Tietojen hakeminen ja tarkastelu

Optimessa on paljon erilaisia tapoja tarkastella siellä olevia tietoja sekä Editor- että Timetable-näkymässä. Tällä sivulla esitellään muutama kätevä tapa hakea tietoja modulen, eventin, opettajan, vuosikurssin ja opiskelijaryhmän mukaan.

Editor-näkymässä

Editor-näkymässä pääset tarkastelemaan muun muassa kaikkia Optimessa olevia moduleita, eventejä, henkilökuntaa, tiloja, vuosikursseja ja opiskelijaryhmiä.Kuva, jossa näkyy valikon ja value-kentän sijianti näytöllä.

Valitse ensin yllä olevan kuvan osoittamasta listasta haluamasi vaihtoehto ja etsi tämän jälkeen haluamasi rivi. Etsimisessä apuna voit käyttää suodattimia (Filters), mikäli olet luonut niitä, tai Value-kenttää (kts. vinkki List Search, jos Value-kenttä ei näy), johon voit kirjoittaa esimerkiksi eventin nimen tai modulen Parent Module Id:n. Kirjoitettuasi hakusanan Value-kenttään klikkaa Enter.

Sarakkeiden nimiä klikkaamalla saat järjestettyä listan sarakkeen mukaisesti.

Huom.! Löydät tietoa  sarakkeiden järjestämisestä ja ominaisuuksien muokkaamisesta Asetukset-sivulta sekä lisää vinkkejä Vinkkejä sujuvampaan käyttöön -sivulta.

Valittuasi, mitä tietoja haluat tarkastella, näet seuraavia tietoja:

 • Events:  Näet yläikkunassa kaikki Optimessa olevat eventit.  Valitse haluamasi event klikkaamalla sen nimeä, jolloin sen tiedot tulevat näkyviin alaikkunaan.
 • Staff: Näet yläikkunassa kaikki Optimessa olevat henkilökuntatiedot. Valitse haluamasi opettaja klikkaamalla opettajariviä, jolloin näet alaikkunassa hänen tietonsa sekä opetuskerrat, joille hänet on merkitty opettajaksi.
 • Rooms: Näet yläikkunassa kaikki opetuskäytössä olevat yliopiston tilat.
 • Modules: Näet yläikkunassa kaikki Optimessa olevat modulet. Valitse haluamasi module klikkaamalla sen nimeä, jolloin näet alaikkunassa sen tiedot ja sille liitetyt eventit.
 • Courses: Näet yläikkunassa kaikki Optimeen luodut vuosikurssit. Valitse haluamasi course, jolloin näet alaikkunassa sen tiedot ja pääset tarkastelemaan sille liitettyjä moduleita.
 • Groups: Näet yläikkunassa kaikki Optimeen luodut opiskelijaryhmät. Valitse haluamasi group, jolloin näet alaikkunassa sen tiedot ja sille liitetyt eventit.

Timetable-näkymässä

Yksittäisen eventin (opetuskerran) etsiminen

Timetable-näkymässä voit etsiä ja valita aiemmin luomasi eventin oikean reunan keskimmäisestä  pikkuikkunasta ja pääset listaamaan eventejä erilaisin perustein (esimerkiksi kaikki eventit joita ei ole vielä ajoitettu).

Klikkaa ensin pikkuikkunan vihreänä näkyvää yläriviä (kuvassa teksti Visible Events).

kuva keski-ikkuna all events

Tämän jälkeen valitse mitä haluat nähdä. Käytetyimmät vaihtoehdot ovat:

 • Visible Events: saat näkyviin eventit, jotka näkyvät kalenteri-ikkunassa.
 • Events > All Events: saat näkyviin kaikki eventit. Tämä vaihtoehto on käytetyin.
 • Events > Events Unscheduled: saat näkyviin kaikki ajoittamattomat eventit.
 • Event Rooms > Events with no Room: pääset tarkastelemaan millä eventeillä ei ole vielä tilaa valittuna.
 • Event Staff > Events with no Staff: pääset tarkastelemaan millä eventeillä ei ole vielä opettajaa valittuna.

Tämän jälkeen voit etsiä haluamiasi eventejä. Apuna etsimisessä voit käyttää Value-kenttää (kirjoita esim. koulutusohjelman tunnus ja klikkaa Enter). Sarakkeiden nimiä klikkaamalla saat järjestettyä eventit sarakkeen tiedon mukaisesti. Klikkaamalla haluamaasi eventiä saat sen tiedot näkyviin opetuskerran muokkausnäkymään isoon alaikkunaan.

Pääopetustapahtumalle (Module) liitettyjen opetuskertojen (Events) tarkasteleminen

Timetable-näkymässä pääset tarkastelemaan haluamasi modulen eventejä haluamallasi ajalla.

Valitse ensin Module vasemman yläreunan valikosta.

kuva timetable module tarkastelu 1

Varmista Filter-välilehdeltä, että sinulla on valittuna kaikki viikonpäivät ja ettei mikään suodatin (Filter) ole päällä (suodatin, jolle tiedät modulen kuuluvan, voi olla päällä).

Klikkaa Module-sanan vierestä, jolloin pääset etsimään (apunasi voit käyttää Value-kenttää) haluamasi modulen aukeavassa ikkunassa. Valitse klikkaamalla Select. Huom. Voit halutessasi valita useamman modulen valitsemalla ne samalla kun pidät ctrl-näppäintä painettuna.

kuva module valinta

Tämän jälkeen valitse viikkojanasta viikot, joilla modulella on opetusta. Mikäli et muista millä viikoilla opetusta on, valitse viikkojanasta kaikki viikot (klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä viikkojanan päällä ja valitsemalla Select all) ja tämän jälkeen Hide Empty Rows (Format-välilehdellä).

kuva timetable modulen tarkastelu

Näiden valintojen jälkeen näet kalenterinäkymässä valitsemasi modulen kaikki eventit.

Voit myös valita vain esim. ensimmäisen viikon, jolloin modulella on opetusta ja katsoa opetuksen sijoittumista viikko kerrallaan. Saadaksesi seuraavan viikon kalenterin esiin klikkaa päivämäärävälin oikealla puolella olevaa oikealle osoittavaa nuolta.

Tietyn tilan varaustilanteen tarkasteleminen

Timetable-näkymässä pääset tarkastelemaan haluamasi tilan (Room) varaustietoja haluamallasi ajalla. Huomioithan kuitenkin, että etsiessäsi sopivaa tilaa eventille ei sinun yleensä kannata selata tilojen kalentereita vaan antaa Optimen etsiä sopivan ja vapaana olevan tilan (ohjeet).

Valitse ensin Room vasemman yläreunan valikosta. Varmista Filter-välilehdeltä, että sinulla on valittuna kaikki viikonpäivät ja ettei sinulla ole valittuna suodatinta (Filter).

Tämän jälkeen klikkaa Room-sanan vierestä, jolloin pääset etsimään haluamasi tilan aukeavassa ikkunassa. Valitse klikkaamalla Select. Huom. Voit halutessasi valita useamman tilan valitsemalla ne samalla kun pidät ctrl-näppäintä painettuna.

Tämän jälkeen valitse viikkojanasta viikot, joilla olevaa tilan varaustilannetta haluat tarkastella. Voit käyttää apunasi aikasuodattimia (esimerkiksi Periodi II) klikkaamalla viikkojanan yllä olevaa päivämäärää.

Näiden valintojen jälkeen näet kalenterinäkymässä valitsemasi tilan varaukset valitsemallasi ajalla. (Kuvassa yhden tilan varaukset yhdellä viikolla.)

tilavaraukset-timetablessa

Opettajalle (Staff) liitettyjen opetuskertojen tarkasteleminen

Timetable-näkymässä pääset tarkastelemaan haluamasi opettajan (Staff) opetuskertoja haluamallasi ajalla.

Valitse ensin Staff vasemman yläreunan valikosta. Varmista Filter-välilehdeltä, että sinulla on valittuna kaikki viikonpäivät ja ettei sinulla ole valittuna suodatinta (Filter), johon opettajan opetus ei kuulu (sinulla voi toki olla valittuna suodatin, johon haluamasi opettajan opetus kuuluu).

Tämän jälkeen klikkaa Staff-sanan vierestä, jolloin pääset etsimään haluamasi opettajan aukeavassa ikkunassa. Valitse klikkaamalla Select. Huom. Voit halutessasi valita useamman opettajan valitsemalla ne samalla kun pidät ctrl-näppäintä painettuna.

Tämän jälkeen valitse viikkojanasta viikot, joilla olevaa opettajan opetusta haluat tarkastella. Voit käyttää apunasi aikasuodattimia (esimerkiksi Periodi II) klikkaamalla viikkojanan yllä olevaa päivämäärää. Tämän jälkeen voit halutessasi selkeyttää näkymää piilottamalla rivit (eli päivät) joilla kyseisellä opettajalla ei ole opetusta (ruksaamalla Format-välilehdellä kohdan Hide Empty Rows).

Näiden valintojen jälkeen näet kalenterinäkymässä valitsemasi opettajan opetuksen valitsemallasi ajalla. (Kuvassa yhden opettajan opetus II-periodilla).

timetable-opettajan-opetus

Voit myös valita vain esim. ensimmäisen viikon, jolloin opettajalla on opetusta ja katsoa opetuksen sijoittumista viikko kerrallaan. Saadaksesi seuraavan viikon kalenterin esiin klikkaa päivämäärävälin oikealla puolella olevaa oikealle osoittavaa nuolta.

Vuosikurssille (Course) liitettyjen opetuskertojen tarkasteleminen

Timetable-näkymässä pääset tarkastelemaan haluamasi vuosikurssin (Course) opetuskertoja haluamallasi ajalla.

Valitse ensin Course vasemman yläreunan valikosta. Varmista Filter-välilehdeltä, että sinulla on valittuna kaikki viikonpäivät ja ettei sinulla ole valittuna suodatinta (Filter), johon vuosikurssin opetus ei kuulu (sinulla voi toki olla valittuna suodatin, johon haluamasi vuosikurssin opetus kuuluu).

Tämän jälkeen klikkaa Course-sanan vierestä, jolloin pääset etsimään haluamasi vuosikurssin aukeavassa ikkunassa. Valitse klikkaamalla Select.

Tämän jälkeen valitse viikkojanasta viikot, joilla olevaa vuosikurssin opetusta haluat tarkastella. Voit käyttää apunasi aikasuodattimia (esimerkiksi Periodi I) klikkaamalla viikkojanan ylläolevaa päivämäärää. Tämän jälkeen voit halutessasi selkeyttää näkymää piilottamalla rivit (eli päivät) joilla kyseisellä vuosikurssilla ei ole opetusta (ruksaamalla Format-välilehdellä kohdan Hide Empty Rows).

Näiden valintojen jälkeen näet kalenterinäkymässä valitsemasi vuosikurssin opetuksen valitsemallasi ajalla. (Kuvassa vuosikurssin ”Kt perusopinnoista” lukujärjestys periodilla I.)

kuva timetable course

Voit myös valita vain esim. ensimmäisen viikon, jolloin vuosikurssilla on opetusta ja katsoa opetuksen sijoittumista viikko kerrallaan. Saadaksesi seuraavan viikon kalenterin esiin klikkaa päivämäärävälin oikealla puolella olevaa oikealle osoittavaa nuolta.

Opiskelijaryhmän opetuskertojen tarkasteleminen

Timetable-näkymässä pääset tarkastelemaan haluamasi opiskelijaryhmän (Group) opetuskertoja haluamallasi ajalla.

Valitse ensin Group vasemman yläreunan valikosta. Varmista Filter-välilehdeltä, että sinulla on valittuna kaikki viikonpäivät ja ettei sinulla ole valittuna suodatinta (Filter), johon opiskelijaryhmän opetus ei kuulu (sinulla voi toki olla valittuna suodatin, johon haluamasi vuosikurssin opetus kuuluu).

Tämän jälkeen klikkaa Group-sanan vierestä, jolloin pääset etsimään haluamasi opiskelijaryhmän aukeavassa ikkunassa. Valitse klikkaamalla Select.

Tämän jälkeen valitse viikkojanasta viikot, joilla olevia opiskelijaryhmän opetuskertoja haluat tarkastella.  Voit myös valita vain esim. ensimmäisen viikon, jolloin opiskelijaryhmällä on opetusta ja katsoa opetuksen sijoittumista viikko kerrallaan. Saadaksesi seuraavan viikon kalenterin esiin klikkaa päivämäärävälin oikealla puolella olevaa oikealle osoittavaa nuolta. Tämän jälkeen voit halutessasi selkeyttää näkymää piilottamalla rivit (eli päivät) joilla kyseisellä opiskelijaryhmällä ei ole opetusta (ruksaamalla Format-välilehdellä kohdan Hide Empty Rows).

Näiden valintojen jälkeen näet kalenterinäkymässä valitsemasi opiskelijaryhmän opetuksen valitsemallasi ajalla. (Kuvassa ryhmän A opetus 29.9.2014 alkaneella viikolla.)

kuva timetable group

Voit käyttää apunasi myös aikasuodattimia (esimerkiksi Periodi I) klikkaamalla viikkojan ylläolevaa päivämäärää.

Sivun yläreunaan