Kouluruokailu, ohjattua vai nuorten mahdollisuus virkistymiseen?

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kouluruokailu on ohjattu tapahtuma. Opettajan tai koulun muun henkilökunnan tulee ohjata nuoria ruokailuhetken aikana toimimaan yleisten periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa hyvät käytöstavat, ravitsemussuosituksien tiedostaminen ja vastuullinen kuluttajuus. Nuorien taustat ovat hyvin erilaisia, eikä kaikki välttämättä saa yhdenmukaista ravitsemuskasvatusta kotona. Vaikka ruokailu koetaan enemmänkin vapaa-aikana, on se kuitenkin kasvatustavoitteellinen tapahtuma. Yksi keskeinen käsite meidän mielestä on ruokataju. Se on omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista. On tärkeää, että nuori tiedostaa ruokavalintojaan ja osaa hahmottaa ruokajärjestelmää kokonaisuutena. Ruokataju sisältyy yleisesti myös mukaan hyvinvointioppimiseen, joka on jokaisella elinikäinen prosessi. Opettajan rooli ruokailussa on näyttää malli ruokailutottumuksille omilla arvoilla ja asenteillaan.
Moni nuori kokee kouluruokailun omaksi ajakseen, ajattelematta kasvatustavoitteita. Nuoret ovat tietoisia esimerkiksi lautasmalleista, mutta eivät koe tätä ruokailua opetukseksi. Varsinkin yläasteella opettajat syövät omissa pöydissään, eikä istu nuorten seassa. Tämä luo illuusion vapaasta ajasta. Monelle tämä ruokailuhetki on kiva hengähdys opintojen välissä.
Mielenkiintoista on, loppuuko kouluruokailun tavoitteellisuus alakoulusta poistuttaessa?
Omista alakoulukokemuksista muistelimme, että ruokailussa opettajat vahtivat tarkasti kouluruokailuntavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi opettajat pitivät huolta, että lautaset syötiin tyhjiksi tai päähineet otettiin pois ruokalaan saavuttaessa. Yläkouluun mentäessä koimme, että opettajat luottivat jo meidän osaavan ruokailunperustaidot, eikä ruokailu ollut enää niin kasvatuksellinen ja vahdittu tilanne. Enemmän opettajamme kiinnittivät huomiota siihen, että kukaan ei poistuisi koulualueelta ruokailunaikana.

Pohdimme tutkiessa kouluruokailun tavoitteita opetussuunnitelmasta sitä, mitä jos opettajan omat arvot ja asenteet eivät kohtaa kouluruokailun tavoitteiden kanssa (esim. vegaani tai etninen syy). Joutuuko hän joustamaan omissa arvoissaan täyttääkseen tavoitteet?

Sofia & Saara/ motivaatiosafka

Lähteet: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%C2%A6%C3%AAda%C2%A6%C3%AAa%C2%A6%C3%AAn_ja_opitaan_yhdessa%C2%A6%C3%AA_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1