Arvuuttelijat nimikkotutkimuksen aineisto

Aineistomme koostui tutkimuksessa kerätystä kahdella kameralla kuvatusta videomateriaalista. Videomateriaalia kerättiin tutkimuksen keskiössä tapahtuvasta yhteisöllisestä suunnitteluprosessista, joka ilmeni tekstiilityönopettajaopiskelijoiden ryhmätyöskentelynä. Ryhmätyöskentelyt jakautuivat kolmeen eri sessioon tutkimuksen aikana. Jokainen sessio jaettiin vielä erikseen ongelmakeskeisen ja suunnittelun hyödyntämiseen. Nämä sessiot jaettiin vielä tehtävänannon kertaamisen, analyysin, ideoinnin ja järjestäytymisen sekä yleisen tehtävän arvioinnin osiin (katso kuva). 

Videomateriaalia analysointiin edelleen INTERACT- tietokoneohjelmistolla, joka antoi ryhmätyöskentelyn tapahtumille numeroarvot. Saadut arvot analysoitiin klusterimenetelmällä, jonka avulla ryhmien työskentelymallit saatiin rajattua ongelmakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen malliin.  Videoiden avulla pystyttiin myös tutkimaan, kuinka paljon aikaa kukin ryhmä vietti eri suunnittelumenetelmien ympäristöissä, sillä tutkimuksessa tavoiteltiin suunnittelun tapahtuvan ainoastaan ryhmätapaamisten aikana.  

Design – suunnitteluprosessin aikana kurssilla kerättiin myös luonnokset ja muistiinpanot. Ryhmätyöskentelyssä tuotetut prototyypit toimivat myös tutkimuksen aineistona. Näin pystyttiin seuraamaan ideoinnin edistymistä.  Videomateriaalista havainnoitiin myös kehollista elekieltä sekä verbaalista viestintää. Tutkimusongelman kannalta keskeistä olikin juuri selvittää, miten elekieli ja yhteisölliset prosessit näkyivät konkreettisesti videomateriaalista. Videomateriaalia tuli yhteensä 25 tuntia. Luonnoksia ja muistiinpanoja kerättiin yhteensä 38 kappaletta ja hahmomalleja syntyi 4. Viikko viimeisen session jälkeen ryhmiä haastateltiin luotettavuuden nimissä siitä, onko design – prosessia käsitelty yhteisissä keskustelunaiheissa sessioiden ulkopuolella. Haastatteluiden pohjalta tultiin tulokseen, että on todennäköistä, että aineisto on luotettavaa.  

Tutkimuksessamme ei kerätty aineistoa opiskelijoiden omista kokemuksista, joten omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuvaa aineistoa ei ole. Lahti on tehnyt tutkijatapaamisen haastattelun mukaan aikaisempaa tutkimusta yhteisöllisestä oppimisesta, joten hänellä on sekundääristä aineistoa apunaan aikaisemmista tutkimuksista. Tätä sekundääristä aineistoa ei kuitenkaan mainita tutkimusartikkelissa.  

Ohessa kuva aikajanasta, joka on luotu videomateriaalin perusteella. Eri palkkeihin on väritetty, miten tutkittavien ryhmien ajankäyttö on jakautunut.

/ Arvuuttelijat

One Reply to “Arvuuttelijat nimikkotutkimuksen aineisto”

  1. Hei! Tosi mielenkiintoista lukea näistä erilaisista aineiston keruumenetelmistä, kaikilla niin erilaiset! Koetteko itse, että tässä tutkimuksessa aineisto ja tulokset olivat tarpeeksi luotettavia ilman oppilaiden omien kokemusten keräämistäkin? Olisi kyllä ollut hauska kuulla myös tuosta sekundäärisestä aineistoista, ehkä voisi kysyä tutkijatentissä? 🙂

    Maija / Helikopterit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *