Aivojen terveys

9_istuvatpelaajat2

Liikunnan vaikutuksesta aivojen terveyteen

Urheilu ja liikunta vaikuttavat monin tavoin aivojen terveyttä kohentavasti. Sen lisäksi, että liikunta auttaa ylläpitämään fyysistä toimintakykyä, se tukee myös psyykkistä hyvinvointia; liikunta suojaa muun muassa stressiltä, ahdistukselta ja masennukselta, ja vaikuttaa myönteisesti psykologisiin tekijöihin kuten itsetuntoon ja psykososiaalisiin taitoihin.

Fyysisen ja psyykkisen terveyden lisäksi fyysisen aktiivisuuden on havaittu vaikuttavan myönteisesti myös tiedonkäsittelytoimintoihin.  Fyysisesti aktiiviset nuoret suoriutuvat passiivisia ikätovereitaan paremmin muun muassa kielellisissä ja numeerisissa tehtävissä, erilaisissa päättelykyvyn tehtävissä sekä erityisesti tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tehtävissä. Lisäksi urheilun on havaittu lisäävän aivojen verenkiertoa ja hapensaantia, ja siten parantavan välillisesti oppimistuloksia. Erityisesti liikunnan positiiviset vaikutukset koulumenestykseen on havaittu matemaattisissa aineissa. Lisäksi nuoruudessa aivojen plastisiteetti, eli muovautumiskyky, on suurempaa, minkä ansiosta harjoittelulla voi saada aikaan suurempia muutoksia hermoverkoissa kuin aikuisuudessa.

Säännöllinen liikunta mahdollisesti tehostaakin hermoverkkoja ja siten saa aikaan pysyviä rakenteellisia muutoksia nuoren aivoissa. Näiden neuraalisten muutosten myötä säännöllisen liikunnan tuomat positiiviset vaikutukset voivatkin vaikuttaa läpi elämän. Vanhuudessa fyysisen aktiivisuus näyttäisikin hidastavan ikääntymiseen liittyvää kognitiivista alentumaa sekä pienentävän riskiä sairastua esimerkiksi Alzheimerin tautiin.

 

Viimeisimmät artikkelit