All posts by Eva Granholm

“Suomessa paperit ovat ihmisiä tärkeämpiä” presentation

Idag hade vi vår presentation för de andra kurskamraterna. Vår uppgift har varit att fundera på invandrarnas erfarenheter av hur de har tagits emot och blivit bemötta av finska myndigheter under det första året. För att det inte skall bli allt för vitt och brett  har vi tänkt försöka begränsa undersökningen till dem som redan har fått ett positivt besked och bor I huvudstadsregionen. Som nästa steg ska vi gå djupare in på hur vi ska tillämpa de kvalitativa forskningsmetoder som vi har valt. Det märks att vi alla är intresserade av ämnet, det är väldigt aktuellt och alla har vi någon personlig koppling. Vissa har själva varit invandrare och andra känner någon som kämpat med just den här processen. Finns det kanske någon som läser just nu som känner igen sig i vår forsknings rubrik: “Suomessa paperit ovat ihmisiä tärkeämpiä”?

Vi gjorde kanske inte en lika omfattande presentation som många andra hade,  men vi hade väl ändå med det som behövs nu i början? (och så tycker jag faktiskt att den var rätt så snygg..)

Det här var min första presentation här på uni (och mitt första blogg inlägg ever!), och även om det bara tog 10min. så var det nog lite nervöst, fast det var ju inte heller sen så farligt. Vi fick bra feedback, hoppas att de inte var snälla mot oss bara för att vi pratade svenska.. Annars tyckte vi alla att det här var ett bra sätt att lära sig. Då man lyssnade på andras presentationer så fick man själv nya idéer som vi kan tillämpa i vårt eget projekt.

Här bifogar jag vår presentation 🙂

Eva