Toteutuksen rakenteen määrittäminen

Sivun sisältö
Yleistä
Transfer-sivu
Modulen valinta
Eventit
Rakenne ja siirtäminen
Rakenteen muokkaaminen
Rakenteen luominen mallista
Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan
Eventin lisääminen rakenteeseen ja siirtäminen Oodiin/Sisuun
Rakenteen osien muokkaaminen
Rakenteen osien poistaminen
Siirtäminen Oodiin (ja Sisuun)
Yksittäisen modulen siirtäminen
Useamman modulen siirtäminen kerralla
Siirron poistaminen
Rakenne Oodissa
Esimerkki 1: Pelkät luennot
Esimerkki 2: Luennot ja kaksi vaihtoehtoista harjoitusryhmää
Esimerkki 3: Seminaariryhmät ja kaikille yhteinen tapaaminen
Esimerkki 4: Kaksi vaihtoehtoista laboratoriotyöryhmää, kolme vaihtoehtoista laskuharjoitusryhmää ja yhteinen loppukuulustelu

Pikaohje
 1. Hae module esiin Transfer-sivulla.
 2. Tarkista opetustapahtuman kurssityyppi ja opetuskieli/-kielet.
 3. Luo hierarkia valitsemalla Create Hierarchy from Template. Halutessasi voit vaihtaa valintajoukon (category) tyyppiä ja opetusryhmän (group) nimeä.
 4. Valitse opetusryhmä aktiiviseksi rakennenäkymästä oikealla.
 5. Valitse opetusryhmään sijoiteltavat eventit listasta vasemmalla.
 6. Klikkaa Add Selected Events ja kuittaa tarvittaessa varmistuskysymys.

 

Yleistä

Sisu-termit ovat vahvennettuna, Optime-termit sulkujen sisällä, minkä jälkeen on mainittu vastaava Oodi-termi.

Toteutus (Module) vastaa Oodin pääopetustapahtumaa. Siirron yhteydessä sen opetusmuotoa (opetustapahtuman tyyppiä) (Course Type) ja opetuskieltä voidaan vaihtaa, minkä lisäksi sillä oleville opettajille voidaan määrittää erilaisia rooleja (esim. virkailija).

Valintajoukko (Selection group, Category) vastaa Oodin kokoavaa aliopetustapahtumaa. Se sisältää joukon opetusryhmiä, joiden välillä opiskelija tekee valinnan. Sille valitaan tyyppi (Type), joka vaikuttaa siihen, mikä on valintajoukon tyyppi Sisussa ja kokoavan tason tyyppi Oodissa (tässä vaiheessa tyypiksi ovat valittavina Oodin opetustapahtuman tyypit). Voit valita oletustyypin asetuksissa.

Opetusryhmä (Teaching group, Group, Sub Category) vastaa Oodin aliopetustapahtumaa. Se voidaan nimetä ja sille voidaan halutessa asettaa yksilöllinen opetuskieli (tai -kieliä). Eventit liitetään opetusryhmiin. Voit valita oletusopetuskielen opetusryhmille asetuksissa. Oletuskieli tulee opetusryhmälle, kun luot yksittäisiä opetusryhmiä omaehtoisesti. Huomaa, että Oodissa yksittäisen opetusryhmän opetuskieli näytetään vain, jos se poikkeaa pääopetustapahtuman opetuskielestä/-kielistä.

Modulen Sisuun ja Oodiin siirtoa varten tulee määritellä, mihin valintajoukkoon ja opetusryhmään kukin event kuuluu. Sisuun luodaan toteutuksen ja Oodiin opetustapahtuman rakenne sen perusteella, mitä valintajoukkoja ja opetusryhmiä rakenteeseen on lisätty Sisu Transfer Toolissa (STT). Eventit lisätään vaiintajoukkojen alla oleviin opetusryhmiin.

Transfer-sivulla määritellään myös valintajoukkojen tyypit sekä voidaan määritellä toteutuksen kurssityypi ja opetuskieli. Valintajoukon tyyppi ilmaisee aliopetustapahtuman opetusmuodon Oodissa. Kurssityyppi ilmaisee pääopetustapahtuman tyypin Oodissa ja toteutuksen opetusmuodon Sisussa. (Kurssityyppien vastaavuuden Oodin opetustapahtumatyyppien kanssa löydät sivulta Sanastoa ja viikkotaulukko.) Modulen lisäksi opetuskielet voi määritellä myös jokaiselle opetusryhmälle erikseen.

STT:ssa hierarkiat muodostuvat aina valintajoukkojen ja opetusryhmien yhdistelmistä. Modulella tulee olla vähintään yksi valintajoukko, jolla on oltava vähintään yksi opetusryhmä, jotta siihen voidaan liittää eventejä ja toteutus voidaan siirtää Sisuun ja Oodiin.

 

Transfer-sivu

Toteutuksen rakenne määritetään STT:n Transfer-sivulla. Sivulle pääset valitsemalla Transfer-sivun vasemman reunan sivupalkista.

Pääset sivulle myös klikkaamalla haluamaasi modulea Home-sivulla, jos modulella on vähintään yksi event ja sille on arviointikohde valittuna. Tällöin pääset muokkaamaan suoraan valittua modulea.

Modulen valinta (Module Details)

Jos käsiteltävä module ei ole vielä valittuna, voit hakea sen esiin hakukentästä. Tässä kohdassa voit myös tarvittaessa vielä muokata opetustapahtuman tyyppiä tai opetuskieliä. (Modulen nimen kieliversioiden muokkaus tapahtuu Modules-sivulla.) Muista tallentaa tekemäsi muutokset klikkaamalla oikean reunan vihreää diskettikuvaketta. Tallennuspainikkeen yläpuolella olevista nuolista saat päivitettyä modulen näkymän (jos esim. käyt välillä tekemässä siihen muutoksia Eventissä).

Jos saat modulea valitessasi ilmoituksen siitä, että arviointikohde ei ole kytköksissä opintojaksoon haluttuna ajankohtana (AI not attached to a CU for the coming term), odota hetki rauhassa. Tilanne menee yleensä ohi. Jos ei mene, ole yhteydessä Optime-tukeen.

Eventit (Event Filters)

Moduleen liitetyt eventit tulevat näkyviin sivun vasempaan laitaan. Voit järjestää eventien listaa klikkaamalla sarakeotsikoita, suodattaa eventejä listan yläpuolella näkyvillä filttereillä ja tehdä niihin kohdistuvia hakuja Search Events -kentässä. Tekstihaku hakee eventien nimistä ja hakee myös eventien nimen keskeltä; huomaa, että haku ”A1 ” (A1 + välilyönti) poikkeaa hausta ”A1” (A1, ei välilyöntiä). Eventin kohdalla olevasta vihreästä plussasta saat esiin sen päivämäärät ja timeslotin. Status-sarake näyttää paitsi sen, onko event siirretty, myös sen, jos event on liitetty useampaan moduleen.

Rakenne ja siirtäminen (Transfer Details)

Osiossa luodaan rakenne ja tehdään siihen muutoksia, määritetään roolit kurssin opettajille sekä tehdään siirto Oodiin (ja Sisuun). Yleiset toiminnot ovat pääsääntöisesti näkyvillä. Rakenteen osat näet, kun luot rakenteen mallista tai luot valintajoukon ja opetusryhmiä.

Yleiset toiminnot:

 • Modulen siirrontila näkyy osion yläreunassa.
 • Add Selection Group: saat lisättyä yhden uuden valintajoukon ja sille haluamasi määrän opetusryhmiä.
 • Assign Teaching Roles: voit määrittää modulella ja eventeillä oleville opettajille eri rooleja.
  • Oodissa kaikki toteutuksen opettajat tulevat käytännön syistä pääopetustapahtuman vastuuopettajiksi. Ainoa poikkeus tästä on vain modulelle liitetty Staff, jonka rooliksi on tässä valittu Admin Person -> Virkailija OpeOodissa:
 • Clear Current Hierarchy: poistaa kaikki valintajoukot ja opetusryhmät. Jos module on siirretty Sisuun ja Oodiin, valinta ei ole näkyvillä.
 • Basic Transfer View: linkki vie Basic Transfer -sivulle, jonka kautta voi siirtää useita moduleja kerrallaan.
 • Hide Events: kutistaa kaikki rakenteen opetusryhmät kasaan eli piilottaa eventit.
 • Deselect All Events: poistaa kaikkien rakenteessa olevien eventien valinnan. Kaikki rakenteen eventit ovat oletuksena valittuina siirtoa varten.
 • Create Hierarchy from Template: voit luoda rakenteen mallista. Vaihtoehtoina ovat pelkät luennot (Lectures), luennot ja ryhmät (Lectures & Groups) ja pelkät ryhmät (Groups). Valinta näkyy vain, jos rakenne on tyhjä.

Rakenne:

 • Valintajoukko (sininen rivi)
  • Kansio-kuvakkeesta voit lisätä opetusryhmiä yksitellen.
  • Kynä-kuvakkeesta voit vaihtaa valintajoukon tyyppiä.
  • Roskakori-kuvakkeesta voit poistaa valintajoukon ja siihen sisältyvät opetusryhmät rakenteesta.
  • Valitsemalla useita valintajoukkoja voit vaihtaa kerralla niiden tyyppiä. Valitse muokattavat valintajoukot ja valitse Edit Chosen Categories.
 • Opetusryhmä (harmaa rivi)
  • Kynä-kuvakkeesta voit muokata opetusryhmän nimeä ja opetuskieltä.
  • Rastista voit poistaa opetusryhmän ja siihen liitetyt eventit rakenteesta.
  • Valitsemalla useita opetusryhmiä voit vaihtaa kerralla niiden nimiä. Valitse muokattavat opetusryhmät ja valitse Edit Chosen Sub Categories.
  • Kun opetusryhmään on liitetty eventejä, näkyy sen oikeassa päässä nuoli, josta voit klikata ryhmän eventit näkyville tai pois näkyvistä.

Siirtäminen:

 • Transfer: Yksittäisen modulen siirtäminen Oodiin (ja Sisuun) tapahtuu Transfer-nappia painamalla. Module on siirtokelpoinen, kun sillä on vähintään yksi event ja rakenne. Eventien ei tarvitse olla rakenteeseen liitettynä ja myös pelkän rakenteen voi siirtää.
 • Remove from Sisu: Modulen siirron voi perua klikkaamalla Remove from Sisu -nappia. Jos opetustapahtumaa/toteutusta ei ole julkaistu, poistetaan sen. Jos opetustapahtuma/toteutus on julkaistu ja sille on ilmoittautunut opiskelijoita, se perutaan ja siitä tulee ei-julkinen.
Rakenteen muokkaaminen

Modulen rakenteen luomisen voi aloittaa mallista tai lisäämällä valintajoukkoja yksittäin. Suosittelemme valmiiden mallien käyttämistä, koska niiden avulla saat helpommin eroteltua luennot omaksi valintajoukokseen ja luotua kerralla useita valintajoukkoja opetusryhmineen.

Huom.! Jos käsittelet Avoimen yliopiston tai Kielikeskuksen opetusta, katsothan niitä koskevat erilliset ohjeet.

Rakenteen luominen mallista

Rakenteen luomisesta on myös tallenne Moodle-alueella Optime-koulutukset ja -ohjevideot.

Näin voit luoda modulelle rakenteen mallista. Mallin avulla saat kätevästi eroteltua luennot omaksi valintajoukokseen ja/tai lisättyä useita valintajoukkoja ja opetusryhmiä kerralla.

 1. Rakenteen luominen mallista aloitetaan valitsemalla Create Hierarchy from Template.
 2. Valitse minkälaisen mallin haluat:
  • Lectures = rakenteeseen tulee yksi valintajoukko ja sille yksi opetusryhmä.
  • Lectures & Groups = rakenteeseen tulee luennoille yksi valintajoukko ja opetusryhmä sekä lisäksi valittu määrä valintajoukkoja ja opetusryhmiä. Opetusryhmiä muodostuu jokaisen opetusryhmille tarkoitetun valintajoukon alle yhtä monta.
  • Groups = rakenteeseen tulee valittu määrä valintajoukkoja ja opetusryhmiä. Opetusryhmiä muodostuu jokaisen valintajoukon alle yhtä monta.
 3. Valitse valintajoukolle tyyppi (Category Type). Sama tyyppi tulee kaikille valintajoukoille, jotka luodaan tässä yhteydessä. Tyypit ovat samat kuin Oodissa.
 4. Valitse Create Hierarchy.

Huomaa, että vaikka ryhmät numeroituvat tässä näkymässä alhaalta ylös (ryhmä 1 alimpana), näkyvät ne Oodissa tuttuun tapaan aakkosjärjestyksessä (ts. todennäköisesti ryhmä 1 ensin).

Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan

Näin voit luoda yhden uuden valintajoukon ja valita kuinka monta opetusryhmää sille luodaan. Soveltuu hyvin aiemmin luodun rakenteen täydentämiseen.

 1. Valitse Add Selection group.
 2. Valitse valintajoukon tyyppi.
 3. Valitse kuinka monta opetusryhmää valintajoukolle luodaan.
 4. Valitse Create Category.
Eventien lisääminen rakenteeseen ja siirtäminen Oodiin (ja Sisuun)

Eventien lisääminen kannattaa aloittaa rakenteen alaosasta, koska näkymä palaa rakenteen yläpäähän eventin lisäämisen jälkeen. Tai voit laittaa kaikki eventit rakenteesta piiloon valitsemalla Hide Events. Näin löydät helposti oikean ryhmän laajemmastakin rakenteesta. Näin sinun ei tarvitse aina selata takaisin rakenteen loppuun, kun lisäät seuraavaa eventiä.

 1. Valitse event. Voit valita useita, tai kaikki valitsemalla Select All.
 2. Valitse opetusryhmä/-ryhmät, johon event halutaan lisätä.
  • Voit liittää monelle ryhmälle yhteiset eventit kerralla useampaan ryhmään.
 3. Valitse Add Selected Events.
  • Jos valittuna on useampia eventejä ja/tai ryhmiä, saat tässä vaiheessa ponnahdusikkunaan varmistuskysymyksen.
 4. Toista vaiheet 1.-3. kunnes kaikki tarvittavat eventit on liitetty rakenteeseen.
  • Taulukon toisessa sarakkeessa näkyy vihreällä sana Added, kun event on liitetty rakenteeseen. Tämä kertoo vain onko event liitetty johonkin rakenteen osaan, ei sitä mihin tai kuinka moneen opetusryhmään se on liitetty. Jos poistat eventin rakenteesta, tulee näkymä päivittää, jotta Added-ilmoitus häviää sen kohdalta.
 5. Siirrä opetus Sisuun ja Oodiin valitsemalla Transfer.

Lue lisää siirtämisestä ja useamman modulen siirtämisestä kerrallaan tällä sivulla luvusta Siirtäminen Oodiin (ja Sisuun).

Rakenteen osien muokkaaminen

Valintajoukot

 • Voit lisätä rakenteeseen uusia valintajoukkoja valitsemalla Add Category (kts. yllä Rakenteen luominen valintajoukko kerrallaan).
 • Voit muokata yhden valintajoukon tyyppiä valitsemalla sen riviltä kynä-kuvakkeen. Valitse tyyppi ja sitten Edit Category.
 • Voit muokata usean valintajoukon tyyppiä valitsemalla useita valintajoukkoja ja sitten Edit Chosen Categories. Valitse tyyppi ja sitten Bulk Edit Categories.

Opetusryhmät

 • Voit lisätä valintajoukkoon opetusryhmän valitsemalla valintajoukon siniseltä riviltä kansio-kuvakkeen.
 • Voit muokata yhden opetusryhmän nimeä ja opetuskieltä valitsemalla sen riviltä kynä-kuvakkeen. Muokkaa nimeä ja/tai opetuskieltä ja valitse Teaching group.
  • Jos opetusryhmällä on nimi vain suomenkielisessä nimikentässä, näytetään se myös ruotsin- ja englanninkielisissä käyttöliittymissä.
  • Oodi näyttää ryhmän opetuskielen vain, jos se poikkeaa pääopetustapahtuman opetuskielestä/-kielistä. Opetusryhmälle ei tarvitse viedä erikseen opetuskieltä, jos pääopetustapahtuman kielitieto riittää.
 • Voit muokata usean opetusryhmän nimeä valitsemalla useita opetusryhmiä ja sitten Edit Chosen Sub Categories.
Rakenteen osien poistaminen

Kaikki poistot rakenteesta ovat lopullisia, joten poistoja kannattaa tehdä harkiten. Jos poistat Oodiin tai Sisuun jo siirretystä rakenteesta valintaryhmiä, opetusryhmiä tai eventejä, niin poistot tapahtuvat suoraan myös Sisussa toteutukselta ja Oodissa opetustapahtumalta.

Jos et ole vielä siirtänyt mitään Oodiin tai Sisuun ja haluat tyhjentää koko rakennenäkymän, valitse Clear Current Hierarchy.

Opetusryhmään liitetyn eventin voit irrottaa siitä klikkaamalla rakenteessa eventin rivillä olevaa rastia. Tämä valinta siis irrottaa eventin ryhmästä, mutta ei poista sitä eikä irrota sitä modulesta.

Opetusryhmän voit poistaa harmaalla rivillä olevasta rastista. Tämä valinta irrottaa myös ryhmään liitetyt eventit rakenteesta.

Valintajoukon voit poistaa sinisellä rivillä olevasta roskakori-kuvakkeesta. Tämä valinta poistaa myös kaikki valintajoukkoon kuuluvat opetusryhmät ja irrottaa niihin liitetyt eventit rakenteesta.

Voit poistaa eventin kokonaan klikkaamalla sivun vasemman puolen event-listassa oikean reunan roskakori-kuvaketta. Huomaa, että tämä valinta poistaa eventin lopullisesti myös OptimeEventistä.

Voit lukea lisää eventin poistamisen vaikutuksista Oodiin ja Sisuun sivulta Opetuksen peruminen.

 

Siirtäminen Oodiin (ja Sisuun)

Siirtäminen tapahtuu Transfer-sivulla tai Basic Transfer -sivulla. Näillä sivuilla voit valita modulen, kun se on liitetty arviointikohteeseen ja sillä on vähintään yksi event. Voit siirtää modulen, kun olet luonut sille rakenteen. Eventien ei tarvitse olla liitettynä rakenteeseen, jotta voit siirtää modulen.

Siirron onnistuessa saat oikeaan alakulmaan ilmoituksen Module Transferred vihreällä taustalla. Jos siirto ei onnistu, saat virheilmoituksen punaisella taustalla:

 • Could not transfer due to some Categories not having Subcategories: Ainakin yhdeltä valintajoukolta (sininen rivi) puuttuu opetusryhmä (harmaa rivi). Jokaisella valintajoukolla tulee olla vähintään yksi opetusryhmä, että rakenteen voi siirtää.
  • Huom.! Basic Transfer -sivulla tässä tapauksessa module näkyy taulukossa, mutta jää pois siirrettävien modulejen listalta (Transfer Modules -ikkuna).
 • Something went wrong: Siirrossa tapahtui jokin tarkentamaton virhe. Kokeile siirtää uudelleen. Jos uudelleen siirtäminen ei auta, ota yhteyttä Optime-tukeen.
  • Tunnettu, mutta poistumassa oleva ongelma on, että vähintään yhdeltä valintajoukolta (sininen rivi) puuttuu tyyppi eli sinisellä rivillä ei lue opetusmuotoa (esim. Kurssi, Luentokurssi, Harjoitusryhmä).

Kun module on siirretty, syntyy Oodiin opetustapahtuma välittömästi. (Lisää tietoa tulossa Sisuun ja Kurssisivuun liittyen.)

Yksittäisen modulen siirtäminen

Siirry Transfer-sivulle ja hae siirrettävä module.

Siirtäminen tapahtuu Transfer-sivun oikeassa alakulmassa olevasta vihreästä Transfer-napista.

Useamman modulen siirtäminen kerrallaan

Basic Transfer -sivulla voit siirtää useita moduleja kerrallaan. Pääset sivulle klikkaamalla Transfer-sivulla Transfer Details -osan oikeasta yläkulmasta Basic Transfer View -linkkiä.

 1. Voit rajata haettavia moduleja siirrontilan ja vastuuyksikön perusteella.
 2. Hae ja valitse moduleja kolmannessa pudotusvalikossa.
  • Voit hakea module id:llä, nimellä tai tunnisteella pudotusvalikon hakukentässä.
  • Voit valita moduleja klikkaamalla riviä pudotusvalikon listalla. Valittujen kohdalla näkyy vihreä pallura ja niiden lukumäärän näet pudotusvalikon yläreunasta.
 3. Tarkasta taulukosta, että olet valinnut oikeat modulet. Näet taulukosta modulejen perustietoja, siirrontilan ja onko sillä rakennetta. Näet taulukossa valitun modulen rakenteen oikean puolen Transfer Hierarchy -ikkunassa.

  • Jos modulella ei ole rakennetta, rakenteen sijaan näet oikealla tekstin No Hierarchy Exists For Selected Modules.
  • Jos modulella ei ole rakennetta, se ei siirry, vaikka näkyy taulukossa.
 4. Klikkaa vihreää Transfer Modules -nappia taulukon alapuolelta, kun olet valmis siirtämään taulukossa näkyvät modulet.
 5. Transfer Modules -ikkunasta näet vielä koosteen siirton valituista moduleista ja kuinka monta eventiä niiden rakenteisiin on liitettynä.
  • Tässä vaiheessa mukana voi olla moduleja, joilla ei ole rakennetta. Ne eivät siirry muiden mukana ja siirron jälkeen niiden siirrontila (Status) on edelleen Not Transferred.
 6. Klikkaa Confirm, kun haluat toteuttaa siirron.
Siirron poistaminen

Oodiin (ja Sisuun) siirretyn modulen siirron voi poistaa Transfer-sivulla klikkaamalla Remove From Sisu -nappia tai poistamalla modulen Modules-sivulla.

Kun module poistetaan Optimesta, tapahtuu Oodissa ja Sisussa seuraavaa

 • (lisää tietoa tulossa)

 

Rakenne Oodissa

Huom.! Allaoleva ei koske Avoimen yliopiston eikä Kielikeskuksen opetustapahtumia. Avoimen ja Kielikeskuksen opetukselle on omat ohjeistukset tämän sivun alasivuilla.

Oodissa kolmitasoinen hierarkia tarkoittaa sitä, että kaikki opetuskerrat esitetään kokoavien aliopetustapahtumien kautta. Alla olevissa kuvissa on esitetty 1) Transfer-sivulla opetustapahtuman rakenteen osien suhde Oodiin ja 2) WebOodin opetustapahtuman muokkaus-näkymässä rakenteen osien suhde STT:iin.

Transfer-sivusta kuva, jossa näkyy siellä näkyvien rakenteen osien suhde Oodiin.

Kuva, jossa näkyy miltä modulen rakenne näyttää WebOodissa.

Opiskelijat ilmoittautuvat aliopetustapahtumiin. Jos opetustapahtuma koostuu esimerkiksi kaikille yhteisistä luennoista ja kahdesta vaihtoehtoisesta harjoitusryhmästä, opiskelija ilmoittautuu sekä luennoille (valitsemalla luennot -kokovavan tason ainoan aliopetustapahtuman = luennot) että ryhmään (valitsemalla haluamansa kahdesta harjoitusryhmät -kokoavan tason alaisesta aliopetustapahtumasta).

Jos opetustapahtumalla on vaihtoehtoisia opetusryhmiä ja lisäksi joillekin ryhmistä tai kaikille ryhmille yhteisiä opetuskertoja, joita ei ole tarpeen muuten eritellä rakenteessa, voi yhteiset eventit liittää kaikkiin tarvittaviin opetusryhmiin.

Jos esimerkiksi luentokurssin loppukuulustelua ei ole erityistä tarvetta esittää rakenteessa poikkeavasti eikä opiskelijoiden tarvitse ilmoittautua siihen erikseen, loppukuulustelun voi edelleen hyvin liittää luentojen kanssa samaan aliopetustapahtumaan.

Huomioithan kevään -21 opetuksen osalta, että Sisussa (lv 20-21 4. periodista eteenpäin) toteutuksen kaikilla valintajoukoilla on sama ilmoittautumisaika, ts. esim. ilmoittautuminen harjoitusryhmiin ei voi tapahtua myöhemmin kuin ilmoittautuminen luennoille.

Esimerkki 1: Opetustapahtuma koostuu pelkistä kaikille yhteisistä luennoista

Yksi valintajoukko, jolla yksi opetusryhmä.

Esimerkki 2: Kaikille yhteiset luennot ja kaksi vaihtoehtoista harjoitusryhmää

Kaksi valintajoukkoa, Luentokurssi ja Harjoitusryhmä, joista edellisessä yksi ja jälkimmäisessä kaksi opetusryhmää. Harjoitusryhmä A on suomenkielinen, ryhmä B ruotsinkielinen.

Esimerkki 3: Seminaariryhmät ja kaikille yhteinen tapaaminen

Neljä vaihtoehtoista seminaariryhmää, joilla kaikilla lisäksi yhteinen posterisessio. Yksi valintajoukko; neljä opetusryhmää; yhteinen event kiinnitetty kaikkiin ryhmiin.

Esimerkki 4: Kaksi vaihtoehtoista laboratoriotyöryhmää, kolme vaihtoehtoista laskuharjoitusryhmää ja yhteinen loppukuulustelu

Kolme valintajoukkoa, yksi labratyöryhmille, yksi laskareille ja yksi loppukuulustelulle.

Sivun yläreunaan