Strategiatyö

Tavoitteena innostava visio

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 -hankkeessa tuotetaan erityisesti perusopetusta ja lukioita  koskeva tietoyhteiskuntaosaamisen seudullinen kehittämissuunnitelma (strategia ja toimeenpanosuunnitelma). Hankkeen aikana rakennetaan seudullista yhteistyömallia tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistamiseksi seutu-, kunta- ja koulutasolla.

Strategiatyö käynnistyi syksyllä 2012. Strategiatyössä on korostunut käyttäjälähtöisyys, opettajien tvt-osaamisen vahvistaminen sekä tvt:n laadukkaan pedagogisen käytön tukeminen. Hankkeen ohjausryhmällä ja strategiaryhmällä on ollut työskentelyssä keskeinen rooli. Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 13.2. seudun tvt-opetuskäytön strategian vuosille 2013-2016.

TVT-opetuskäytön strategian toimeenpanoseminaari 5.4.2013 klo 9.00 – 11.30

Paikka: Kotkan Höyrypanimo, Metsontie 41, Kotka

Ohjelma

9.00 Tervetuloa seminaariin, Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, sivistystoimenjohtaja Eeva Päiviö

9.15  Visiosta arjen pedagogiikkaan – miten suunnitelmat viedään käytäntöön? Strategian toimeenpanon tarkentaminen, Janne Sariola

10.30  Askelmerkkejä strategian toimeenpanoon kunnissa, Opetus-/sivistystoimien johdon puheenvuorot

11.00  Jatkoaskeleet ja seminaarin yhteenveto

11.30  Seminaari päättyy