Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Nimikkotutkimuksestamme innostuneena halusimme syventyä lisää
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttautumiseen.
Päätimme lukea Najat Ouakrim-Soivion ja Risto Hietalan tutkimusartikkelin “Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä?” (Kasvatus & Aika 4/2016)

Nimikkotutkijamme Mira Kalalahden tutkimus keskittyy maahanmuuttajanuorten toisen asteen koulutusvalintoihin ja siihen, miten heidän koulutussiirtymiään voitaisiin tukea. Ouakrim-Soivion ja Hietalan artikkelissa käsiteltiin tasa-arvon toteutumista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä sekä sitä, miten koulut kykenevät vastaamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin.

Ouakrim-Soivion ja Hietalan artikkelissa kerrotaan, että Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten ihmisten määrä on kahdeksankertaistunut vuosien 1990 ja 2012 välillä. Tutkimuksia maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttautumisesta on tehty vähän, joten heidän tutkimuksensa sekä meidän nimikkotutkimuksemme ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia.

Maahanmuuttajien ryhmittely on puhututtanut meitä kurssin aikana moneen otteeseen.
Ouakrim-Soivion ja Hietalan artikkelissa mainittiin, että maahanmuuttajataustaiset oppijat esimerkiksi edustavat erilaisia kulttuureita ja puhuvat eri kieliä.
Myös Kalalahden tutkimuksessa on huomioitu, että mitään yhtenäistä ryhmää ei todellisuudessa ole. Maahanmuuttajataustaisia nuoria käsitellään tutkimuksessa kuitenkin yhtenä ryhmänä, jotta voitaisiin tarkastella löytyykö ryhmästä yhdistäviä tekijöitä.

Terkuin,
Mamut Rokkaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *