Arkistot kuukauden mukaan: November 2013

OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari 24.10.2013

OTM-hankkeen sidosryhmäseminaari järjestettiin Helsingissä 24.10.2013. Tilaisuudessa avattiin hankkeen historiaa ja nykytilannetta sekä vuosien 2014-2016 kehitysvaiheen yhteistyösopimusta. OTM-hanketta viedään eteenpäin ketteriä menetelmiä hyödyntäen ja tähän liittyen kuultiin esitys siirtymisestä ketterien menetelmien maailmaan.

Työ on edennyt suunnitellusti ja näkökulma toteutettavasta järjestelmäkokonaisuudesta on jalostunut. Esiselvitysvaiheen perusrekisterin rakentaminen on vaihtunut toimintoja ja prosesseja tukevien palveluiden rakentamiseen.

Suunnittelutyötä ovat ohjanneet seuraavat periaatteet:

 • “Mutkat suoriksi” – minimoidaan turha hallinnollinen työ ja turhat prosessien vaiheet
 • Tieto haltuun sen syntymisen alkulähteiltä
  • Missä prosessissa tarvittava tieto syntyy?
  • Voidaanko prosessia tukea järjestelmällä niin, että tieto saadaan suoraan järjestelmään ilman erillistä tiedon kirjausta.
 • Asiat hoidetaan loppuun aikaisimmassa mahdollisessa vaiheessa
 • Monimutkainen maailma on monimutkaista kuvata järjestelmään
  • Tarpeettoman monimutkaisuuden karsiminen
 • Opintojen suunnittelu – Mahdollistetaan opiskelijalle valintojen teko, mutta informoidaan häntä valintojen seurauksista

OTM-hankkeessa toteutustyö on päätetty aloittaa opintojen suunnittelu -toiminnallisuuden rakentamisesta, joka nähdään keskeisenä osana toimintaa ja siten myös järjestelmäkokonaisuutta. Opintojen suunnittelu –toiminto on asiasisällöllisesti laaja kokonaisuus ja sen toteuttaminen tehdään iteratiivisesti  toiminnallisuutta laajentaen.

Toteuttaminen aloitetaan opiskelijan perussuunnittelusta, joka voi sisältää mm. seuraavia asioita:

 • opiskelijalle näytetään opinnot ja niiden rakenne,
 • opiskelija voi valita rakenteeseen valinnaisiksi opintoja,
 • opiskelija voi aikatauluttaa opintoja periodeille sekä
 • opiskelija voi aikatauluttaa opintoja opintokalenteriinsa.

 Työ etenee vaiheittain ja määrittelyitä tarkennetaan työn edetessä. Suunnittelutyössä on lähdetty käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, jossa prosessit ja yliopistoyhteisön toiminta ovat ensisijaisia. Perusrekisteri tullaan toteuttamaan osin palveluiden ja toimintojen toteuttamisen ohessa. Kaikki tarvittavat perusrekisteritoiminnallisuudet toteutetaan kuitenkin sopimuskaudella.

 Lisätietoja:

Pekka Äikäs, hankepäällikkö, Aalto-yliopisto, pekka.aikas@aalto.fi, p. 050 437 3155

Seminaarin ohjelma ja esitykset:

1. Agenda
2. OTM historiaa ja nykypaivaa K Kettunen
3. OTM sopimuskysymyksia P Kahkipuro
4. OTM katsaus sisaltoon I Paukku
5. OTM kayttoliittyma prototyyppi S NIkander
6. OTM jarjestelma-arkkitehtuuri J Kervinen
7. Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan M Laanti