Sivut (STT)

Sisu Transfer Toolin (STT) toiminnot ja asetukset löytyvät seuraavilta sivuilta:

Näiden lisäksi kirjautuminen tapahtuu kirjautumissivulla ja käyttäjätilin asetuksia voi muokata Profile-sivulla, mutta nämä käydään läpi sisään kirjautumisen ja asetusten määrittämisen yhteydessä. Lue lisää STT:iin kirjautumisesta ja sen asetuksista sivulta Kirjautuminen ja asetukset.

Voit myös katsoa STT:n esittelyt tallenteilta, jotka löytyvät Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden Moodlesta.  Tallenteella Optime-Sisu-koulutus 27.1.2020 (alkaen kohdasta 53:30) esitellään muut paitsi Transfer-sivut. Transfer-sivun esittely löytyy tallenteelta Transfer-sivun esittely. Basic Transfer-sivun esittelystä ei ole tallennetta.

Yhteiset valikot

STT:n yläreunasta löydät valikot lukuvuosivalinnalle (Academic Year) sekä käyttäjätiliasetuksille (Profile) ja uloskirjautumiselle (Log out).

Lukuvuosivalinta tulee ajankohtaiseksi vasta tammikuussa 2021, kun STT:llä käytetään kahden eri lukuvuoden tietokantoja.

Profile-sivulla pääset vaihtamaan salasanaasi. Klikkaamalla Log out voit kirjautua ulos STT:stä.

Vasemman reunan sivuvalikko laajenee, kun viet osoittimen sen ylle. Avautuvasta valikosta löydät linkit alle esitellyille sivuille.

 

Home

Home-sivulla näet yleiskatsauksen valitsemiesi koulutusohjelmien/yksiköiden moduleista.

Sivun yläosassa voit vaihtaa näytettäviä yksiköitä (department) ja näet tilastoa ko. yksiköiden modulejen siirrontiloista (status). Siirrontila kertoo onko module siirretty Oodiin (ja Sisuun) ja onko siirto ajantasalla.

Suurimman osan sivusta peittää module-taulukko, jossa voit suodattaa moduleja siirrontilan perusteella tai käyttää sanahakua ja joka voi käsittää useita sivuja.

 • Status-suodatin löytyy taulukon yläpuolelta oikealta.
 • Sanahaku löytyy niin ikään taulukon yläpuolelta oikeasta reunasta.
 • Taulukon sivuja voit selata oikean alakulman painikkeilla.

Taulukosta löytyy seuraavat sarakkeet:

 • Description eli modulen nimi.
 • Parent Module Id eli sen opintojakson tunniste, johon module on liitetty.
 • Number of Events eli moduleen liitettyjen eventien lukumäärä.
 • Date Range eli moduleen liitettyjen eventien ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä.
 • Status eli siirrontila.
 • Issues eli mahdolliset ongelmat, jotka estävät modulen siirtämisen Oodiin (ja Sisuun).

 

Create

Create-sivulla luodaan uudet modulet. Tällä sivulla esitellään sivun eri osat ja toiminnot. Lue lisää Create-sivun käyttämisestä Modulen luominen -sivulla.

Create-sivu jakautuu kolmeen osaan:

 • opintojakson tietojen hakeminen (Search SISU),
 • haettujen tietojen muokkaaminen ja modulen luominen (Module Details), sekä
 • aiemmin luotujen modulejen tarkastelu (already created -osat).

Search SISU

Nimensä mukaisesti hakutoiminto hakee tietoja Sisusta. Jos siis haettava opintojakso on juuri luotu Oodissa, tulee odottaa tiedonsiirtoa Sisuun, jotta voit luoda sille modulen STT:ssa. Tiedonsiirto tapahtuu aina yön aikana, joten tänään luotu opintojakso on haettavissa huomenna. Opintojaksoja voi hakea tunnisteen ja nimen perusteella. Jos haet nimellä, kannatta kirjoittaa tarpeeksi tarkka hakuehto, jotta hakutuloksista on helppo löytää oikea opintojakso. Voit hakea opintojaksoja vain Optimen käyttöoikeuksiasi vastaavilta koulutusohjelmilta/yksiköiltä.

Kun opintojakso (Course Unit, CU) on haettu, valitaan vielä opintojaksolta oikea arviointikohde (Assessement Item, AI). Pääsääntöisesti kyseeseen tulee osallistuminen opetukseen Optimessa suunniteltavan opetuksen osalta. Tästä lisää ohjesivulla Modulen luominen.

Module Details

Kun opintojakso on haettu ja arviointikohde valittuna, hakee STT opintojakson tiedoista nimen kolmella kielellä ja vastuuyksikön (Main Department). Kurssityyppi (Course Type), opetuskieli (Teaching Language) ja module id:n alkuosa tulevat Settings-sivun oletusasetuksista. Kaikkia tietoja voi muokata myös myöhemmin STT:ssa ja/tai OptimeEventissä.

Huom.! Modulelle annettu vastuuyksikkö ei vaikuta opetustapahtuman tai toteutuksen vastuuyksikköön, joka periytyy suoraan opintojaksolta. Modulen vastuuyksikkö vaikuttaa vain siihen, että kuka modulea voi käsitellä Optimessa.

Already created

Sivun alaosassa on kaksi pienempää taulukkoa, joista vasemmanpuoleinen (Modules already created from the selected assessment item) näyttää mitä moduleja valitulle arviointikohteelle on aiemmin luotu ja oikeanpuoleinen (Already created modules by) mitä moduleja sinä olet aiemmin luonut. Vasemmanpuoleinen taulukko on luonnollisesti tyhjä, jos valittuna ei ole mitään arviointikohdetta.

 

Transfer

Transfer-sivulla luodaan opetustapahtumien rakenteet, liitetään eventit rakenteeseen ja siirretään tiedot Oodiin (ja Sisuun). Tällä sivulla vain esitellään sivun osia ja toimintoja. Lue lisää Transfer-sivun käytöstä Toteutuksen rakenteen määrittäminen -sivulta.

Huom.! Sivulla voi käsitellä vain sellaisia moduleja, jotka on liitetty opintojakson arviointikohteeseen ja joilla on vähintään yksi event.

Transfer-sivun esittelystä ja sivun toiminnoista löytyy myös tallenne Optime-lukujärjestyssuunnittelijoiden Moodlesta.

Pääset sivulle vasemman reunan sivupalkin lisäksi myös klikkaamalla haluamaasi modulea Home– tai Modules-sivulla, jos modulella on vähintään yksi event ja sille on arviointikohde valittuna. Tällöin pääset muokkaamaan suoraan valittua modulea.

Sivu jakautuu kolmeen osaan:

 • Module Details: modulen valinta ja perustietojen muokkaus ja tarkastelu.
 • Event Filters: modulen eventien hakeminen ja lisääminen rakenteeseen.
 • Transfer Details: rakenteen luominen ja muokkaaminen sekä siirtäminen Oodiin (ja Sisuun).

Module Details

Nimensä mukaisesti yläosa näyttää modulen tietoja ja siinä myös haetaan käsiteltävän modulen tiedot näytölle. Modulen tiedoista voi muokata opetuskieltä ja kurssityyppiä. Muutokset tulee aina tallentaa vihreästä disketistä. Nimiä voi vain tarkastella ja niiden muokkaaminen tapahtuu Modules-sivulla. Pääset muokkaamaan modulea suoraan Modules-sivulla klikkaamalla View on Modules Page -nappia. Näkymän päivitys-nappi (toisiaan kierätävät nuolet) on varsin hyödyllinen, jos satut työskentelemään saman modulen kimpussa samanaikaisesti sekä Eventissä että STT:ssa, koska näkymä ei itsenäisesti päivity.

Jos saat modulea valitessasi ilmoituksen siitä, että arviointikohde ei ole kytköksissä opintojaksoon haluttuna ajankohtana (AI not attached to a CU for the coming term), odota hetki rauhassa. Tilanne menee yleensä ohi. Jos ei mene, ole yhteydessä Optime-tukeen.

Event Filters

Vasemmanpuoleisessa osassa näkyvät moduleen liitetyt eventit, joita on mahdollista suodattaa ja hakea. Event-taulukossa näkyy eventien useimmin tarvittuja tietoja, joiden pohjalta saa valittua oikeat eventit liitettäväksi oikeaan rakenteen kohtaan. Varsinkin moniryhmäisessä opetuksessa eventien suodattaminen ja hakeminen on enemmän kuin hyödyllinen, koska event-taulukosta näkee kerralla vain muutamia eventejä. Taulukosta näet myös, jos event on jo liitetty rakenteeseen ja siirretty, jolloin on helpompi hahmottaa miltä osin työ on vielä kesken.

Alla tarkemmin eriteltynä osan eri toiminnot ja näkyvillä olevat tiedot.

Suodattimet ja haku

 • Event Type: Voit suodattaa näkyville vain tietyn eventin tyypin perusteella. Tyypin voi valita eventeille niitä luotaessa tai myöhemmin muokata. Esim. tentit on helppo poimia rakenteeseen, jos niille on asetettu oikea tyyppi.
 • Staff: Voit suodattaa eventejä opettajan perusteella, jos hänet on liitetty eventille. Opettaja-listassa näkyvät kaikki opettajat, ei vain ko. eventien opettajia.
 • Groups: Jos käytät groupeja, voit suodattaa niiden perusteella. Varsin hyödyllinen opetuksen jakamisessa opetusryhmille, jos groupit ovat käytössä.
 • Status: Voit suodattaa eventejä siirrontilan perusteella. Varsin hyödyllinen keino tarkastaa onko jokin event jäänyt lisäämättä rakenteeseen, kun siirto on tehty.
 • Room: Voit suodattaa eventejä tilan perusteella, jos se on liitetty eventille. Tila-listassa näkyvät kaikki tilat, ei vain ko. eventien tilat.
 • Search Events: hakee mitä tahansa merkkijonoa eventin nimestä, id:stä tai tyypistä. Erittäin hyödyllinen, jos eventit on nimetty johdonmukaisesti. Tekstihaku hakee eventien nimistä ja hakee myös eventien nimen keskeltä; huomaa, että haku ”A1 ” (A1 + välilyönti) poikkeaa hausta ”A1” (A1, ei välilyöntiä).

Kuvassa näkyy Transfer-sivun Event Filters -osan hakutoiminnot

Toiminnot

 • Clear Event Filters: klikkaamalla tätä voit tyhjentää kaikki suodattimet ja hakukentän.
 • Select All Events: Voit valita kaikki näkyvillä olevat eventit lisättäväksi rakenteeseen. Valitsee vain näkyvillä olevat eventit, joten jos suodatat tai haet eventejä, voit valita niistä kaikki.
 • Add Selected Events: Lisää event(it) rakenteeseen, kun sekä event(it) että rakenteen opetusryhmä(t) on valittuna.

Taulukko

 • 1. sarake: Vihreästä plussasta klikkaamalla saat näkyville eventin päivämäärät, viikonpäivän ja alku- ja loppukellonajat.
 • 2. sarake: Ruksaamalla ruudun voit valita eventin lisättäväksi rakenteeseen. Sarakkeessa näkyy Added, kun event on liitettynä rakenteeseen.
 • Id: Sarakkeessa näkyy eventin nimi, id sekä tyyppi.
 • Weeks: Näyttää eventin Optime-viikot.
 • Staff: Näyttää eventin opettaja(t). Ei näytä lisätietokenttiin kirjattuja opettajia.
 • Rooms: Näyttää eventin tila(t). Ei näytä lisätietokenttiin kirjattuja tiloja.
 • Status: Näyttää eventin siirrontilan ja jos event on liitetty useampaan moduleen. Näyttää siirrontilan vain ko. modulen osalta.
 • 8. sarake: Viimeisen sarakkeen roskakori-napista voit poistaa eventin kokonaan. Saat varmistuskysymyksen, jos yrität poistoa.

Kuvassa näkyy Transfer-sivun Event Filters -osan taulukko

Transfer Details

Oikeanpuoleisessa osassa tapahtuvat Transfer-sivun keskeisimmät toiminnot eli rakenteen luominen ja modulen siirtäminen Oodiin (ja Sisuun).

Osan yläreunassa näkyy modulen siirrontila, siirron ajankohta ja siirron tehneen käyttäjän nimi. Jos modulea ei ole siirretty, näkyy sen sijaan vastaavat tiedot modulen luomisen osalta.

Kuvassa näkyy siirrontila Transfer-sivulla

Osa alla esitellyistä toiminnoista näkyy vain tiettyjen ehtojen täyttyessä. Rakenteen osien ja niihin liittyvien toimintojen näkyminen edellyttävät rakenteen luomista mallista tai valintajoukko kerrallaan, mistä voit lukea ohjesivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.

Yleiset toiminnot

 • Basic Transfer View: Tästä klikkaamalla pääset siirtämään useita moduleja kerralla. Basic Transfer -sivulla ei ole mahdollista luoda rakenteita, joten ne tulee ensin rakentaa jokaiselle modulelle ennen kuin niitä voi siirtää tätä kautta.
 • Add Selection Group: Voit lisätä valintajoukkoja yksittäin ja samalla valita kuinka monta opetusryhmää luotavalle valintajoukolle halutaan sekä valita valintajoukon tyypin.
 • Assign Teaching Roles: Voit määrittää eri rooleja modulelle tai eventeihin liitetyille opettajille. Voit esim. määrittää modulelle liitetyn opettajan virkailijaksi (Admin Person), jolloin hän ei näy opettajien joukossa, mutta pystyy hallinoimaan kurssia Oodissa (ja Sisussa).
 • Clear Current Hierarchy: Nappi on näkyvillä ja voit poistaa koko rakenteen, kun modulella on rakenne eikä sitä ole siirretty. Huomaa, että kaikki poistot ovat lopullisia eikä Optimessa ole peruuta-nappia.
 • Hide Events: Voit piilottaa kaikki rakenteessa olevat eventit vetämällä opetusryhmät kasaan, jos rakenteeseen on liitetty eventejä.
 • Deselect All Events: Oletuksena kaikki rakenteeseen liitetyt eventit on valittuna siirrettäväksi. Jos haluat siirtää vain rakenteen ilman eventejä, voit klikata tästä ennen siirtoa.Kuvassa näkyvät Transfer-sivun Transfer Details -osan toiminnot
 • Create Hierarchy from Template: Voit lisätä erilaisia rakenteita mallipohjista. Valinta näkyy vain, jos modulella ei ole mitään rakennetta. Vaihtoehtoja ovat 1) pelkät luennot, 2) luennot ja harjoitusryhmät sekä 3) pelkät harjoitusryhmät. Kohdassa 2 saat luotua yhden valintajoukon ja opetusryhmän luennoille ja lisäksi määrittää kuinka monta valintajoukkoa ryhmäopetukselle luodaan ja kuinka monta opetusryhmää jokaisen valintajoukon alle tulee. Kohdassa 3 luodaan vain haluttu määrä valintajoukkoja ja opetusryhmiä, ei erillistä valintajoukko ja opetusryhmää luennoille. Voit lukea mallista luomisen ohjeet sivulta Toteutuksen rakenteen määrittäminen.

 

Valintajoukon toiminnot (sininen rivi)

 • Valintaruutu: Rivien alussa olevilla valintaruuduilla voit valita useita valintajoukkoja ja muokata kaikkia valittuja kerralla. Yläpuolelle ilmestyy Edit Chosen Selection Groups -valinta, josta pääset muokkaamaan valittuja valintajoukkoja.
 • Kansio-kuvake: Voit lisätä yhden opetusryhmän lisää valintajoukon alle.
 • Kynä-kuvake: Voit vaihtaa valintajoukon kurssityyppiä.
 • Roskakori-kuvake: Poistaa valintajoukon, kaikki sen alla olevat opetusryhmät ja irrottaa kaikki niihin liitetyt eventit tästä rakenteen kohdasta.

Opetusryhmän toiminnot (harmaa rivi)

 • Valintaruutu: Rivien alussa olevilla valintaruuduilla voit valita useita opetusryhmiä ja muokata kaikkia valittuja kerralla. Yläpuolelle ilmestyy Edit Chosen Teaching Groups -nappi, josta pääset muokkaamaan valittuja opetusryhmiä. Jos muokkaat usean opetusryhmän nimeä kerrallaan, lisää STT niiden perään juoksevan numeroinnin, joten tällöin nimeen ei kannata lisätä ryhmänumeroita.
 • Kynä-kuvake: Voit muokata opetusryhmän nimeä ja opetuskieltä.
 • Rasti-pallura: Voit poistaa opetusryhmän ja irrottaa kaikki siihen liitetyt eventit tästä rakenteen kohdasta.
 • Nuoli: Rivin oikeassa reunassa näkyy ylös- tai alaspäin-nuoli, jos opetusryhmään on liitetty eventejä. Nuolta painamalla saat piilotettua tai tuotua näkyville opetusryhmän eventit.

Eventin toiminnot (valkoinen rivi)

Kuvassa näkyy event-rivi rakenteessa

 • Valintaruutu: Voit valita mitkä eventit haluat siirtää rakenteen mukana. Oletuksena kaikki eventit on valittuna siirrettäväksi. Voit myös poisvalita kaikki eventit siirrosta valitsemalla ylhäältä Deselect All Events.
 • Rasti-pallura: Oikean reunan napilla voit irrottaa eventin tästä opetusryhmästä.

Siirtotoiminnot

Kuvassa modulen siirtonapit

 

 • Transfer: Klikkaa tästä, kun haluat siirtää modulen rakenteen ja siihen liitetyt ja siirrettäväksi valitut eventit Oodiin (ja Sisuun). Module on siirtokelpoinen, kun sillä on vähintään yksi event ja rakenne. Eventien ei tarvitse olla rakenteeseen liitettynä ja myös pelkän rakenteen voi siirtää.
 • Remove From Sisu: Aktiivinen, kun module on siirretty. Voit poistaa siirron, jolloin opetustapahtuma/toteutus poistetaan tai perutaan. Jos opetusta ei ole vielä julkaistu, se poistetaan. Jos opetus on julkaistu ja sille on ilmoittautunut opiskelijoita, se asetetaan peruutettu-tilaan.

 

Basic Transfer

Basic Transfer -sivulla on mahdollista siirtää useita moduleja kerrallaan Oodiin (ja Sisuun) sekä tarkastella valittujen modulejen rakenteita. Modulejen tietoja ja rakenteita ei voi muokata, joten ne tulee määrittää ensin Transfer-sivulla.

Basic Transfer -sivulle pääset Transfer-sivun Transfer Details -osan oikeassa yläkulmassa olevasta Basic Transfer View -linkistä.

Sivu jakautuu kolmeen osaan:

 • modulen hakeminen ja valinta
 • Modules
 • Transfer Hierarchy

Modulen hakeminen ja valinta

Sivun yläosasta löytyy suodattimet siirrontilalle (Select Status) ja vastuuyksikölle (No Departments Selected) sekä haku- ja valintakenttää moduleille. Oletuksena valittuna on module, jonka tiedot olivat näkyvillä Transfer-sivulla.

Suodattimilla voi suodattaa hakukentässä näkyviä moduleja ja sitä kautta myös taulukossa näkyviä moduleja. Saat näppärästi haettua omien koulutusohjelmien/yksiköidesi modulet asettamalla ensin yksikkösuodattimen ja sitten avaamalla module-valikon valitsemalla kaikki haluamasi modulet yksitellen.

Modules

Osassa tarkastellaan valittujen modulejen tietoja taulukossa ja siirretään taulukossa näkyvät siirtokelpoiset modulet.

Taulukossa näkyvät valituilta moduleilta seuraavat tiedot:Kuvassa näkyy Basic Transfer -sivun module-taulukko

 • Module: module id
 • Description: modulen nimi (suomenkielinen nimikenttä)
 • Course Unit: moduleen liitetyn opintojakson nimi
 • Parent Module Id: moduleen liitetyn opintojakson tunniste
 • AI Info: moduleen liitetty arviointikohde
 • Status: siirrontila
 • Has Hierarchy?: onko modulella rakennetta eli voidaanko se siirtää

Klikkaamalla riviä näet kyseisen modulen rakenteen oikealla Transfer Hierarchy -osassa.Kuvassa näkyy rakenne Basic Transfer -sivulla

Modules-osion oikean alakulman Transfer Modules -napista voit siirtää valitut modulet Oodiin (ja Sisuun). Siirtoon valitaan vain modulet, joilla on siirtokelpoinen rakenne. Transfer Modules -ikkunassa näet siirtoon valittujen modulejen tiedot tiivistetysti. Ikkunassa näet myös modulet, joilla ei ole eventejä. Näitä moduleja ei siirretä. Klikkaamalla Confirm voit toteuttaa siirron, jolloin alunperin valituista moduleista siirtyvät ne, joilla on siirtokelpoinen rakenne ja vähintään yksi event.

Huom.! Mitä enemmän valitset moduleja siirrettäväksi, sitä pidempään kestää, että siirto valmistuu ja saat vahvistuksen sen onnistumisesta. Ole siis kärsivällinen, jos siirrät esim. kokonaisen koulutusohjelman kaikki modulet kerralla.

Transfer Hierarchy

Osassa tarkastellaan Modules-taulukossa valitun modulen rakennetta. Valintajoukkojen ja opetusryhmien alla olevat rakenteen osat voi piilottaa tai tuoda näkyville klikkaamalla rivin alussa olevaa nappia.

 

Modules

Modules-sivu jakautuu kahteen osaan: hakukenttään ja module-taulukkoon.

Hakeminen

Voit hakea moduleja id:n, nimen tai opintojakson tunnisteen perusteella. Hakutuloksissa näkyy vain modulet, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Toisin kuin Eventissä, et pysty edes tarkastelemaan toisten käyttäjien moduleja, jos sinulla ei ole ko. koulutusohjelmaan oikeuksia.

Taulukko

Taulukon sarakkeista näet seuraavat tiedot:

 • Module: module id
 • Description: modulen suomenkielinen nimi
 • Parent Module Id: moduleen liitetyn opintojakson tunniste
 • Department: modulen ensisijainen vastuuyksikkö
 • CU: moduleen liitetyn opintojakson tunniste
 • AI: moduleen liitetyn opintojakson arviointikohde
 • Issues: mahdolliset ongelmat, jotka estävät rakenteen luomisen ja modulen siirtämisen Oodiin (ja Sisuun)
  • No CU: modulea ei ole liitetty opintojaksoon ja arviointikohteeseen
  • Module not linked to any Events: modulella ei ole eventejä eikä siten minkäänlaista ajoitusta, joten sitä ei voida siirtää.
 • Toiminnot:
  • Edit AI: voit vaihtaa moduleen liitettyä opintojaksoa ja arviointikohdetta.
  • Edit Module: voit muokata modulen nimiä, vastuuyksikköä, kurssityyppiä ja opetuskieltä.
  • roskakori: voit poistaa modulen ja halutessasi sen eventit.

Taulukossa on kaksi saraketta, jotka ilmaisevat moduleen liitetyn opintojakson tunnisteen. Kun molemmissa on sama tunniste, module on oikein liitetty opintojaksoon.

Taulukon alapuolella näet kuinka iso osa hakutuloksista on nyt näkyvillä, kuinka moni module vastaa hakusanaa ja sinun käyttöoikeuksia, sekä kuinka monta modulea tietokannassa on yhteensä. Oikean alakulman nuolista ja numeroista voit selata hakutuloksia, jos niitä on useampi sivullinen. Yhdelle sivulle mahtuu 12 hakutulosta.

Edit AI

Valintaikkuna aukeaa, kun olet klikannut Edit AI -nappia. Tässä voit hakea opintojaksoja tunnisteella tai nimellä sekä valita arviointikohteen. Haku ja arviointikohteen valitseminen tapahtuu kuten modulea luodessa eli ensin haetaan, sitten avataan vihreästä plussasta arviointikohteet ja valitaan oikea.

Edit Module

Valintaikkuna aukeaa, kun klikkaat Edit Module -nappia. Tässä voit muokata modulen nimiä, kurssityyppiä, vastuuyksiköitä ja opetuskieltä. Opetuskieltä ei voi valita, jos modulea ei ole liitetty opintojaksoon eikä siirto ole mahdollinen.

 

Settings

Sivulla voi määrittää oletusasetuksia, joita käytetään STT:n eri sivuilla ja työvaiheissa.

 • Module Prefix määrittää luotaville moduleille id:n alkuosan. Yleensä tässä käytetään omaa yliopiston käyttäjätunnusta. Modulea luotaessa STT lisää tämän alkuosan perään juoksevan numeroinnin.
 • Default Course Type määrittää luotaville moduleille oletuksena tulevan kurssityypin.
 • Default Selection Group Type määrittää luotavien valintajoukkojen oletustyypin.
 • Default Teaching Languages määrittää luotaville moduleille ja yksittäin luotaville opetusryhmille oletuksena tulevan opetuskielen.
 • Landing Page Department määrittää minkä koulutusohjelmien/yksiköiden modulet näet Home-sivun taulukossa, kun olet kirjautunut sisään.

Voit muokata kaikkia näitä tietoja myös luodessa uusia kohteita tai myöhemmin joko STT:ssa tai OptimeEventissä.

Sivun yläreunaan