Sotilaspedagogiikkaa vasta-alkajille

Syventyessäni nimikkotutkijamme refletiota käsittelevään tutkimukseen, törmäsin sotilaspedagogiikkaa käsittelevään artikkeliin. Aihe tuntui todella kaukaiselta omaan kokemusmaailmaani verrattuna, mutta ehkä juuri siksi kiinnostuin siitä.

Sodat ovat yksilölle ennakoimattomia ja kaoottisia tilanteita, eikä tulevaisuuden sotiin voi valmistautua menneiden sotien perusteella. Sotilaiden koulutuksessa on olennaista valmistaa heitä kohtaamaan ennakoimattomia tilanteita niin, että he voisivat säilyttää toimintakykynsä ja kognitiivisen valmiutensa.
Jokainen kokee eteensä tulevat tilanteet aikaisempien kokemustensa ja merkitysperspektiiviensä perusteella, ja jos tilanne ei tunnu ymmärrettävältä, se herättää negatiivisia tunteita. Perinteisesti ajatellaan, että sotilaiden tulisi osata tukahduttaa tunteensa pystyäkseen toimimaan stressaavissa tilanteissa järkevästi. Emootioilla on kuitenkin perustavanlaatuinen tehtävä merkitysperspektiiviemme yhtenäisyyden suojelemisessa: negatiiviset tuntemukset ohjaavat meitä palaamaan mukavuusalueellemme, tekemään tilanteesta ymmärrettävän aikaisemmin koetun perusteella ja turvautumaan kollektiivisesti hyväksyttyihin ratkaisuihin. Mutta kuinka pystymme toimimaan täysin uusissa ympäristöissä ja tilanteissa rakentavasti, jos aina nojaamme vain aikaisempaan kokemukseen?

Nimikkotutkijamme Kaisu Mälkki ehdottaa artikkelissaan, että sotilaita pitäisi opettaa tunnistamaan ja käsittelemään ihan arkielämässäkin esiin nousevia negatiivisia tunteita, ”reunatuntemuksia”, ja auttaa heitä ymmärtämään, mistä ahdistus kumpuaa. Reunatuntemusten huomioiminen on hänen mukaansa olennaista yrittäessämme luoda merkityksiä uusille tilanteille ja uudelleenarvioidessamme omia vanhoja oletuksiamme. Yksilöiden merkitysperspektiivien ja mukavuusalueen ”laajentamista” ja reunatunteiden hyödyntämään oppimista voitaisiin Mälkin mukaan käyttää hyväksi valmistettaessa sotilaita kohtaamaan odottamaton.

Mitä mieltä olette tästä, pitäisikö sotilaiden oppia tukahduttamaan vai käsittelemään tunteitaan?

Mari/Aikuisopiskelijat

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.

4,545 Responses to Sotilaspedagogiikkaa vasta-alkajille

 1. Evelina/Sotalapset says:

  Kenenkään ei pitäisi joutua tukahduttamaan omia tunteitaan. Jokaisen ihmisen pitäisi saada käsitellä tunteitansa, myös sotilaiden. Tunteiden tukahduttamisesta seuraa ahdistuneisuuden tunne ja sellainen olo että omilla tunteilla ei ole mitään merkitystä.

 2. Anna K. / seksuaaliryhmä says:

  Oon sitä mieltä, että tunteita ei pidä missään nimessä tukahduttaa, mutta ymmärrän miksi näin ajatellaan tällaisissa tilanteissa. Tunne on samalla viivalla kaiken järjen kanssa, ellei jopa korkeammalla. Tunteen pohjaltahan järjelliset ratkaisutkin loppuen lopuksi tehdään? Hetkellinen tunteen tukahduttaminen tai “sivuuttaminen” on varmasti kuitenkin sodan kaltaisen toiminnan kannalta hyväksi havaittu keino. Uskon, että tunne pitäisi kuitenkin pyrkiä käsittelemään heti kun mahdollista, esim. jonkin tapahtuman tai teon jälkeen, ettei se jää “takaraivoon” käsittelemättömänä ja purkaudu tulevaisuudessa väärissä tilanteissa väärällä tavalla.

 3. Mari kyläkoulu/valtiovaltaryhmä says:

  Samoilla linjoilla edellisten kanssa, tunteita ei pitäisi sivuuttaa tai tukahduttaa. Mietin vaan miten tunteita sitten käsitellään, niitähän voi opetella käsittelemään eri tavoin. Sodassa tai muuten vastaavissa erityisistä olosuhteissa pitäisi siis opetella käsittelemään tunteitaan niin, että pystyy säilyttämään toimintakykynsä yllättävissä tai järkyttävissäkin tilanteissa. Jonkinlainen mielikuvaharjoittelu voisi olla hyödyllistä, yllättävissä tilanteissa on helpompi toimia kun on jo mielessään luonut toimintamallin tai miettinyt miten erilaiset tunteet voisi kääntää voimavaraksi. Hyvähän täältä on ehdotella näin maallikkona ja vieläpä armeijaa käymättömänä 🙂 Luulen että meidän ryhmän Sannalla voisi olla omakohtaisen kokemuksen ja mielenkiinnon myötä asiantuntevampaa sanottavaa tähän aiheeseen.

 4. Minna/Epäonnistujat says:

  Sodan kauheuksien keskellä luulisin, että olisi hyödyllisempää oppia tukahduttamaan tunteensa. Kun muita sotilaita, mahdollisesti ystäviä, kaatuu ympärillä jatkuvasti, kuinka kauan ihminen jaksaisi sitä tunteiden sekamelskaa. Ikävältä kuulostaa ajatus, että “ei ole aikaa tunteilulle”, mutta niinhän se on. Olen samaa mieltä Anna K. kanssa siitä, että kaatuneiden kavereiden muistelu ja muiden traumaattisten kokemuksien käsittely jälkikäteen on hyvin tärkeää, ettei niistä tule myöhemmin ongelmia.

 5. Sanna/Valtiovalta says:

  No nyt omaan kokemukseeni nojaten tuon esiin tuntemuksiani aiheesta.

  On totta, että tulevaisuuden sotiin on vaikea valmistautua, mutta kyllä aikaisemmat, ja toisaalla ajankohtaiset kokemukset toimivat rakennusmateriaalina. On myös totta, että sotilaita pyritään valmistamaan tulevaan, ja mielikuvaharjoittelu on mielestäni toteutettu melko konkreettisella tavalla jo taistelukenttää simuloivissa tilanteissa, mikä on melko arkipäivää esimerkiksi varusmiespalveluksessa. Yksittäisen varusmiehen ohjaaminen henkilökohtaiseen ajatteluun ja prosessiin onkin sitten toinen juttu, sillä valitettavan usein kaiken kapasiteetin vie olosuhteista purnaaminen, mikä sekin on tärkeää, mutta mahdollisen sodan kannalta edullista olisi myös aidosti tiedostaa se mikä saattaa olla edessä. Tässä voitaisiin enemmän hyödyntää sotilaspedagogista asiantuntijuutta. On huomioitava, että ammattisotilailla ja rauhanturvaajilla on enemmän mahdollisuuksia tämänkin alueen harjoittamisessa.

  Mielestäni siis olisi ennakoitavasti pyrittävä saamaan sotilaat paitsi ajattelemaan sotatilanteita, niin myös tiedostamaan tunteidensa käsittelyä arjessa. Sotilaskoulutuksen yhtenä tavoitteena on saada joukko toimimaan hallitusti ja yhtenäisesti. Itse taistelutilanteessa ei ehkä ole adekvaattia alkaa miettimään kovin tarkkaan tunteitansa, sillä siinä tarvitaan paitsi omaa niin myös kollektiivista järkeä, reaktio- ja toimintakykyä, joka onnistuu tekemällä tilanteesta ymmärrettävän ja “normaalin”, mikä tapahtuu tietysti ajan kanssa kun asioista tulee “arkipäivää”. Tässä tapauksessa on nojattava mahdolliseen aikaisempaan kokemukseen.

  Haluan tuoda ilmi sen asian, että kyllä sotilaskoulutuksessa (varsinkin johtajakoulutuksessa) tunteiden käsittelystä puhutaan mm. taistelustressin, -shokin ja -trauman tunnistamisen ja käsittelyn muodossa. Kyllä sotilaat saavat käsitellä tunteitansa, sitä ei kielletä ja mahdollisuuksia siihen tuodaankin yhä enemmän. Kaikki kuitenkin käsittelevät omalla tavallaan tuntemuksiaan, mutta on totta että keinoja siihen voisi tuoda enemmän esille. Lisäksi olisi hyvä muistuttaa sotilasta siitä, miksi tämä on tärkeää.

  Itse koen, että traumaattisia ja ahdistavia kokemuksia käsitellään enemmänkin epävirallisesti. Taistelutoverin ja ryhmähengen merkitys on korvaamaton. Luulen, että kovin formaali tilanne ei välttämättä palvele kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. Vakavien keskustelujen ohella huumorin merkitys on myös oleellinen. On esimerkiksi ihmetelty, miksi viime sotiemme aikana lotat käyttäytyivät kovin lapsenomaisesti. Selitys sille löytyy ilmeisesti siitä, miten pommitusten jälkeen oli vain keksittävä jotain hauskaa tekemistä esimerkiksi piirileikkien muodossa, jotta jaksetaan silloin kun ilon aiheet ovat vähissä.

  Loppukevennyksenä linkki ehkä jo hieman vanhentuneeseen ja koomiseenkin ohjaus- ja näyttelijäsuoritukseen, joka on toiminut opetusvideona varusmiehille. Ajatus kuitenkin on tärkein. 😀

  http://www.youtube.com/watch?v=RjNwSxnveF0

  Terveisin,
  reservin kersantti, entinen sopimussotilas (joukkueen kouluttaja)

 6. Annina/Epäonnistujat says:

  Pohdiskelin vain, kuinka elämänkulku jo sinänsä on odottamaton ihan kenelle tahansa. Periaatteessa odottamatonta voi tapahtua milloin tahansa kenelle tahansa eli olisi sinänsä ihan mielenkiintoista ymmärtää, miten odottamattomaan voi valmistautua ja miten reunatuntemuksia käsittelemällä pystyy pitämään psyykeensä paremmin kasassa..vai pystyykö?

 7. Mari/Aikuisopiskeluryhmä says:

  Mielenkiintoisia kommentteja erilaisista positioista! Miesnäkökuloma tosin loistaa poissaolollaan 😉

  Itse eläisin mieluiten maailmassa, jossa sotia ei olisi lainkaan. Se kun tuskin tulee tämän elämän aikana toteutumaan, toiseksi parasta, mitä voimme tehdä, on antaa sotilaille parhaat mahdolliset eväät toimia poikkeustilanteissa ja selviytyä kotiin palattuaan.

  Ajattelen, että ehdottomasti kaikille muillekintekisi hyvää tutustua emootiokoneistonsa toimintaan, sillä jos ymmärtää paremmin, mistä erilaiset tuntemukset mahdollisesti kumpuavat, se voi jo sinänsä helpottaa huomattavasti olotilaa ja antaa eväitä päästä eteenpäin.

 8. Hanna/epäonnistujat says:

  Kiinnostava ja tärkeä aihe traumaperäinen stressireaktio voisi hyvin kuulua jo perusopetussuunnitelmaan, koska kuten Annina viittasi, voi kuka tahansa meistä joutua yllättävään traumaattiseen tilanteeseen onnettomuudessa tai rikoksen uhrina. Omia työkokemuksiani seksuaalisen väkivallan uhrien kanssa ei voi ehkä suoraan tuoda sotilaspedagogiikkaan, koska tilanne on kovin erilainen. Sotilaat ovat itse myös tekemässä vastapuolelle “pahaa”, mutta seksuaalisen väkivallan, kuten raiskausten tai hyväksikäytön uhrit tätä harvoi tekevät.

  Väkivaltatilanteessa meidän ihmisten reagointitavoissa on suuria eroja. Osa ihmisistä pystyy toimimaan aktiivisesti esim. juoksemalla karkuun tai panemalla vastaan tekijälle, osa uhreista jähmettyy paikalleen pystymättä edes huutamaan apua. Ihminen ei itse pysty siinä tilanteessa paljon vaikuttamaan omaan toimintaansa, vaan käyttäytymistapa on hänelle ominainen tapa henkeä uhkaavassa tilanteessa. Moni syyttää itseeän jälkikäteen, että olisi pitänyt toimia toisin. Kun heille kertoo, että kaikki eivät pysty toimimaan itseään puolustavasti, se usein helpottaa. Ilmeisesti osalla ihmisistä psyyke toimii niin, että tunteiden totaalinen kieltäminen suojelee uhria romahdukselta siinä tilanteessa. Esim. raiskauksen uhri saattaa kokea, että hän ei ollut tilanteessa läsnä, vain hänen kehonsa oli.

  Seksuaalisen väkivallan uhreille tyypillisiä ovat pitkän ja lyhyen aikavälin stressireaktiot: unettomuus, aloituskyvyn puute, ruokahalun muutokset ja erilaiset somaattiset oireet. Usein uhreilla kestää kauan myöntää, että tapahtumasta on ollut hänelle tällaisia seurauksia, mikä pitkittää hoitoon menoa. Toivottavasti julkisessa keskustelussa puhutaan tulevaisuudessa nykyistä avoimemmin traumaattisten tilanteisen, kuten sodan tai väkivallan aiheuttamista psyykkisistä seurauksista.

 9. Marianne Virta/Motivaatioryhmä says:

  Itse kannatan tunteiden käsittelyä ja niistä puhumista – niiden tukahduttaminen ei ole henkiselle eikä varmaan fyysisellekään hyvinvoinnille terveellistä. Toisaalta elämässä tulee vastaan tilanteita, missä omat tunteet täytyy unohtaa, esimerkiksi sota. Kuten edellä mainittiin, kun ympärillä kaatuu omia ystäviä yksi toisensa jälkeen jos tunteille antaa liikaa tilaa, murtuu vahvempikin ihminen. Tunteiden käsittelyä ei kuitenkaan pidä missään tapauksessa unohtaa. Olen samaa mieltä siitä, että tunteiden jälkipuinti ja vaikeiden asioiden käsittely on erittäin tärkeää. Ja tosiaan, valitettavasti, sodille ei näytä vielä lähiaikoina tulevan loppua, minkä takia sotilaille tulisi antaa kaikki tuki ja apu mikä voidaan antaa, jotta asiat eivät jää käsittelemättä ja jää kummittelemaan.

  Jäin miettimään tuota odottamattoman kohtaamista. Voiko ihminen ikinä olla valmis kohtaamaan odottamattoman? Eikö se ole odottamattoman tapahtuman idea, että se tulee yllättäen, ilman siihen varautumista? Sotatilanteessa varmasti tiedostetaan, että mitä vain voi tapahtua milloin vain, ja sotilaat osaavat toimia erilaisissa, yllättävissäkin tilanteissa. Siinä missä sotilaita pitäisi opettaa tunnistamaan ja käsittelemään arkielämässäkin nousevia negatiivisia tunteita ja ymmärtämään niissä kumpuavaa ahdistusta, eikö tämä tekisi hyvää kaikille? Jos se auttaa luomaan merkityksiä uusille tilanteille ja uudelleenarvioimaan vanhoja oletuksia, eikö se tekisi hyvää kaikkien mielenrauhalle?

 10. Heini / Motivaatioryhmä says:

  Ehdottomasti olen samoilla linjoilla, tunteita ei pitäisi joutua tukahduttamaan. Miten kuitenkaan näyttää aidot tunteensa vaikeissa kohdissa, kun on huomioitava tilanne ja muut ihmiset; mikä on milloinkin sopivaa. Onko “kannattavaa” sotatilanteessa heittäytyä tunteelliseksi vai pysyä kovana? Jälkikäteen asioita kannattaa varmasti miettiä ja ns elää/kokea omat tunteensa, käsitellä niitä. Kukaan tuskin täysin tunteettomana pystyy elämään läpi sodan, tai esimerkiksi luonnonkatastrofin tai kriisin, oli se sitten henkilökohtainen tai valtion laajuinen. Tilaisuuksia käsitellä asioita voi kuitenkin olla vaikea löytää, on pysyttävä vahvana selvitäkseen.

  Mietin saman suuntaisesti kuin Marianne edellä; voiko ketään valmistaa täysin valmiiksi odottamatonta varten, ja miten ketään voi opettaa odottamaan sitä mitä ei osata odottaa? Tietysti sotilaita, tai meitä kaikkia, voi varoitella tai uhkailla tai pelotella, mutta toimiiko se? Ja missä tämä tehtäisiin? Armeija, siviilipalvelus, koulu? Ehkä kouluissa opetataan enemmän “normaaliolosuhteita”, yhteiskunnan rakenteita, yleissivistystä. Ehkä meitä pitäisi siellä enemmän valmistaa niiden muuttumiseen, mutta vaikeaa se varmasti olisi; emmehän me tiedä mihin suuntaan maailma muuttuu. Mielenkiintoinen ajatuksia ja keskustelua herättävä aihe.

 11. Taru/ aikuisopiskeluryhmä says:

  Tunteiden tukahduttaminen on varmaankin haitallista. Tunteiden käsittely auttaa tunnistamaan tunteita ja päästämään myös irti. Minulle tuli mieleen tunteiden sosiologiassa paljon käytetty käsite, tunnetyö. Tunnetyö on nimenomaan tunteiden tukahduttamista ja myöskin tunteiden muokkaamista. Kuinka paljon sotilaat joutuvat muokkaamaan omia tunteitaan, jotta he tuntisivat itsensä oikeiksi sotilaiksi. Liiallinen myötätunto ja herkkyys voivat olla sotilaan tehtävien kannalta erittäin haitallisia. Sotilaat joutuvat univormun pukiessaan vahvistamaan itsessään niitä piirteitä, jotka tekevät heistä hyviä sotilaita. Aivan kuten sairaanhoitajat pyrkivät vahvistamaan itsessään herkkyyden ja empatian tunteita.

  Hochschild, joka tunnetyön käsitettä on kehitellyt, on teoriassaan kyseenalaistanut tunteiden käyttämisen kaupallisiin tarkoituksiin. Hän on kritisoinut esimerkiksi jatkuvasti hymyilevien lentoemäntien käyttämistä yrityksen imagon luonnissa. Hochschild väittää, että työntekijät vieraantuvat itsestään, kun joutuvat työssään tekemään jatkuvasti tunnetyötä. Onko tunnetyö ja tunteiden tukahduttaminen haitallista ihmisen “aitouden” kannalta?

 12. Siri/Maahanmuuttajanuoret says:

  Varmasti tunteiden hallitsemisen opettelu tekee kaikille hyvää. Aikuisen ihmisen on hyvä osata tulkita omia tunteitaan ja tunnistaa tilanteet, jolloin ne voi tukahduttaa ja jolloin niille voi antaa vallan. Tuskin sotilaillekaan tekee hyvää tukahduttaa tunteensa joissakin tilanteissa, esimerkiksi kun tovereita kaatuu ympärillä. Sodan jälkeen sen sijaan tunteiden käsittely ja se, että antaa surun tulla, on hyvä asia.

  Negatiivisia tunteita pitäisi oppia käsittelemään ja hallitsemaan mahdollisuuksien mukaan, luulisin.

 13. Jouni (epäonnistujat) says:

  Huh mikä nostalgiapläjäys rouva kersantilta (Sannalta) tuli 😀

  Sotilas-/armeija-aihe onkin kasvatustieteellisestä näkökulmasta aika kinkkinen, kun mikään kasvatuksen osa-alue ei varsinaisesti tue ihmisen kasvattamista sotilaaksi. Sotilaiden kasvatuksessa kun tärkeintä on kasvattaa kuoleman hyväksyvä ihminen, mihin tämä sitten johtaakaan tunne-elämässä. Oma tieteenalamme tuntuu keskittyvän niihin eläviin ja elämää arvostaviin yksilöihin. Parhaimmillaankin sotilaskoulutuksen voi kuvitella kovettavan ihmistä, mutta tämä vaatii myös vahvan ja mukautuvan mielen. Elokuva “Full Metal Jacket” on käsitellyt aihetta melko kattavasti. Mikäli joku on kyseisen Kubrickin teoksen missanut ja haluaa makustella sodan vääryyden eri puolia, suosittelen vilkaisemaan.

 14. Camilla Jokela/Koulu-uupumusryhmä says:

  Jäin itse miettimään omia isovanhempiani, jotka kaikki ovat kokeneet sodan jollakin tavalla. Osa sotimalla, osa taas lapsipakolaisena.
  Muistan, kun pienenä vanhemmat saattoivat joskus puhua veteraanien hiljaisuudesta. Tällä he tarkoittivat sitä, kuinka sodasta ei koskaan puhuttu – se oli lähinnä tabu joka jäi käsittelemättä. Ainoa paikka, missä sodasta ja sen kokemuksista saatiin puhua oli kellari, ja sinnekin oli pääsy vain sodan kokeneilla.
  Sodasta siis vaiettiin, mutta ehkä osa veteraaneista jollakin tapaa joutui kohtaamaan tunteitaan – yksin tai muiden kanssa. Omalle vaarilleni tuli pakottava tarve kertoa omista kokemuksistaan elämänsä loppuvaiheessa, vaikka hän olikin pitkään niistä asioista vaiennut.
  Ehkä se hetki siis tulee jossakin vaiheessa, jossa kaikki traumaattisetkin tunteet on käsiteltävä?

 15. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 16. Fidela Olpin says:

  Excellent web site you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 17. Can I simply say what a relief to discover somebody who actually knows what they are talking about on the net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular because you most certainly possess the gift.

 18. Mia Bulan says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.

 19. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 20. Blair Bolins says:

  Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!

 21. FgrsBeils says:

  viagra india buy i want to try viagra viagra sydney

 22. FsfgBeils says:

  viagra dapoxetine uk buy viagra with paypal how to take viagra

 23. Khedfrag says:

  cheap prices for viagra viagra and celexa brand viagra

 24. FbsbBeils says:

  cialis no prescription overnight shipping cialis coupon printable cialis most trusted

 25. FqbfBeils says:

  generic cialis price cialis coupon cialis generic online johannesburg

 26. DvncPrext says:

  cialis overnight shipment cialis tadalafil online paypal generic cialis

 27. Jgsvtange says:

  viagra jelly for women real viagra whats better viagra or cialis

 28. FhsnPrext says:

  phizer viagra pay pal viagra sydney viagra prices

 29. DvnjPrext says:

  buy viagra on line seattle viagra prix viagra generic canada

 30. JtmfBeils says:

  canadian pharmacy online mexican pharmacy online online pharmacy without scripts

 31. LokuBeils says:

  canadian online pharmacies medical pharmacy erectile dysfunction drug

 32. Kbcxfrag says:

  ED Trial Pack highest rated canadian pharmacies canadian drugs pharmacies online

 33. AhkdBeils says:

  meds online without doctor prescription discount pharmacies best price prescription drugs

 34. FvfcPrext says:

  viagra subsitute over the counter purchase generic viagra best online pharmacy

 35. NncsPrext says:

  buying viagra montreal after market viagra viagra india

 36. Kuikdiubs says:

  viagra paypal viagra brand viagra on line australia

 37. Jbnbtange says:

  canadian pharmacy uk delivery canadian prescription drugstore pharmacy in canada

 38. JbbvBeils says:

  canadian pharmaceuticals northwest pharmaceuticals canada medicine online shopping

 39. buy cialis canada paypal buying cialis with dapoxetine cialis no prescrition

 40. LbsxBeils says:

  online pharmacy reviews viagra sales astralia discount pharmacies

 41. FqhhBeils says:

  list of legitimate canadian pharmacies canadian rx hepatitis c virus (hcv)

 42. Kvaxfrag says:

  fast cash loans tx payday loans no fees no credit check no brokers cash advance in delaware ohio

 43. AhbzBeils says:

  payday loans on bissonnet payday loan $5000 where can you get cash advance on credit card

 44. Jbnvtange says:

  payday loans that you can pay back in payments fast payday loans online no fax cash advance erie pa

 45. NbnhPrext says:

  order viagra mexico buy online viagra in usa over the counter viagra 2017

 46. JbbnBeils says:

  cialis mejor que levitra cialis peak blood level daily cialis 20mg

 47. LabxBeils says:

  does cialis and viagra work the same way achat cialis generic cialis cost costco

 48. plaquemine says:

  how long has hydroxychloroquine been used plaquenil hydroxychloroquine hydroxychloroquine treats what

 49. FqbbBeils says:

  get cash loans online fee for cash advance wells fargo how can i pay off my payday loans

 50. tadalafil side effect order tadalafil tadalafil side effect

 51. improving erectile dysfunction plaquenil weight gain erectile organs crossword clue

 52. Kndnfrag says:

  best viagra pills natural alternatives to viagra how to get viagra in the us

 53. NbmoPrext says:

  buying cialis on line rx party cialis cialis, money order

 54. RfvbPrext says:

  800 mg black cialis over night ship 800 mg http://cileve.com/ cialis from china

 55. AbdgBeils says:

  Brand Levitra http://canadianeve21.com/ safeway pharmacy

 56. LrbsBeils says:

  which is better levitra or viagra https://uslevitraanna.com/ how is levitra different from viagra

 57. RfvbPrext says:

  20mg generic cialis http://cileve.com/ cialis with dapoxetine

 58. FbsfBeils says:

  discount canadian drugs https://uspharmus.com/ buying prescription drugs canada

 59. LhdvPrext says:

  cialish http://asciled.com/ – professional viagra cialis online pharmacy cialis

 60. Gvdbtange says:

  cheap online tadalafil http://boxtadafil.com/ maximum daily dose of tadalafil

 61. LhdvPrext says:

  free shipping for cialis from india http://asciled.com/ buy daily cialis from canada

 62. LrbsBeils says:

  gsk levitra coupon 2019 http://uslevitraanna.com/ original levitra

 63. Bbdffrag says:

  viagra onset https://gensitecil.com/ fildena vs viagra

 64. Bbdffrag says:

  cheapest generic viagra http://gensitecil.com/ watermelon viagra

 65. RfvbPrext says:

  dapoxetine/cialis https://cileve.com/ – cialis dapoxetine australia cialis with dapoxetine for sale

 66. Gvdbtange says:

  cialis vs mylan tadalafil https://boxtadafil.com/ sildalis sildenafil tadalafil

 67. RfvbPrext says:

  cialis egypt http://cileve.com/ low cost cialis

 68. LrbsBeils says:

  levitra precio http://uslevitraanna.com/ levitra vs cialis vs viagra reviews

 69. AbdgBeils says:

  canadian pharmacies shipping to usa http://canadianeve21.com/ pharmacy online prescription

 70. LhdvPrext says:

  do have to have a prescription for cialis? http://asciled.com/ buy cialis australia

 71. LhdvPrext says:

  generic cialis http://asciled.com/ cialis in melbourne

 72. FbsfBeils says:

  online pharmacy reviews https://uspharmus.com/ prescription drugs from canada

 73. FbsfBeils says:

  prescription prices comparison http://uspharmus.com/ pharmacies in canada

 74. LrbsBeils says:

  levitra for bph can you buy levitra over the counter levitra prices at walmart

 75. RebfPrext says:

  buy original cialis http://rcialisgl.com/ pictures of penis on cialis

 76. LebnBeils says:

  erectile dysfunction medications Nolvadex canadian pharmacy viagra generic

 77. AnooBeils says:

  viagra boots london https://llviagra.com/ more young men taking viagra

 78. RebfPrext says:

  where can i buy cialis online in canada https://rcialisgl.com/ cialis cheep

 79. AnooBeils says:

  viagra rezeptfrei online bestellen https://llviagra.com/ viagra clogged ear

 80. Gtnbtange says:

  viagra 200mg https://jokviagra.com/ free viagra samples

 81. FmrfBeils says:

  buy cialis online free shipping https://cialisee.com/ buy voucher for cialis daily online

 82. FmrfBeils says:

  800 mg cialis http://cialisee.com/ cialis coupon

 83. LbsoPrext says:

  cialis shop http://ucialisdas.com/ – generic cialis by mastercard cialis blac

 84. Bbshfrag says:

  generic for viagra https://loxviagra.com/ what does a viagra pill look like

 85. LbsoPrext says:

  cialis from bc, no prescription http://ucialisdas.com/ – cialis 20mg online cialis edmonton

 86. Bbshfrag says:

  viagra http://loxviagra.com/ – instant natural viagra viagra age limit

 87. LebnBeils says:

  cheap viagra online canadian pharmacy http://xlnpharmacy.com/ Detrol

 88. Gtnbtange says:

  100 mg viagra https://jokviagra.com/ sildenafil viagra

 89. JebgBeils says:

  Aciphex http://pharmacylo.com/ online canadian pharmacies

 90. JebgBeils says:

  foreign pharmacy no prescription Flagyl best rogue online pharmacy

 91. RebfPrext says:

  overnight cialis delivery http://rcialisgl.com/ genaric cialis

 92. LebnBeils says:

  diuretics legit pharmacy websites northwest pharmacy/com

 93. AnooBeils says:

  viagra raises testosterone http://llviagra.com/ – what does viagra do to blood pressure aspect online viagra

 94. RebfPrext says:

  cialis online buy http://rcialisgl.com/ non prescription cialis

 95. AnooBeils says:

  cialis better viagra https://llviagra.com/ – onde comprar viagra na internet viagra in the waters

 96. FmrfBeils says:

  cialis for sale canada http://cialisee.com/ – is it legal to buy cialis online? cialis with alcohol

 97. FmrfBeils says:

  insurance that covers cialis https://cialisee.com/ generic cialis discreet buy

 98. Gtnbtange says:

  viagra soft tabs http://jokviagra.com/ – viagra sildenafil viagra foods

 99. LbsoPrext says:

  online pharmacies for cialis http://ucialisdas.com/ cialis san diego

 100. LbsoPrext says:

  cialis 20 mg canad https://ucialisdas.com/ online pharmacy cialis comparison

 101. Bbshfrag says:

  female viagra review http://loxviagra.com/ viagra from canada

 102. Bbshfrag says:

  viagra professional http://loxviagra.com/ can women take viagra

 103. LebnBeils says:

  dollar store drug test http://xlnpharmacy.com/ Top Avana

 104. Gtnbtange says:

  is sildenafil 20 mg the same as viagra? https://jokviagra.com/ viagra over the counter

 105. JebgBeils says:

  24 hours pharmacy Terramycin online pharmacy worldwide shipping

 106. JebgBeils says:

  pharmacy wholesalers canada https://pharmacylo.com/ rx plus pharmacy

 107. RebfPrext says:

  does the va approve cialis for patients http://rcialisgl.com/ wallmart cialis

 108. RebfPrext says:

  uninsured cost of cialis https://rcialisgl.com/ cialis black 800mg reviews

 109. AnooBeils says:

  antalya ucuz viagra https://llviagra.com/ – potencializar o efeito do viagra kjГёp viagra i norge

 110. AnooBeils says:

  viagra stores in canada http://llviagra.com/ onde comprar viagra na internet

 111. LbsoPrext says:

  viagra cialis combo https://ucialisdas.com/ cialis super active vs professional

 112. FmrfBeils says:

  cheap cialis by post https://cialisee.com/ generic cialis black

 113. FmrfBeils says:

  buy cialis in australia online https://cialisee.com/ cialis low dose

 114. LbsoPrext says:

  cialis online overnight http://ucialisdas.com/ buy cialis via pay pal

 115. Gtnbtange says:

  viagra results http://jokviagra.com/ – viagra for women viagra commercials

 116. AnooBeils says:

  viagra and sugar http://llviagra.com/ qualquer um pode comprar o viagra

 117. JebgBeils says:

  onlinecanadianpharmacy 24 https://pharmacylo.com/ prescription price comparison

 118. JebgBeils says:

  online pharmacy worldwide shipping http://pharmacylo.com/ Casodex

 119. Bbshfrag says:

  viagra savings card http://loxviagra.com/ – before and after viagra is viagra funded by government

 120. Bbshfrag says:

  xanax and viagra https://loxviagra.com/ using viagra

 121. AnooBeils says:

  viagra prices in pakistan http://llviagra.com/ mehr geld viagra alzheimer

 122. FmrfBeils says:

  stockists of cialis https://cialisee.com/ google south africa cialis

 123. FmrfBeils says:

  levitra cialis https://cialisee.com/ price of cialis

 124. RebfPrext says:

  discount cialis http://rcialisgl.com/ buying cialis with dapoxetine

 125. LebnBeils says:

  Trandate http://xlnpharmacy.com/ universal drugstore

 126. RebfPrext says:

  cialis kaufen https://rcialisgl.com/ cialis 36 hour dosage

 127. LbsoPrext says:

  cialis no prescription http://ucialisdas.com/ – generic cialis cialis generic no prescription

 128. Gtnbtange says:

  best viagra pills http://jokviagra.com/ – does viagra make you last longer viagra blood pressure

 129. LbsoPrext says:

  cialis costco https://ucialisdas.com/ generic cialis uk

 130. Prextloh says:

  viagra vs levitra vs cialis reviews https://rcialisgl.com/ – wholesale viagra cialis who makes cialis

 131. BeilsDev says:

  online pharmacy chat pharmacy in toronto canada total care pharmacy canada

 132. BeilsAni says:

  reliable canadian pharmacy https://pharmacyken.com/ – canada drugs cialis online medicine shopping

 133. Prextloh says:

  does cialis help with premature ejaculation https://rcialisgl.com/ – cialis uses why does cialis cause back pain

 134. BeilsAni says:

  pharmacy technician online college https://pharmacyken.com/ – safeway pharmacy store 1818 online pharmacies no prescription

 135. BeilsHtf says:

  365 drug cialis https://cialishav.com/ – buy cialis online paypal cialis how long before

 136. BeilsHtf says:

  cialis liquid https://cialishav.com/ – 10mg cialis cialis maximum effect

 137. tangeAsd says:

  cialis professional ingredients https://cialisjla.com/ – cialis pills overnight lowest price on cialis 200 mg

 138. PrextVed says:

  compare viagra and cialis https://krocialis.com/ – cialis powder what is more effective,cialis or viagra?

 139. PrextVed says:

  buy tadalafil online https://krocialis.com/ – cialis soft tabs, united states origin what makes you harder viagra or cialis

 140. fragSwa says:

  cialis and viagra taken together https://ckacialis.com/ – buy cialis canada 800 mg black cialis over night ship 800 mg

 141. fragSwa says:

  generic cialis florida https://ckacialis.com/ – buy viagra cialis mix online order cialis online cheap generic

 142. BeilsDev says:

  zetia canadian pharmacy pharmacy technician online certification first rx pharmacy statesville nc

 143. tangeAsd says:

  cialis 20 mg price https://cialisjla.com/ – cialis 20 mg canada cialis professionel

 144. BeilsGtv says:

  buy viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy meds canadian overnight pharmacy

 145. BeilsGtv says:

  Malegra DXT people’s pharmacy xanax canadian online pharmacy

 146. Prextloh says:

  how to buy cialis online cialis weight loss vigra vs cialis

 147. BeilsDev says:

  Kamagra Gold canadian pharmacy generic cialis online pharmacy no prior prescription

 148. BeilsAni says:

  Combivir prescription drugs for sleep health partners online pharmacy

 149. Prextloh says:

  cialis super active experiences daily cialis review compare viagra cialis

 150. PrextVed says:

  cialis pills price discount cialis 20 mg viagra cialis from germany

 151. BeilsHtf says:

  cialis mg 5mg cialis price cialis and alcohol symptoms

 152. BeilsHtf says:

  cialis daily 5mg cialis coupon buy cialis with american express

 153. PrextVed says:

  cost of cialis without insurance cialis rezeptfrei dr oz cialis

 154. tangeAsd says:

  professional cialis overnight cialis cialis 20mg price

 155. BeilsDev says:

  canada online pharmacy the peoples pharmacy canada vet pharmacy

 156. fragSwa says:

  cialis overnight pharmacy cialis coupons cialis dosage

 157. fragSwa says:

  cialis online australia cialis professional 20 lowest price original cialis

 158. BeilsGtv says:

  highest rated canadian online pharmacy north west pharmacy canada canadian mail order pharmacies

 159. tangeAsd says:

  cialis canada purchase cialise without perscription generic cialis by mastercard

 160. BeilsDev says:

  mail pharmacy Micronase canada drugs direct reviews

 161. Prextloh says:

  cialis self life montreal drug cialis viagra vs. cialis

 162. BeilsAni says:

  Celexa pharmacy store near me prescription drugs without the prescription

 163. Prextloh says:

  cialis without perscriptions cialis online with prescription howard stern commercial cialis

 164. cialis 20 mg says:

  tadalafil contraindications cialis online tadalafil blood pressure

 165. BeilsAni says:

  meijer pharmacy online zoloft canadian pharmacy best pharmacy

 166. BeilsHtf says:

  cialis black reviews buy cialis non prescription cialis canada online

 167. PrextVed says:

  does tricare cover cialis for daily use super cialis professional generic cialis black

 168. PrextVed says:

  which is more effective viagra or cialis levitra cialis us cialis purchase

 169. BeilsDev says:

  best canadian pharmacy to order from best canadian pharmacies online reddit best online pharmacy

 170. tangeAsd says:

  cialis chennai generic cialis 10mg cialis forsale

 171. fragSwa says:

  fed ex overnight delivery cialis cialis for sale in toront ontario cialis, 20 mg, canadian

 172. fragSwa says:

  best seller cialis 36 hour cialis mg cialis buy info/

 173. BeilsGtv says:

  Viagra Plus online pharmacy scams buying drugs from canada online

 174. BeilsGtv says:

  online pharmacy 365 canada drugs pharmacy prescription drugs discount

 175. tangeAsd says:

  cialis free canada cialis supr active cialis cost

 176. EdwardThina says:

  generic viagra walmart https://viagrabng.online/# where to buy viagra

 177. Williamsmilt says:

  doxycycline vibramycin doxycycline 100mg price – doxycycline generic

 178. PedroPraig says:

  buy viagra online canada: viagra – buy viagra online canada

 179. PedroPraig says:

  mexican viagra: viagra – when will viagra be generic

 180. BryanDague says:

  compare ed drugs ed meds online without doctor prescription – walgreens online pharmacy

 181. BryanDague says:

  treatments for ed cross border pharmacy canada – pharmacy wholesalers canada

 182. WilliamZot says:

  price of lisinopril lisinopril for sale – lisinopril 5 mg uk price

 183. WilliamZot says:

  plaquenil uk buy hydroxychloroquine – hydroxychloroquine 800mg

 184. Davidobsep says:

  stromectol cvs ivermectin for humans for sale – ivermectin tablets

 185. BrendanJap says:

  erectyle disfunction: impotence treatment – generic viagra without a doctor prescription

 186. BrendanJap says:

  discount prescription drugs: male ed drugs – cheap ed pills