Vaihtoehtoisista totuuksista faktoihin

Viimeisen viikon aikana olemme kulkeneet alkuperäisistä lööpeistä kohti aktuaalisia faktoja. Luettuamme artikkelin tajusimme, että pelkän lööpin perusteella esitystä varten tekemämme pohdinta osoittautui olevan melko lähellä maalia. Tämä oli hyvä lähtökohta ryhmämme jatkotyöskentelylle, sillä olimme olleet melko luottavaisia esityksestämme pohdittuamme sen sisältöä pitkään ja monelta kantilta. Artikkelissa oli tehty samankaltaisia lähtökohtaisia määrittelyitä kuin mitä olimme ajatelleet, ja tutkimuskysymyksemme vastasi tutkimuksessa selvitettyjä asioita. Tiesimme tutkimuskysymyksemme kuitenkin olevan liian yleisluontoisia, ja tutkimuksessa käytetyt varsinaiset tutkimuskysymykset olivatkin ymmärrettävästi astetta akateemisempia ja tarkempia.

Artikkelista kävi ilmi, että se on pidemmän projektin ensimmäinen osa. Tämä aiheuttaa meille hieman haasteita, sillä emme tule saamaan kaikkiin epäselviin kysymyksiin tässä vaiheessa vastausta. Tutkijatapaaminen varmisti tämän, sillä osaan esittämistämme kysymyksistä joudumme odottamaan vastauksia myöhemmin ilmestyvästä, tutkimuksen toiseen osaan eli haastattelututkimuksiin perustuvasta artikkelista. Tutkijatapaaminen oli kuitenkin monella tapaa avartava. Esimerkiksi kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla vierailleen tutkijan painotus rahoitukseen liittyvistä asioista kävi myös tässä tapauksessa selväksi, sillä rahoituksen saamisen todennäköisyys oli vaikuttanut kyseisen aiheen valintaan. Tuntuu jotenkin karulta, että markkinat määrittelevät myös tieteen arvon ja tämänkaltainen riippuvaisuussuhde on päässyt syntymään. Tiede vaatii aikaa, meidänkin aiheemme tutkimusaika on 4 vuotta, ja rahoituksen määräytyminen sen hetkisten yhteiskunnallisten mielenkiinnonkohteiden perusteella ei kuulosta kovin kauaskatseiselta.

Tutkimuksessa on paljon sellaista, mikä aloittelevista tieteenharjoittajista tuntuu haastavalta. Puhutaan numeerisista mittareista, Cronbachin alfasta sekä varianssianalyysistä. Osasimme kuitenkin kysyä mielestämme oikeita kysymyksiä ja saimme tapaamisessa tutkimukselle niin sanotusti käytännöllistä lihaa luiden ympärille. Tutkimus konkretisoitui kuullessamme ajasta ja tavoista, joille tutkijat tekivät kuukausia taustatyötä ennen kyselytutkimusta. Muun muassa eettiset kysymykset nousivat uuteen valoon kuullessamme eri kaupunkien erilaisista käytännöistä, esimerkiksi lupa-asioissa. Myös tutkimuksen konkreettisten tavoitteiden yhteys tutkimusaiheeseen oli mielenkiintoinen, sillä maahanmuuttajien koulutusvalintojen muodostumisen tutkimista ei välttämättä aivan suoraviivaisesti yhdistetä esimerkiksi opinnonohjauksen järjestelmätason uudistuksiin.

Koemme päässeemme nyt raapaisemaan tutkimustamme pintaa syvemmältä. Kuukausien tai jopa vuosien työ muutaman sivun artikkelissa avautuu varmasti seuraavien viikkojen aikana lisää, ja tutkimusaihe sekä siihen liittyvät kysymykset kuoriutuvat kerros kerrokselta paljastaen koko ajan uutta tietoa.

Tutkimuksentäyteistä viikkoa kaikille!

Terkuin,

Mamut rokkaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *