin poistot tapahtuvat suoraan myös Sisussa toteutukselta ja Oodissa opetustapahtumalta.

Jos et ole vielä siirtänyt mitään Oodiin tai Sisuun ja haluat tyhjentää koko rakennenäkymän, valitse Clear Current Hierarchy.

Opetusryhmään liitetyn eventin voit irrottaa siitä klikkaamalla rakenteessa eventin rivillä olevaa rastia. Tämä valinta siis irrottaa eventin ryhmästä, mutta ei poista sitä eikä irrota sitä modulesta.

Opetusryhmän voit poistaa harmaalla rivillä olevasta rastista. Tämä valinta irrottaa myös ryhmään liitetyt eventit rakenteesta.

Valintajoukon voit poistaa sinisellä rivillä olevasta roskakori-kuvakkeesta. Tämä valinta poistaa myös kaikki valintajoukkoon kuuluvat opetusryhmät ja irrottaa niihin liitetyt eventit rakenteesta.

Voit poistaa eventin kokonaan klikkaamalla sivun vasemman puolen event-listassa oikean reunan roskakori-kuvaketta. Huomaa, että tämä valinta poistaa eventin lopullisesti myös OptimeEventistä.

Voit lukea lisää eventin poistamisen vaikutuksista Oodiin ja Sisuun sivulta Opetuksen peruminen.

 

Opettajien roolien määrittäminen

Toiminnolla Assign Teaching Roles voit määrittää modulella ja eventeillä oleville opettajille eri rooleja.

Oodissa kaikki toteutuksen opettajat tulevat käytännön syistä pääopetustapahtuman vastuuopettajiksi. Ainoa poikkeus tästä on vain modulelle liitetty Staff, jonka rooliksi on tässä valittu Admin Person -> Virkailija OpeOodissa:

Siirtäminen Oodiin (ja Sisuun)

Ohjeet löytyvät sivulta Tietojen siirto Oodiin (ja Sisuun)

 

Rakenne Oodissa

Huom.! Allaoleva ei koske Avoimen yliopiston eikä Kielikeskuksen opetustapahtumia. Avoimen ja Kielikeskuksen opetukselle on omat ohjeistukset tämän sivun alasivuilla.

Oodissa kolmitasoinen hierarkia tarkoittaa sitä, että kaikki opetuskerrat esitetään kokoavien aliopetustapahtumien kautta. Alla olevissa kuvissa on esitetty 1) Transfer-sivulla opetustapahtuman rakenteen osien suhde Oodiin ja 2) WebOodin opetustapahtuman muokkaus-näkymässä rakenteen osien suhde STT:iin.

Transfer-sivusta kuva, jossa näkyy siellä näkyvien rakenteen osien suhde Oodiin.

Kuva, jossa näkyy miltä modulen rakenne näyttää WebOodissa.

Opiskelijat ilmoittautuvat aliopetustapahtumiin. Jos opetustapahtuma koostuu esimerkiksi kaikille yhteisistä luennoista ja kahdesta vaihtoehtoisesta harjoitusryhmästä, opiskelija ilmoittautuu sekä luennoille (valitsemalla luennot -kokovavan tason ainoan aliopetustapahtuman = luennot) että ryhmään (valitsemalla haluamansa kahdesta harjoitusryhmät -kokoavan tason alaisesta aliopetustapahtumasta).

Jos opetustapahtumalla on vaihtoehtoisia opetusryhmiä ja lisäksi joillekin ryhmistä tai kaikille ryhmille yhteisiä opetuskertoja, joita ei ole tarpeen muuten eritellä rakenteessa, voi yhteiset eventit liittää kaikkiin tarvittaviin opetusryhmiin.

Jos esimerkiksi luentokurssin loppukuulustelua ei ole erityistä tarvetta esittää rakenteessa poikkeavasti eikä opiskelijoiden tarvitse ilmoittautua siihen erikseen, loppukuulustelun voi edelleen hyvin liittää luentojen kanssa samaan aliopetustapahtumaan.

Huomioithan kevään -21 opetuksen osalta, että Sisussa (lv 20-21 4. periodista eteenpäin) toteutuksen kaikilla valintajoukoilla on sama ilmoittautumisaika, ts. esim. ilmoittautuminen harjoitusryhmiin ei voi tapahtua myöhemmin kuin ilmoittautuminen luennoille.

Esimerkki 1: Opetustapahtuma koostuu pelkistä kaikille yhteisistä luennoista

Yksi valintajoukko, jolla yksi opetusryhmä.

Esimerkki 2: Kaikille yhteiset luennot ja kaksi vaihtoehtoista harjoitusryhmää

Kaksi valintajoukkoa, Luentokurssi ja Harjoitusryhmä, joista edellisessä yksi ja jälkimmäisessä kaksi opetusryhmää. Harjoitusryhmä A on suomenkielinen, ryhmä B ruotsinkielinen.

Esimerkki 3: Seminaariryhmät ja kaikille yhteinen tapaaminen

Neljä vaihtoehtoista seminaariryhmää, joilla kaikilla lisäksi yhteinen posterisessio. Yksi valintajoukko; neljä opetusryhmää; yhteinen event kiinnitetty kaikkiin ryhmiin.

Esimerkki 4: Kaksi vaihtoehtoista laboratoriotyöryhmää, kolme vaihtoehtoista laskuharjoitusryhmää ja yhteinen loppukuulustelu

Kolme valintajoukkoa, yksi labratyöryhmille, yksi laskareille ja yksi loppukuulustelulle.

Sivun yläreunaan