Osaava-Etelä-Kymenlaakso 2015

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 -hankkeen toteuttajina ovat Haminan, Kotkan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Kymenlaakson koulujen toimintakulttuurin uudistumista tukemalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Hankkeessa laaditaan kuntien opetustoimien tietoyhteiskuntaosaamisen seudullinen kehittämissuunnitelma ja vahvistetaan opetushenkilöstön valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä.

Hankkeen esittely (pdf)

Osaava-ohjelma

Hanke toteutetaan vuosina 2012-2013 Osaava-ohjelmasta myönnetyllä valtionavustuksella sekä kuntien rahoituksella. Osaava-ohjelma on valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävä ohjelma, joka kehittää paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstön ammatillista osaamista sekä osaamisen kehittämistä tukevia rakenteita.