Daily Archives: 24.10.2012

Sotalapset/ För och nackdelar med en tvåspråkig grupp

Vår grupp består av både finskspråkiga samt svenspråkiga studeranden. Vilket vi har upplevt som både intressant och tidvis utmanande. Till en början var hela gruppen skeptisk.  Tanken av att ständigt behöva översätta och bli missförstådd kändes frustrerande och obekant. Men … Continue reading

Posted in Sekalaista | 28 Comments