Suunnannäyttäjät tutkijaa tapaamassa

Moikka moi kaikille!

Ryhmämme Suunnannäyttäjät pääsi tapaamaan nimikkotutkija Janne Varjoa näin perjantaisena syysaamuna.

Olimme jokainen lukeneet lööppiimme liittyvän artikkelin: “Ei oikein mikään oo mun juttu” – Ei-tyypillinen koulutuksellinen siirtymä peruskoulusta eteenpäin. Ennen tutkijan tapaamista kokoonnuimme keskustelemaan artikkelista heränneistä ajatuksista ja mietteistä sekä kokosimme kysymyksiä tutkijalle esitettäväksi. Mielenkiintoista oli huomata, että artikkeli oli kirjoitettu vahvasti laadullisesta näkökulmasta ja tutkittavien henkilöiden määrä oli hyvin pieni.

Tapaamisessa jatkettiin tutkijamme kanssa keskustelua aiheesta. Tutkijan tausta on painottunut koulutussosiologiaan mutta emme huomanneet tekstiä lukiessamme koulutuspolitiikkaan liittyviä viitteitä. Lähestyimme artikkelia omasta kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana oli havainto maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikeammasta kiinnittymisestä koulutukseen ja 2. asteen koulutuksissa pysymiseen ja siitä, että mistä ilmiössä on kysymys ja mitä asialle voisi tehdä. Tutkimuksella haluttiin rikkoa käsitystä perinteisestä yhtenäisestä koulutuspolusta. Kyselylomakeaineiston pohjalta valittiin 11 nuorta, jotka edustivat epätyypillistä koulutuspohjaa, jolle he olivat ajautuneet joko tahtomattaan tai tietoisesti. 

Oli mielenkiintoista kuulla tutkijalta tutkijaryhmän yhteistyöstä tutkimuksen tiimoilta sekä heidän työnjaostaan, jossa hyödynnettiin jokaisen osaamista ja kiinnostuksen kohteita. Saimme vinkkejä omaankin ryhmätyöskentelyyn ja jokaisen ryhmänjäsenen vahvuuksien hyödyntämiseen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Suunnannäyttäjät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *