Asetukset

Asetukset Admin-näkymässä

Admin-näkymän yläreunassa on rataspyörä, jota painamalla pääset valikkoon User Interface Settings, jossa voit muokata osaa asetuksista. Huomioithan, että nämä asetukset ovat konekohtaisia. Suurin osa asetuksista on asetettu valmiiksi sopiviksi, alla on listattu kohdat, joita on hyvä muokata.

 1. Kun tämä asetus on päällä, Optime varmistaa, että olet valinnut oikeat eventit käyttäessäsi unschedule-toimintoa, joka poistaa eventin ajan, opettajan ja tilan.
 2. Tässä voit määrittää oletuksena olevat arvot opetuksen todelliselle alkamis- ja päättymisajalle, jotka näkyvät OptimePortalissa, Oodissa/Sisussa, kurssisivuilla, Opetukseni- ja Opintoni-sivulla. Kuvassa asetetut arvot 15 ja 15 merkitsevät sitä, että opetus alkaa varttia yli ja päättyy varttia vaille.

Näkymän alareunan File Path Locations -kentät ”Path for Log Files” ja ”Path for Module Timetable Summary” ovat tyhjinä. Kannattaa vaihtaa niihin osoite C:\Users\xxxxxxxx\AppData\Local\Eventmap Ltd\OptimeEvent Scheduler (korvaa xxxxxxxx omalla käyttäjätunnuksellasi).

Eventin, modulen, coursen ja groupin etuliitteen sekä eventin oletuskeston muokkaaminen

Kaikkien id-tunnusten täytyy olla yksilöllisiä. Voit asettaa niille haluamasi oletusetuliiteen sekä määrittää halutessasi muita oletusarvoja valitsemalla Editor-näkymässä yläreunasta Editor> Data Settings. Suosittelemme, että määrität omat oletusetuliitteet ainakin moduleille ja eventeille. Voit muuttaa yksittäisten eventien/moduleiden/coursejen/groupien  id-tunnuksia myös niiden muokkausnäkymässä, mutta työskentelyä nopeuttaa, jos asetat oletusetuliitteiksi yleisimmin käyttämäsi tunnuksen.

Duration1

Aukeavassa ikkunassa valitse Object Prefixes- välilehti. Prefix Object -kohdassa valitse ensin Event.

event prefix uusi

Prefix-kohtaan syötä oma ad-käyttäjätunnuksesi ja kaksoispiste, jolloin eventiesi id:ksi tulee ”ad-tunnus”:01 jne. Ad-tunnuksen sijasta voit käyttää esimerkiksi koulutuksen lyhennettä. Id-numeron personointi helpottaa Optimesta itse tekemisiesi eventien etsimistä, kun voit hakea niitä syöttämällä asettamasi tunnuksen Value-kenttään. Length (Padded Zeroes) kannattaa olla 2.

Default Duration (Mins) -kohdassa voit tarvittaessa muokata suunnittelemasi opetuksen tilavarauksen yleisintä kestoa. Oletusasetuksena on 120 minuuttia eli kaksi tuntia.

Tämän jälkeen valitse Prefix Object -kohtaan Module.

module prefix uusi

Syötä Prefix-kohtaan oma ad-käyttäjätunnuksesi (tai koulutuksen lyhenne) ja kaksoispiste, jolloin moduleidesi id:ksi tulee ”ad-tunnus”:01 jne. Length (Padded Zeroes) kannattaa olla 2.

Mikäli haluat muuttaa myös coursejen ja groupien oletusetuliitteitä, valitse Prefix Object -kohdassa course/group ja aseta etuliite.

Huomioithan, että nämä asetukset ovat konekohtaisia.

Listanäkymien muokkaaminen (Edit list settings)

Optimen listanäkymiä voit muokata mieleiseksesi klikkaamalla listaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Edit List Settings. Huomioithan, että nämä asetukset ovat konekohtaisia.

Avautuvassa ikkunassa List View Settings Editor pääset muokkaamaan kyseisen listauksen sarakkeiden ominaisuuksia (mm. järjestystä, kokoa, näkyvyyttä, fonttikokoa). Fontteja pystyt säätämään oikeasta reunasta ja rivien korkeutta ruudun ylälaidassa (mikäli suurennat fonttikokoa, voi olla tarpeen myös suurentaa rivin korkeutta). Mikäli et halua, että kaikki sarakkeet ovat näkyvillä, valitse ne rivit, jotka haluat piilottaa Columns-kohdassa ja klikkaa Column Visible? -valintaruutua. Mikäli haluat muuttaa näkyvillä olevien sarakkeiden järjestystä, voit tehdä sen nuolipainikkeista. Lopuksi klikkaa Close.

kuva list view editor

Editorin päänäkymässä on neljä erilaista listanäkymää, joita voit halutessasi muokata. Tämän voit tehdä valitsemalla List Column Preset -kohdassa (kts. kuvassa) haluamasi listan numeron ja muokkaamalla sen asetuksia ylläolevan ohjeen mukaisesti. Kun valitset haluamasi listanumeron seuraavan kerran, muistaa Optime asetuksesi.

list-column-presetOptimeen on luotu listoille ennakkoasetukset siten, että kun Editor-näkymässä on valittu Events, toimivat listat erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Lista 1 on yleislista, josta voi tarkastella helposti yleisimmin tarvittavia tietoja.
 • Lista 2 on lyhenetty ja pelkistetty versio listasta 1.
 • Lista 3 soveltuu erityisesti keskitetyn automaattisijoittelun yhteydessä käytettäväksi; siitä on helppo tarkistaa sekä ennen keskitettyä automaattisijoittelua tarvittavat asiat ja keskitetyn automaattisijoittelun jälkeen sen tuottamat tulokset.

 

Timetable-näkymän asetukset

Timetable-näkymän käytöstä on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Timetable-näkymässä näkyvien eventien ulkoasua voi säätää sen mukaan mitä tietoja haluat nähdä ja missä muodossa. Nämä asetukset ovat käyttäjäkohtaisia.

Klikkaa ylävalikon rataspyörä -painikkeesta (Grid Settings Editor), jolloin Grid Settings Editor -ikkuna avautuu.

kuva settings editor

Cell Styles -välilehdellä voit muokata eventien ulkoasua kalenterinäkymässä.

cell-styles

Cell Contents -välilehdellä voit vihreästä plussasta tai punaisesta miinuksesta valita, mitkä eventien tiedot näytetään kalenterissa. Voit vaihtaa tietojen järjestystä nuoli-painikkeista.

kuva cell contents

Mikäli haluat lisätä tietoja, klikkaa ensin keskellä olevasta vihreästä plussasta. Tämän jälkeen valitse oikean reunan Available Content –ikkunasta se tieto, jonka haluat lisätä ja klikkaa oikean reunan vihreästä plussasta.

Voit muuttaa tietojen kirjasimen kokoa tuplaklikkaamalla riviä Font-sarakkeen päällä. Väriä voit muuttaa tuplaklikkaamalla Colour-sarakkeen päällä. Testin asemointia voit muuttaa tuplaklikkaamalla Intends-sarakkeen päällä.

Context Options -välilehdellä saat päälle toiminnon, joka näyttää eventiin liittyviä tietoja kun viet kalenterinäkymässä hiiren eventin päälle. Pääset myös muokkaamaan mitä tietoja näytetään ja kuinka kauan. Saat tämän toiminnon päälle laittamalla ruksin kohtaan Show Tool Tip.

kuva context options

Kalenterinäkymän opetuskertojen väriasetuksia pääset muokkaamaan Style-välilehdellä.

Muut Timetable-näkymän asetukset löytyvät Timetable-ohjeesta ja sen alisivuilta.

Automaattisijoittelun asetukset

Ennen automaattisijoittelun ajamista on hyvä tarkastaa, että asetukset ovat kunnossa. Ohje tarkastamiseen ja asetusten muokkaamiseen:

1. Avaa Admin-näkymä, jolloin kuvanmukainen Scheduler Settings -näkymä avautuu. Mikäli sinulla on jokin muu Admin-näkymän valikko auki, klikkaa kuvaan merkattua ylempää painiketta.

2. Klikkaa Scheduler Sequence -kohdan oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen painiketta.

3. Scheduling Sequence Editor -ikkuna aukeaa ja siinä näkyy kaksi riviä algoritmeja. Tarkasta, mitkä arvot ovat algoritmien kohdissa Iterations ja Frequency. Oikeat arvot näkyvät kuvassa.

4. Mikäli arvot eivät ole kuten yllä, toimi seuraavasti:

a) Valitse vasemmalta aktiiviseksi rivi Adaptive.

 • Mikäli oikealla alhaalla olevissa kentissä näkyvät arvot Frequency 1 ja Max Iterations 10, raahaa kenttien yläpuolella oleva jana sen oikeaan reunaan.
 • Mikäli kentissä on jotkin muut arvot, syötä niihin oikeat arvot ja raahaa kenttien yläpuolella oleva jana sen oikeaan reunaan.
 • Jana muuttuu punaiseksi ja Adaptive-algoritmin arvoina on ikkunan vasemmassa reunassa Iterations 10, Frequency 1.

b) Valitse vasemmalta aktiiviseksi rivi Great Deluge.

 • Mikäli oikealla aljhaalla olevissa kentissä näkyvät arvot Frequency 1 ja Max Iterations 1000, raahaa kenttien yläpuolella oleva jana sen oikeaan reunaan.
 • Mikäli kentissä on jotkin muut arvot, syötä niihin oikeat arvot ja raahaa kenttien yläpuolella oleva jana sen oikeaan reunaan.
 • Jana muuttuu punaiseksi ja Great Deluge-algoritmin arvoina on ikkunan vasemmassa reunassa Iterations 1000, Frequency 1.

c) Klikkaa Close, jolloin asetukset tallentuvat ja ikkuna sulkeutuu.

5. Tarkista tarvittaessa myös Editorin puolelta löytyvät General Constraint -asetukset. Avaa General Constraint Settings Tools-valikosta:

Tarkista Room Fitting Strategy ja Event Room Size Threshold (%):

 • Room Fitting Strategy: Käytä valintaa Use Best Fit First.
 • Event Room Size Threshold (%): Voit käyttää oletusasetuksena nollaa prosenttia.
  • Asetus kertoo automaattisijoittelulle, kuinka suuri eventille allokoitava tila saa korkeintaan olla. Asetuksella 0 % automaattisijoittelu voi sijoitella eventin miten tahansa suureen (vähintään target sizen kokoiseen ja tilaehdot muuten täyttävään) tilaan. Asetuksella 100 % vain tilat, jotka eivät ole pienempiä eivätkä suurempia kuin target size, kelpaavat. Asetuksella 50 % eventin target sizen tulee olla vähintään puolet tilan paikkamäärästä, jne.
 • Jos muutat asetuksia, vahvista muutokset klikkaamalla OK.

Huom.! Mikäli käytät Optimea sekä työpöydältäsi että VDI:n kautta (esim. työpajoissa), tulee asetukset muuttaa molemmissa erikseen.

Sivun yläreunaan