Coursen ja Groupin luominen

Opetusohjelmaa laadittaessa voit määritellä mitkä eventit (opetuskerrat) eivät saa mennä lainkaan tai mielellään päällekkäin.

Course:

Kun haluat luoda modulet niin, etteivät niiden eventit lähtökohtaisesti mene päällekkäin, luo Course eli vuosikurssi ja liitä siihen modulet.  Jos ajoitat eventejä manuaalisesti, modulen kiinnitys courseen kannattaa yleensä tehdä ennen kuin alat luoda ja/tai ajoittaa eventejä.

Esim. Toisen vuoden opiskelijoiden kuuluu suorittaa 12 opintojaksoa, joten näiden opintojaksojen opinnot eivät saa mennä päällekkäin. Koulutuksessa ei ole käytössä kiinteitä pienryhmiä. Tällöin kannattaa luoda Course, jonka nimi voisi olla esim. ”Teologian toisen vuoden opiskelijat”.

Group:

Kun haluat jakaa ryhmät niin, että ryhmillä on yhteisiä moduleja, mutta eri kiinteiden ryhmien opetus voi olla melko useasti päällekkäin, luo Group eli opiskelijaryhmä ja liitä siihen eventit.

Esim. Erilliset erityisopettajaopiskelijat jaetaan lukuvuoden alussa viiteen eri opiskelijaryhmään. Nämä 5 ryhmää ovat pysyviä ja eri opiskelijaryhmien pienryhmäkerrat voivat mennä päällekkäin. Tällöin kannattaa luoda group, jonka nimi voisi olla esim. ”Erilliset erityisopettajaopiskelijat, ryhmä 1” jne.

Coursen luominen

Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden Moodlessa on tallenne, jolla käydään läpi coursen luominen ja modulen liittäminen courseen.

1. Course luodaan Optimen Editor -näkymässä valitsemalla valikosta Courses. Klikkaa vihreää plussaa luodaksesi uuden coursen.

Courses_courses

2. Anna luomallesi courselle sitä parhaiten kuvaava nimi alaikkunan Description-kenttään. Huomioithan, että nimen kannattaa olla sellainen, joka kuvaa sitä myös esim. opettajille, kun he käyttävät OptimePortalia. Tallenna tieto klikkaamalla Commit Changes -painiketta.

3. Muuta tarvittaessa coursen yksikköä eli koulutusohjelmaa (Department). Coursen yksikkö kannattaa olla se koulutusohjelma, johon luotu course kuuluu. Luodessasi coursen tulee siihen oletuksena jokin niistä yksiköistä, joihin sinulla on käyttöoikeus.

4. Lisää courselle kuuluvat modulet klikkaamalla kolmen pisteen painiketta alaosan Edit Details -välilehden oikeasta reunasta.

Courses1

5. Select Modules -ikkuna avautuu. Etsi yläikkunassa ne modulet, jotka kuuluvat vuosikurssille ja valitse ne tuplaklikkaamalla hakutulosta tai valitsemalla module(t) ja klikkaamalla vihreästä plussasta. Valitsemasi modulet tulevat näkyviin Select Modules -ikkunan alaikkunaan.

Courses2

6. Valitse Select Modules -ikkunan alaikkunasta kaikki siihen lisätyt modulet klikkaamalla listan ensimmäistä ja viimeistä kurssia shift -näppäin pohjassa. Klikkaa tämän jälkeen Edit Selection -painiketta, joka on nyt muuttunut aktiiviseksi.

7. Näytölle aukeaa Edit Values – ikkuna. Syötä Level-kenttään arvo 1 ja Preference % -kenttään arvo 100, jolloin valitut modulet eivät saa mennä lainkaan päällekkäin. Mikäli osa moduleista on sellaisia, jotka eivät mielellään saa mennä päällekkäin, valitse ne ja laita Preference % -kenttään arvoksi 50. Vahvista muutokset klikkaamalla OK.

Edit Values

Poistu Select Modules -ikkunasta klikkaamalla Select-painiketta.

Kun liität courseen modulet, niin automaattisessa aikataulutuksessa Optime huolehtii, ettei päällekkäisyyksiä tule. Manuaalisesti päällekkäisyyksiä on mahdollista luoda, mutta Optime varoittaa, jos olet näin tekemässä.

Huom! Mikäli jätät Level– ja Preference % -kentät tyhjiksi, Optime ei huomioi coursea aikataulutuksessa.

Coursen voit lisätä modulelle myös modulen kautta. Valitse Editor / Modules -> haluttu module -> Course-välilehti -> lisää Course(t) ja aseta sille/niille Levelit ja Preferencet kolmen pisteen painikkeen kautta aukeavassa Select Courses -ikkunassa. Katso tarkemmat ohjeet sivulta Modulen luominen.

Groupin luominen

1. Group luodaan Optimen Editor -näkymässä valitsemalla alavetovalikosta Groups. Klikkaa vihreää plussaa luodaksesi uuden groupin.

Group_Group

2. Anna luomallesi groupille sitä parhaiten kuvaava nimi alaikkunan Description-kenttään. Huomioithan, että nimen kannattaa olla sellainen, joka kuvaa sitä myös esim. opettajille, kun he käyttävät OptimePortalia. Muokkaa tarvittaessa Department-kentän valintaa. Tallenna tieto klikkaamalla Commit Changes -painiketta.

3. Muuta tarvittaessa groupin yksikköä eli koulutusohjelmaa (Department). Groupin yksikkö kannattaa olla se koulutusohjelma, johon luotu group kuuluu. Luodessasi groupin tulee siihen oletuksena jokin niistä yksiköistä, joihin sinulla on käyttöoikeus.

4. Mikäli olet jo luonut eventejä, lisää groupiin kuuluvat eventit klikkaamalla kolmen pisteen painiketta. Select Events -ikkuna avautuu. Etsi ne eventit, jotka kuuluvat groupille ja valitse ne tuplaklikkaamalla tai klikkaamalla vihreästä plussasta. Valitsemasi eventit tulevat näkyviin Select Events -ikkunan alaikkunaan.

5. Kun olet valinnut groupille tarvittavat eventit, klikkaa Select-painiketta.

Group2

Toista vaiheet 1.–5. kunnes olet luonut kaikki tarvitsemasi groupit. Mikäli luot groupien luomisen jälkeen uusia eventejä, voit lisätä niitä groupille myös myöhemmin.

Eventejä voi liittää groupeihin myös eventin kautta Group-välilehdellä. Katso tarkemmat ohjeet sivulta Eventin luominen.

Kuinka käyttää opiskelijaryhmiä (Group)? Pari esimerkkiä

1. Opettajankoulutuslaitoksen KÄ-koulutuksessa useammalla vuosikurssilla on sekä opintojaksoja, joissa opiskelijat jakaantuvat kolmeen ryhmään, että opintojaksoja, joissa jako kahteen riittää. Tätä tilannetta mallintamaan opintojen suunnittelija luo kullekin vuosikurssille ryhmät A, B1, B2 ja C, joista ryhmät A ja C ovat täyskokoisia (esim. 20 henkeä) ja B1 ja B2 puolikkaita (10 henkeä). Kolmen ryhmän opintojaksoilla tilanne on selkeä: ryhmä A, ryhmät B1&B2 sekä ryhmä C toimivat omina 20 hengen kokonaisuuksinaan. Kahden ryhmän kohdalla taas toiseen osallistuvat ryhmät A ja B1 (30 henkeä), toiseen C ja B2 (30 henkeä).

Suunnittelija voi esimerkiksi luoda opintojaksoilleen alkuun yhden eventin kutakin ryhmää kohden ja yhden yhteisiä tapahtumia (esim. luentoja) varten. Yhteiseen eventiin liitetään ryhmät A, B1, B2 ja C eli kaikki opiskelijat, ryhmäkohtaisiin eventeihin liitetään kuhunkin kyseeseen tuleva ryhmä. Tällöin yhteiset tapahtumat eivät saa mennä päällekkäin eivätkä ryhmäkohtaiset saman ryhmän tapahtumien eikä yhteisten kanssa.

2. Opettajankoulutuslaitoksella on koko laitoksen yhteisiä opintojaksoja, joihin osallistuu vaihteleva osuus laitoksen opiskelijoista. Jos koko laitoksen tasolla on luotu täsmälliset opiskelijaryhmät mallintamaan kunkin koulutuksen opiskelijarakennetta, voi yhteisten opintojaksojen suunnittelija kytkeä kaikki nämä opiskelijaryhmät oikeisiin eventeihin auttaen muiden koulutusten suunnittelijoita saamaan oikeat opintojaksot koulutustensa lukkareihin.

Esimerkiksi Laadullisten tutkimusmenetelmien syksyn opintojaksolle voisi osallistua opiskelijoita LO-, LTO-, EO-, KO- ja KÄ-koulutuksissa ja suunnittelijalle kerrottaisiin, mitkä Groupeista ovat relevantteja kyseisellä opintojaksolla. Hän kytkisi kaikki nämä opiskelijaryhmät opintojakson luentoihin ja mikäli harjoitusryhmien kohdalla olisi koulutuskohtaisia ryhmiä, liittäisi sen mukaisesti oikeat opiskelijaryhmät oikeisiin ryhmäkohtaisiin eventeihin. Mikäli harjoitusryhmistä saisivat minkä tahansa koulutuksen opiskelijaryhmän valita minkä tahansa, tarkoittaisi tämä käytännössä, että mikään näistä ryhmistä ei voisi olla samaan aikaan, sillä niihin olisi kaikkiin liitetty kaikki opiskelijaryhmät. Tämän takia kannattaisi laitoksen sisällä keskustella, mikä olisi tarkoituksenmukaisinta ryhmäjaon kannalta.

Sivun yläreunaan