Kalenterinäkymässä näkyvien eventien ja viikkojen valinta

Optimen viikkojen taulukko löytyy täältä.

Timetable-näkymän käytöstä on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Kalenterinäkymässä näkyvien eventien valinta

Kalenterinäkymää muokkaamalla pääset tarkastelemaan esimerkiksi yhtä tai useampaa viikkoa ja yhtä tai useampaa eventiä kerralla. Voit myös tarkastella esimerkiksi tietyn opettajan, koulutusohjelman, coursen tai groupin opetusta valitsemillasi viikoilla.

kuva timetablemuokkaus 2

Kalenterinäkymässä voit valita näkyviksi haluamasi eventit valitsemalla valintalistasta sopivan vaihtoehdon (oletuksena All Events, kuten kuvassa) esimerkiksi seuraavasti:

  • All Events: Näkymässä näet kaikki eventit valitulta viikolta. Voit halutessasi käyttää suodatinta tarkentaaksesi, mitkä eventit näkyvät.
  • Room: Voit tarkastella valitun tilan varauksia valituilla viikoilla.
  • Staff: Voit tarkastella valitun opettajan opetusta valituilla viikoilla.
  • Module: Voit tarkastella koko modulen kaikkia eventejä valituilla viikoilla.
  • Group: Voit tarkastella haluamasi groupin (opiskelijaryhmän) opetusta valituilla viikoilla.
  • Course: Voit tarkastella haluamasi coursen (vuosikurssin) opetusta valituilla viikoilla.
  • Department: Voit tarkastella haluamasi koulutusohjelman tai muun organisaation opetusta valituilla viikoilla.

Valitse vaihtoehto klikkaamalla sitä alasvetovalikosta. Klikkaa tämän jälkeen valikon vieressä näkyvää nimeä, jolloin Select-ikkuna avautuu. Valitse haluamasi tila/opettaja/module/group/course/department ja klikkaa Select. Voit myös valita useamman kerralla pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla. Huomaathan, että voit suodattaa näkymää lisäämällä Value-kenttään esim. modulen Parent Module Id:n ja klikkaamalla Enter. Kalenterinäkymässä näkyvää tietoa voit rajata myös valitsemalla haluamasi suodattimen Filter-kohdasta Filter-välilehdeltä. Huom.! Tämä edellyttää, että olet luonut suodattimia.

Viikkojana (Week Ribbon)

kuva week ribbon 2

Viikkojanan saat piilotettua ja näkyviin klikkaamalla kalenterinäkymän oikean yläreunan Click for Toolbar -kuvaketta.

Voit valita viikkojanasta ne viikot, joita haluat tarkastella kalenterinäkymässä. Valitut viikot näkyvät kuvan viikkojanassa vihreällä.

Optimessa on  käytössä viikot 1–52 (karkausvuotena alkavana lukuvuotena 1–53) siten, että viikko 1 viittaa  lukuvuoden ensimmäiseen viikkoon (viikko, jolloin elokuu alkaa). Optimen käyttämien viikkojen ja kalenteriviikkojen yhteyden näet viikkotaulukosta.

Voit valita haluamasi viikot myös klikkaamalla viikkojanan yläpuolella olevaa päivämääräpainiketta, jolloin voit valita haluamasi viikot päivämäärän perusteella tai käyttää suodatinta (Filter, esim. periodi I). Saat valittua  useamman viikon klikkaamalla avautuvasta listasta ctrl-näppäintä pohjassa pitäen ne viikot, jotka haluat aktiiviseksi. Suodattimia voit myös itse luoda.

Voit valita kaikki viikot klikkaamalla viikkojanan päällä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Select All Weeks. Vastaavasti voit poistaa valittujen viikkojen valinnat valitsemalla Unselect All Weeks.

Viikkojanan näkymän asetuksia voit muuttaa valitsemalla viikkojanan päästä kuvakkeen  Week ribbon settings.

kuva week ribbon settings

  • General Settings: Jos haluat tarkastella vain yhtä viikkoa kerrallaan siten, että  edellinen valittu viikko poistuu näkymästä kun valitset toisen viikon, voit muuttaa asetusta valitsemalla Clear Ribbon when Selecting Weeks.
  • Colour Settings: Voit muuttaa viikkojanan väriä.
  • Paging Settings: Voit muuttaa sivulla näkyvien viikkojen määrää sekä vaihtaa viikkojanan sivua. Tämä on hyödyllistä jos et halua kaikkien viikkojen näkyvän samalla sivulla, vaan esimerkiksi vain syys- ja kevätlukukauden näkyvän omilla sivuillaan. Page size -kohtaan voit valita sivulla näkyvien viikkojen lukumäärän ja Page-kohdassa voit vaihtaa näkyvää sivua (mikäli sivuja on useampia kuin yksi).

Sivun yläreunaan