Arkistot kuukauden mukaan: September 2013

OTM-hankkeen määrittelyvaihe on edennyt aikataulussa

Kesällä 2012 valmistunut Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisoinnin esiselvitys päätyi esittämään Oodin ja Opsun korvaamista. Esiselvityksen toteuttivat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Raportissa esitettiin viisi ratkaisuvaihtoehtoa, joilla voidaan edetä yliopistojen yhteistyöhön perustuvaan opintohallinnon nykytietojärjestelmän uudistamiseen. Esiselvityksessä todettiin, että käytössä olevat järjestelmät (Oodi, Opsu) tulee kiireellisesti korvata eikä niitä esitetä uudistettavaksi.

Esiselvityksen loppuraportti löytyy verkkosivuilta https://blogs.helsinki.fi/otm-esiselvitys

Vuoden 2013 alussa käynnistettiin varsinainen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi -hanke (OTM-hanke), jossa kuluvan vuoden aikana on jatkettu esiselvityksessä aloitettua työtä. Hankkeen projektiryhmä on tarkentanut mm. prosessikuvauksia, toiminnallisuuskuvauksia ja käyttäjätarinoita sekä tuottanut järjestelmän toiminnallisen rajauksen. Kesän aikana laadittiin myös ensimmäinen prototyyppi opiskelijan käyttöliittymästä, jota tullaan tarkentamaan lähiviikkojen aikana.

Esiselvityksessä esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista on lopulta päädytty osapuolten yhteiseen omaan ohjelmistokehitykseen, tavoitteena pitkän elinkaaren järjestelmäinvestointi. Hankkeessa on tässä vaiheessa tehty myös peruslinjaukset teknologiavalinnoista ja seuraavaksi tullaan tarkentamaan Java-pohjaista relaatiotietokantoihin perustuvaa arkkitehtuuria sekä tekemään välinevalinnat. Varsinaiseen järjestelmän toteutustyöhön päästään loppusyksystä, jolloin ensimmäinen kehittäjätiimi aloittaa työnsä.

Lisätietoja:

Pekka Äikäs, hankepäällikkö, Aalto-yliopisto, pekka.aikas@aalto.fi, p. 050 437 3155