Pientä pohdintaa #aineisto’sta

Tässä hieman pohdintaamme tehtävän 4 eli aineisto-tehtävän kohtaan ”Kuinka hyvin näin hankitulla aineistolla on päästy käsiksi tutkittavaan ilmiöön?” Edellisessä postauksessammehan kerroimme siis aineiston hankintamenetelmistä ja siitä, mistä aineisto muodostuu.

Nähdäksemme tehtävänanto (3D-palapeli) on nimikkotutkimuksessamme hyvin valittu siinä mielessä, että se on luonteeltaan hyvin visuaalinen ja tuo suunnitteluprosessin havainnoitavaan muotoon. Tutkimusryhmät kertoivat itse loppukyselyssä hyötyneensä siitä, että suunnittelutehtävään määritettiin etukäteen muodot, joita työssä tuli käyttää. He kokivat tämän rajaavan ja yksinkertaistavan mahdollisuuksia positiivisessa mielessä. Tutkimuksessa tehtävän rajoitteita ja portaittaista etenemistä perustellaan sillä, että pyrkimyksenä oli inspiroida noviiseja oppilaita innovatiivisiin ja luovuuden rajoja rikkoviin tuotoksiin pidempikestoisessa kollaboratiivisessa tehtävässä. Tämä kuitenkin herätti meissä ajatuksia, miten tulokset olisivat kenties eronneet, jos tehtävää ei olisi rajoitettu vaan oppilaat olisivat saaneet vapaammat kädet työnsä pohjaksi?

Tutkimuksen lopullinen anti jää, kuten jo aiemmissa blogipostauksissamme olemme todenneet, mielestämme melko ohueksi. Aineiston pohjalta tutkimus kyllä kuvailee itse suunnitteluprosessia, mutta jäimme miettimään, kuinka tutkimus voidaan kiinnittää mihinkään? Tutkimusaineistolla on kyllä pystytty kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä, mutta jäimme kaipaamaan vertailukohtaa yhteistyössä toteutetulle suunittelulle. Mitä jos olisi tutkittu myös yksilöluonnostelua? Tämä nousi esille erityisesti kolmannen tutkimuskysymyksen kannalta: Minkälaiset luonnostelun yhteistyöjaksot (collaborative sequence) edistävät suunnittelua?

Mielestämme tutkimuksen aineisto ei kovin hyvin kyennyt vastaamaan kysymykseen kuinka yhteistyössä toteutetun/kollaboratiivisen luonnostelun jaksot vaikuttavat suunnitteluun. Tutkimuksessa lähinnä kuvailtiin luonnostejaksojen kestoja ja niiden eroja eri ryhmien välillä.

Mutta mutta. Pian kokoamme tähänastiset tuotoksemme sekä esille nousseet ajatukset ja kysymykset ja työstämme niitä vielä edelleen ollaksemme hyvin valmistautuneita tutkijatenttiä varten. Kenties koemme vielä sitä ennen jonkin mullistavan oivalluksen, joka avaa meille tutkimuksen tulosten salatun merkityksen ja tulevaisuuden käyttötarkoituksen.

You never know, ehkä vielä yllätymme. Ja yllätämme!

 

Sanna/Luova yhteisö