Timetable-näkymän välilehdet

Format
Filter
Style

Timetable-näkymän käytöstä on myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden moodlessa.

Format-välilehti

Format-välilehdellä voit muuttaa kalenterinäkymää ja valita mitkä päivät haluat näkyville.    

kuva format-vl

Format-välilehden  ominaisuudet ovat:

 • Time on Side: Saat näkyviin kalenterin, jossa kellonajat ovat vasemmalla ja päivät ylhäällä. Tämä näkymä toimii parhaiten kun tarkastelee yhtä viikkoa kerrallaan.
 • Day on same header as time: Saat päivämäärät ja kellonajat päällekäin/rinnakkain valitsemalla tämän.
 • View By Weeks: Voit tarkastella kalenterinäkymässä useampaa viikkoa kerrallaan. Mikäli View By Weeks ei ole valittuna ja sinulla on valittuna useampi viikko, näkyvät viikot kalenterinäkymässä ”päällekkäin”. Tällöin pitää muistaa, että kalenterissa näkyvät rinnakkain myös eri viikoilla tai vain osilla viikoista olevat eventit.
 • Näkymän skaalaus -vaihtoehdot: Voit muuttaa kalenterinäkymän kokoa poistamalla raksit Auto Scale Y tai Auto Scale X edestä ja muuttamalla palkkien suuruutta painikkeiden edessä olevista liukumista.
 • Collapse Events: Ruksimalla tämän vaihtoehdon saat yhtäaikaiset eventit näkymään kalenterinäkymässä päällekäin.
 • Hide empty rows: Voit piilottaa päivät, joilla ei ole eventejä.

Filter-välilehti

Filter-välilehdellä voit valita joko suodattimen avulla tai manuaalisesti, mitkä ajankohdat ovat lähemmässä tarkastelussa.

kuva filter-vl

Filter -välilehden tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • Choose Date: Mikäli haluat tarkastella vain yhden tietyn päivämäärän eventejä, voit valita kyseisen päivän kalenterista, joka avautuu kun klikkaat tätä painiketta.
 • Days: Voit valita, mitkä viikonpäivät ovat näkyvissä/piilotettuina kalenterinäkymässä (esim. jos laitat raksin maanantain eteen, kalenterinäkymässä näkyy vain maanantai).
 • Filter: Voit valita, mitä aikaisemmin luomaasi suodatinta käytät tarkastellessasi eventejä kalenterissa. Kuvan esimerkissä suodattimena käytetään käyttäytymistieteiden laitoksen kasvatustieteen oppiaineen opetuskertoja (H6301). Suodattimien luomista ohjeistetaan täällä.
 • Auto time: Poistamalla ruksin tästä kohdasta pääset säätämään näkymän tunteja (Start ja End).

Style-välilehti

Style-välilehdellä voit vaihtaa kalenterinäkymässä näkyvien eventien ulkoasua.

kuva style-vl

Voit valita, mitä tietoja haluat näkyvän opetuskerran kohdalla.

Show Penalty Icons näyttää, jos eventillä on esimerkiksi päällekkäisyyksiä jonkun toisen eventin kanssa. Kun Show Penalty Icons on valittuna, kalenterinäytön eventien päällä näkyy kuvakkeita:

 • Hymiö: Eventin sijoittumisessa ei ongelmia.
 • Surunaama: Eventin sijoittumisessa ei ole vakavia ongelmia, mutta se ei myöskään ole täysin toivotun lainen.
 • Varoituskolmio, jossa huutomerkki: Eventin sijoittumisessa huomattavia ongelmia.
 • Punainen ympyrä, jossa huutomerkki: Hard violation/clash: eventillä on päällekkäisyyksiä esim. toisen saman modulen/coursen eventin kanssa.
 • Sininen vihko: Soft violation: eventillä on esim. päällekkäisyyksiä toisen samaan courseen 50 %:lla liitetyn eventin kanssa tai sen sijoittuminen ei täytä jotain <100 % ehtoa.
 • Kello: Eventin ajoitus ei vastaa ehtoja.
 • Ovi: Eventin tila ei ole ehtoja ja/tai target sizea vastaava.
 • Pikku-ukko: Opettajaan/opettajiin liittyvä huomautus (esim. opettaja ei ehtojen mukainen tai opettajalla päällekkäistä opetusta).
 • Lukko: Event on lukittu.

Show TimeSlot Info: Kun ruksit tämän vaihtoehdon ja klikkaat sen jälkeen haluamaasi eventiä, värittyvät Timetable-näkymän ajat sen mukaan, ovatko ne kyseiselle eventille mahdollisia vaihtoehtoisia aikoja:

 • Sinisellä merkitty aika: eventillä oleva aika.
 • Tumman vihreällä merkityt ajat: sopivia aikoja eventille.
 • Vaalean vihreällä merkityt ajat: mahdollisia, mutta joitain pulmia on. Sisältää vain pehmeitä herjoja (Soft Violation), joiden yhteisarvo on korkeintaan 50.
 • Keltaisella merkityt ajat: mahdollisia, mutta joitain pulmia on. Sisältää vain pehmeitä herjoja (Soft Violation), joiden yhteisarvo on alle 100.
 • Punaisella merkityt ajat: eventin sijoittaminen tähän aikaan ei suositeltavaa (esim. aiheuttaisi haitallisen päällekkäisyyden, sopivaa tilaa ei ole käytettävissä tai opettaja ei ole käytettävissä). Sisältää kovia herjoja (Hard Violation) tai herjojen yhteisarvo on vähintään 100.

Show TimeSlot Info näyttää myös aikojen mahdolliset penalty iconit (ks. yllä) suhteessa aktiiviseksi klikattuun eventiin.

Vinkki: Jos eventille ei näytä löytyvän uutta aikaa eikä jo varattuna oleva tila ole välttämätön, poista tilavaraus. Näin saattaa löytyä opettajan ja opiskelijoiden kannalta vapaita ajankohtia, jolloin jokin toinen tila on vapaana.

Eventien väriasetukset: Klikkaamalla Colour by -kuvakkeen jälkeistä sanaa (esimerkkikuvassa module) pääset valitsemaan eventien värien periaatteen, esimerkiksi näytetäänkö jokainen module omalla värillään tai onko yhden opettajan kaikki opetus tietyllä värillä.
Huom.! Ethän käytä Specify Colors -nappia!

Huom.! Kalenterinäkymässä näytettävien eventien tietojen muokkaamiseen löydät ohjeen täältä.

Sivun yläreunaan