Käytön tueksi

Tämän sivun alle on koottu muutamia Optimen käyttöä tukevia sivuja:

Muista myös tästä osiosta löytyvä

 

Optimen tietojen näkyminen muualla

OptimeEventiin ja Sisu Transfer Tooliin syötettävät tiedot näkyvät monessa muussa järjestelmässä ja paikassa, joissa opetuksen tietoja esitetään. Voit tutustua kattavasti tietojen näkymisen kokonaisuuteen visuaalisessa Prezi-esityksessä Optimen tietojen näkyminen eri järjestelmissä.