Sosiaalisen median käyttö lisää luovuutta

Hollannissa on tehty laajempi tutkimus (3300 työntekijää), jossa tarkasteltu sosiaalisen median hyötyjä työntekijälle:

Tuloksien mukaan sosiaalisen median käyttö parantaa luovuutta ja lisää innovaatioita.

Liitteenä linkki lehtiartikkeliin, varsinaisesta tutkimuksesta tietoja löytyi valitettavasti vain hollanniksi

http://www.dutchdailynews.com/social-media-at-work/

Posted in Sekalaista | 24 Comments

Positiivisia kokemuksia: Sosiaalinen media työpaikalla

Viime viikon kokoontumisen innoittamana lähdin etsimään verkosta esimerkkejä onnistuinesta kokeiluista hyödyntää sosiaalista mediaa työssä.

Löytyi mm. keskusteluryhmä (yllätys, yllätys facebookista), jossa tätä asiaa oli podittu porukalla: http://www.facebook.com/topic.php?uid=80633823845&topic=7801

* Kannustavia esimerkkejä: esim. Nokia ja pääkaupunkiseudun kirjastot

* Myös pelisäännöt lienee syytä tosiaan sopia työpaikalla. Hyvänä esimerkkinä “aktiivikäyttäjät”, jotka opastivat muita ja laativat (sekä hyväksyttivät yllemmällä taholla) ohjeet sosiaalisen median käyttöön työpaikan arvojen mukaisesti

* Sosiaalinen media toiminee myös markkinointikanavana, josta esimerkkinä tuo HELMET:n työntekijöiden twitter-alusta, jossa kirjastonkäyttäjille suositellaan linkkejä. Kysymys tosiaan herää, että voivatko työntekijät suositella suoraan uusia kirjoja, vai tulevatko kustannusosakeyhtiöiden edut tässä ristiriitaan? Kirjasto ei ehkä julkisena istituutiona kuitenkaan voi suositella vain yhden tai kahden kustantajan teoksia. Vai voiko? (alusta löytyy http://twitter.com/#!/HelMet_kirjasto/ )

Ja löytyipä aiheesta jopa ihan työnhakuilmoituskin:

http://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/online-analyytikko/554173

Sikäli kun linkki sulkeutuu jossain vaiheessa, niin lyhyesti (…päätehtävänä on toimia S-ryhmätason sosiaalisen median kuuntelu-, ja -seurantajärjestelmän pääkäyttäjänä….Sosiaalisen median sovittujen analyysien tekeminen sekä erikseen sovittavat sosiaalisen median ad hoc analyysit maineenhallinnan ja viestinnän, markkinoinnin, tuotekehityksen, henkilöstöhallinnon ja muiden sisäisten toimijoiden tarpeisiin. )

Eli siis markkinointihan (tai tuo maineenhallinta)  on viisasta valjastaa toimimaan (myös)sosiaalisen median kautta. Tieto siitä, mitä “kylillä tapahtuu” on nykyään mahdollista kerätä sosiaalisesta mediasta ja analyyseillä saataa yrityksen hyödynnettäväksi.

Posted in Sekalaista | 20 Comments

Muutkin ovat huomanneet…

Helsingin Yliopistossa luennoidaan aiheesta sosiaalinen media yritysmaailmassa (tms.)
Aihepiirinä myös osaamisen jakaminen sekä yrityksen sisällä että ulkona.

http://sosiaalisenmedianseminaarisarja.blogspot.com/

Posted in Sekalaista | Tagged , , | 2 Comments

Sosiaalinen media ja ahdistaminen

http://www.maurelita.com/images/2008/09/15/entreprise_social_media.jpg

Toisaalta ymmärrän, että jakamiselle rakentuva yhteisö voi myös olla ahdistava paikka työskennellä. Mutta mitä on tyhjiön ja äärettömyyden välillä? (Avaruudessa ne kun kai ovat sama asia…)

Posted in Sekalaista | Tagged | 54 Comments

Onko kyseessä yhteinen ymmärrys vai sen rakentamisesta?

Posted in Sekalaista | 109 Comments

Tyhjiö

Vihdoin löysin paikan, missä tätä keskustelua ja tiedon rakentelua on tarkoitus toteuttaa. Onkohan muillakin ollut samoja ongelmia kuin minulla. Kirjoittelin jonnekin, muualle kuin tänne, huhuiluja ja ihmettelyä, kun en ketään löytänyt. Huomaan, että minulla on hieman tietotyhjiön tunne, koska en päässyt starttiluennolle. Yritän nyt kuitenkin kuoriutua tästä vacuumista ja lähteä mukaan tiedon rakenteluun, vaikka olo onkin, kuin kulkisin ilman karttaa oudossa paikassa. Itse asiassa tietämättä, minne pitäisi edes mennä.

No, tämä kokemus toimii oikeastaan “metaforana” sille, mistä ajattelen, että “out of vacuum” ajattelussa on kyse. On uskallettava olla liikkeellä, vaikka ei olisikaan tarkkaa käsikirjoitusta. On uskallettava mennä heikoille jäille. Draamapedan yksi kantava ajatus on, että mokaaminen on lahja. Meidän kulttuurin kantava ajatus on mielestäni vahvasti, älä missään tapauksessa mokaa. Varo tekemästä virheitä. Tämä ajattelu näkyy mun mielestä kaikkialla.

Toinen tärkeä pointti tyhjiöstä ulos kuoriutumiseen on se, että se tapahtuu yhteisöllisesti. Työpaikka,yritys, yhteisö, joka ei salli jakamista, innovatiivisuutta, rohkeutta, mokaamista, keskeneräisyyttä, ihmettelyä, kyseenalaistamista,  on ehkä stabiili ja tuo ennakoitavuutta, mutta luo vacuumin ympärilleen. Sellainen yhteisö voi olla jopa vaarallinen, koska se hyväksyy vain samoin ajattelevat ja toimivat. Muu kuin myötäilevä ja samaa toistava palaute koetaan uhkana, joka horjuuttaa valtarakenteita. Usein tuollaisissa työpaikoissa kai onkin kyse valtarakenteiden ylläpitämisestä.

Meidän työ-, koulukulttuuri ja taitaa myös päivähoitokulttuuri on kiinni tavoiteajattelussa. Tavoite-suunnitelma-toteutus-arviointi ja sitten taas uusi tavoite jne… Miten käy, jos ei ole selvää näkemystä tavoitteesta?

Nyt ei ollut käytettävissä mitään teoriapohjaa. Kaikki tää pohdiskelu lähti nyt vain omiin kokemuksiin peilaten.

Posted in Sekalaista | Tagged , | 30 Comments

Ajatuksia tyhjiön syntymisestä

Jäin miettimään tapaamisessa pohdittua ajatusta jakamisen/jakamattomuuden kulttuurien välillä rajustakin yhteentörmäyksestä. Esitin jo aiemmin ajatuksen, että tähän voisi soveltaa Corsaron (1996) teoriaa lapsista kulttuurin jäseninä ja muokkaajina. Corsaro puhuu tulkitsevasta uusintamisesta “interpretative reproduction”, jossa yksilö liittyessään yhteisön kulttuurin jäseneksi paitsi opettelee kulttuurisia tapoja (assimiloi ja akkomodoi, Piaget), myös muovaa kulttuuria sekä oman aikaisemman kulttuuritaustan valossa, että tekemiensä tulkintojen perusteella. Käytännössä siis mikään kulttuuri ei ole muuttumaton, sillä aina uuden jäsenen (lapsen päiväkotiryhmässä, opiskelijan koulutuksessa, työntekijän työyhteisössä jne.) kulttuuri polveilee yksilön tulkinta- ja vaikuttamisyritysten suuntaisesti.

Hauskaa on, että Corsaro painottaa lasten vapautta edustaa omaa alkuperäistä (perhe)kulttuuriaan ja oikeutta kehittyä kokonaisvaltaisesti ilman kulttuurien välisiä ristiriitoja, mutta toistaiseksi en ole vielä löytänyt teosta, joka rummuttaisi nuoren työntekijän oikeuksien puolesta. Kysymys voi olla tietysti valinnanvapaudesta, aikuinen kun periaatteessa pystyy vaikka vaihtamaan työpaikkaansa.

Tämän pohjalta voisi kai ajatella, että jakamattomuuden kulttuuriin tottuneeseen työyhteisöönkin alkavat uudet jakamisen kulttuurin tuulet puhaltaa. Ristiriidat syntynevät sekä silloin, jos työntekijän lähtökulttuuri- tai yhteisö (esim. aktiivisesti sosiaalista mediaa käyttävä ja henkilökohtaisia asioita jakava parvi) on hyvin rajusti ristiriidassa työyhteisön kulttuurin kanssa tai sitten muutoksen hitaudesta.

Ajatuksia? Kommentteja?

(Corsaro, W.A., 1996, The Sosiology of Childhood)

Posted in Sekalaista | Tagged , | 1 Comment

Virtuaalinen lukupiiri alkaa

Hei, tästä on hyvä aloittaa. Teema on loistava, tyhjiöstä yhteisöön, ja mietintä käynnissä. Pohdimme ekassa tapaamisessa muun muassa verkostoituneen, jatkuvaan kanssakäymiseen tottuneen, moniosaajan siirtymistä työelämään, jolloin voi tulla tunne, että putoaa ‘tyhjiöön’. Työyhteisö ei toimikaan samoin periaattein mihin verkostoituneen toiminnan tyyppi on tottunut. Ei saakaan luontevasti jakaa, osallistua ja kommentoida, kertoa, tallentaa, levittää. Vastassa ovat salassapitovelvollisuudet, yksityisyydensuoja, sopimukset, estot, patentit ja vaikka mitkä. Jaksanko?

Mikä tunteen tyhjiöstä saa aikaan? Väärinymmärryksen uhka? Paljastuminen?

Mitä meidän tulisi otta huomioon asiassa eri näkökulmista ja eri toimijarooleissa? Voiko tyhjiöön joutumista välttää? Miten ja millä tavoin eri osapuolet kohtaisivat toisensa paremmin?

Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?

Lukupiirin tarkoituksena on tässä blogissa ideoida ja kehittää yhteistä (jaettua) käsikirjoitusta. Älä siis epäröi jakaa keskeneräisiä ajatuksia tai ideanpoikasia. Jos löydät asiaa etäisestikin sivuavan linkin, kuvan, artikkelin, biisin tai vaikka kärpäsen etc. jaa se meidän kaikkien iloksi. Ja juuri niitä keskeneräisiltä tuntuvia ajatuksenhippusia voidaan kehittää eteenpäin.

Posted in Sekalaista | 38 Comments