Toteutuksen rakenteen määrittäminen – Kielikeskus [SIVU TYÖN ALLA]

Huom.!  Jotta ilmoittautumisten priorisointityökalun käyttö Oodissa olisi mahdollista myös lukuvuonna 2020-21, Kielikeskuksen kaikki opetustapahtumat (toteutukset) siirretään Oodiin niin, että opetusajat tulevat ns. kaksitasoisen rakenteen aliopetustapahtumille. Tästä syystä Kielikeskuksen toteutuksilla käytetään STT:ssä ainoastaan rakennetta, jossa on yksi (1) valintajoukko (”kokoava taso”, selection group, category) ja siinä 1 – n opetusryhmää (”aliopetustapahtumaa”, teaching group, group, subcategory). Jos opetustapahtuman vastuuyksikkönä on Kielikeskus, mikään muu rakenne ei siirry Oodiin oikein.

 

Toteutuksen rakenne määritetään Sisu Transfer Toolin Transfer-sivulla. Sivulle pääset joko klikkaamalla haluamaasi modulea STT:n aloitussivulla tai valitsemalla Transfer-sivun sovelluksen sivupalkista.

Jos käsiteltävä module ei ole vielä valittuna, voit hakea sen esiin Module Details -osion hakukentästä. Tässä kohdassa voit myös tarvittaessa vielä muokata opetustapahtuman tyyppiä tai opetuskieliä. (Modulen nimen kieliversioiden muokkaus tapahtuu Modules-sivulla.) Muista tallentaa tekemäsi muutokset klikkaamalla oikean reunan vihreää diskettikuvaketta. Tallennuspainikkeen yläpuolella olevista nuolista saat päivitettyä modulen näkymän (jos esim. käyt välillä tekemässä siihen muutoksia Eventissä).

 

Moduleen liitetyt eventit tulevat näkyviin sivun vasempaan laitaan. Voit järjestää eventien listaa klikkaamalla sarakeotsikoita, suodattaa eventejä listan yläpuolella näkyvillä filttereillä ja tehdä niihin kohdistuvia hakuja ”Search Events..”-kentässä. Eventin kohdalla olevasta vihreästä plussasta saat esiin sen päivämäärät ja timeslotin. Status-sarake näyttää paitsi sen, onko event siirretty, myös sen, jos event on liitetty useampaan moduleen.

Toteutuksen hierarkian rakentaminen tapahtuu sivun oikealla puolella. Kielikeskuksen opetustapahtumilla on todennäköisesti yleensä kätevintä käyttää valintaa ”Create Hierarchy from Template”.

 

Käydään seuraavaksi läpi kolme esimerkkirakennetta:

 1. Opetustapahtumalla on vain yksi ryhmä, jolla on kaksi kaikille yhteistä viikkotapaamista ja kaikille yhteinen loppukuulustelu
 2. Opetustapahtumalla on kaksi vaihtoehtoista ryhmää
 3. Opetustapahtumalla on kolme vaihtoehtoista ryhmää ja lisäksi kaikille ryhmille yhteisiä tapaamisia
Opetustapahtumalla on vain yksi ryhmä, jolla on kaksi kaikille yhteistä viikkotapaamista ja kaikille yhteinen loppukuulustelu

Luodaan opetustapahtumalle/toteutukselle rakenne, jossa on yksi valintajoukko ja yksi opetusryhmä:

 1. Klikkaa ”Create Hierarchy from Template”.
 2. Avautuvassa ponnahdusikkunassa on oletuksena valinta ”Lectures”. Tällä(kin) valinnalla hierarkiasta tulee halutun lainen. Muuta tarvittaessa oletuksena tarjoutuva opetustapahtuman tyyppi oikeaksi.
  • Oodin pääopetustapahtuman tyyppi riippuu modulen tyypistä (Course Type). Valintajoukon (category) tyyppi näkyy Oodissa aliopetustapahtuman tyyppinä.
 3. Kuittaa klikkaamalla painiketta ”Create hierarchy”.
 4. Tarvittaessa voit muokata opetusryhmän/aliopetustapahtuman nimeä klikkaamalla nimen perässä näkyvää kynäsymbolia. (Jos et anna ryhmälle erikseen ruotsin- ja/tai englanninkielistä nimeä, näytetään Oodin ruotsin- ja/tai englanninkielisessä suomenkielisessä kentässä oleva nimi. ) Ryhmän opetuskielen voitaneen olettaa olevan tässä tapauksessa sama/samat kuin modulelle asetettu/asetetut, missä tapauksessa siihen ei tarvitse ottaa tässä kohdin mitään kantaa. Valintajoukon (sinisellä) rivillä näkyvästä kynäsymbolista pääset vielä halutessasi vaihtamaan opetustapahtuman tyyppiä.
 5. Jos tulet vahingossa luoneeksi rakenteeseen ylimääräisiä valintajoukkoja, voit poistaa ne sinisellä rivillä näkyvällä roskakoripainikkeella; mahdolliset ylimääräiset opetusryhmät voit poistaa ryhmän (harmaalla) rivillä näkyvästä ruksista. Jos haluat aloittaa uudestaan alusta, valitse ”Clear current hierarchy”.

Tämän jälkeen voidaan sijoittaa eventit rakenteeseen:

 1. Klikkaa opetusryhmä aktiiviseksi hierarkianäkymässä sivun oikealla puolella. Koska opetusryhmiä on vain yksi, kaikki kurssin eventit sijoitetaan samaan ryhmään.
 2. Valitse sijoitettavat eventit event-listasta vasemmalla. Jos haluat ottaa mukaan kaikki moduleen liitetyt eventit, voit klikata valintaa ”Select all”.
  • Jos haluat jättää yhden tai useamman modulen eventeistä rakenteen ja Oodi-siirron ulkopuolelle, voit myös valita sijoitettavat eventit yksitellen tai poistaa valinnan ulkopuolelle jätettävien kohdalta sen jälkeen, kun olet klikannut ”Select all”. Huomioithan kuitenkin, että Oodissa näkyvän pääopetustapahtuman kokonaiskestossa huomioidaan myös ne moduleen kiinnitetyt eventit, joita ei ole sijoitettu rakenteeseen.
 3. Nyt painike ”Add Selected Events” on aktivoitunut ja voit klikata sitä sijoittaaksesi eventit rakenteeseen. Jos olet valinnut useampia eventejä, tulee tässä vaiheessa ponnahdusikkunaan varmistuskysymys. Voit kuitata sen valitsemalla ”Confirm”.
 4. Jos tulet vahingossa sijoittaneeksi rakenteeseen eventejä, joita et halua ottaa mukaan, voit ottaa ne pois rakenteesta klikkaamalla eventin kohdalla sivun oikean puolen rakennenäkymässä näkyvää roskakoria.
  • Huom.! Tämä toiminto ei irrota eventiä modulesta. Se ei myöskään deletoi eventiä kokonaan, toisin kuin sivun vasemman puolen event-listan vastaava toiminto.

Oodissa nyt luotu rakenne näyttää tältä:

 

Opetustapahtumalla on kaksi vaihtoehtoista ryhmää

 

Kertaus/pikaohje

 1. Hae module esiin Transfer-sivulla.
 2. Tarkista opetustapahtuman tyyppi ja opetuskieli/-kielet.
 3. Luo esim. Create Hierarchy from Template-valinnalla rakenne, jossa on yksi valintajoukko (category) ja yksi tai useampia opetusryhmiä (subcategory). Muuta tarvittaessa valintajoukon tyyppiä, opetusryhmien nimiä ja/tai ryhmien opetuskieliä.
 4. Klikkaa haluamasi opetusryhmä/-ryhmät aktiiviseksi rakennenäkymästä oikealla.
 5. Valitse ryhmään/-ryhmiin sijoiteltavat eventit listasta vasemmalla.
 6. Klikkaa Add Selected Events ja kuittaa tarvittaessa varmistuskysymys.
 7. Toista askeleita 4 – 6 kunnes koko rakenne on valmis.