Opetus 2017-2018

KURSSIT

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN SEMINAARI: DOGMATIIKAN SEMINAARI
TUM-3107, Seminaari, 5 op
04.09.2017 – 26.02.2018

 SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN MENETELMÄOPINNOT: DOGMATIIKAN MENETELMÄOPINNOT
TUM-M3107, Kurssi, 5 op
11.09.2017 – 27.09.2017

DOGMI- JA TEOLOGIANHISTORIA, KOSMOLOGIA KRISTINUSKON HISTORIASSA
TUM-D3232, Luentokurssi, 5 op
05.09.2017 – 10.10.2017

DOGMI- JA TEOLOGIANHISTORIA, KRISTILLINEN SPIRITUALITEETTI
TUM-D3232, Kurssi, 5 op
30.10.2017 – 11.12.2017

KRISTINUSKON JUURET JA VARHAINEN KEHITYS
TUK-2601, Luentokurssi, 5 op,
Juliette Day, Petri Luomanen, Olli-Pekka Vainio
17.01.2018 – 28.02.2018

MODERNI TEOLOGIA
TUK-2402, Luentokurssi, 5 op
15.01.2018 – 21.02.2018

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ: JEESUS FILOSOFISEN TARKASTELUN KOHTEENA
TUM-3239, Luentokurssi, 5 op
12.03.2018 – 25.04.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

105502 Klassinen dogminmuodostus (SY102) Perusopinnot Tentti

105504 Moderni teologia (SY104) Perusopinnot Tentti

105205B1 SY205 Osa B1 Johdatus dogmatiikkaan Aineopinnot Tentti

105255 Moderni teologia (SY212) Aineopinnot Tentti

105256 Spiritualiteetin teologia (SY215) Aineopinnot Tentti

105241 Patristiikka (SY216) Aineopinnot Tentti

105243 Keskiajan teologia (SY217) Aineopinnot Tentti

105258 Doctrinal Theology (SY261) Aineopinnot Tentti