Ensimmäinen kurssikerta: MapInfo ja teemakartan tuottaminen

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 1 pyörähti käyntiin viime torstaina. Kurssi suoritetaan pitämällä kurssin tapahtumista blogia, jota kurssitoverit ja muutkin pääsevät tarkastelemaan.

Ensimmäisellä kurssikerralla palauteltiin mieleen MapInfo-ohjelman perustoimintoja. Pikainen ensikosketus MapInfoon oli tapahtunut jo aiemmin syksyn ensimmäisen periodin TAK1-kurssilla. Silloin ohjelmaa käytettiin kuntaraporttiin liitetyn sijaintikartan tekemiseen.

Ohjelman perustoimintojen haltuunoton jälkeen harjoiteltiin teemakartan tekemistä. Harjoituskartta sijoittui Helsinkiin ja sille valittiin jokin aihe Helsinkiin liitetyistä ominaisuustiedoista. Kartassa halutun ilmiön (minun tapauksessa ruotsinkielinen väestö) osuutta tai esiintyvyyttä tarkasteltiin Helsingin eri kaupunginosissa.

Tämän jälkeen siirryttiin tekemään kurssikerran varsinaista työtä, joka löytyy tästä blogikirjoituksesta. Tarkoituksena oli juuri opituin keinoin tuottaa teemakartta, jonka aihe yhtälailla valittiin Suomen kuntiin sisällytetyistä ominaisuustiedoista. Aineistot olivat monipuolisia ja jokaisesta kunnasta löytyi pitkä lista eriaiheista tietoa aina väkiluvusta teollisuustyöpaikkojen määrään asti. Teemakarttojen teko onnistui ohjelmalla varsin helposti. Kartassa esitettävät ilmiöt ja muuttujat oli helppo valita ohjelman teemakarttatyökalulla. Aineistosta oli mahdollista tuottaa hyvin eriaiheisia karttoja, mikä varmasti näkyy muiden blogeja lueskellessa.

Teemakarttani aiheena on selvitettyjen rikosten osuus suhteessa poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin vuoden 2010 aikana. Selvitettyjen rikosten määrä ja tietoon tulleiden rikosten määrä olivat kaksi erillistä ominaisuustietoa taulukossa, mutta niiden vertaaminen toisiinsa ja prosenttiosuuden laskeminen onnistui teemakarttatyökalulla helposti.

rikokset

Kuva 1. Selvitettyjen rikosten osuus tietoon tulleista rikoksista (2010)

Kartan sisällöstä voidaan pääpiirteittäin sanoa, että suuren väkiluvun omaavissa kunnissa selvitettyjen rikosten osuus jää pienemmäksi. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä myös monet syrjäisetkin pikkukunnat kuvautuvat kartassa punaisen sävyillä. Selvitettyjen rikosten osuus suhteessa poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin näyttääkin olevan melko kuntakohtaista. Joitakin alueellisia painotuksia voi kuitenkin nähdä, esimerkiksi Länsi-Suomen sisämaassa on huomattava korkeamman selvitysosuuden alue. Aivan rannikolla sijaitsevat kunnat puolestaan jäävät lähes aina keskimmäisiin tai alimpiin luokkiin. Suurin matalan selvitysosuuden alue painottuu Keskisuomesta etelään ja kaakkoon. Huonoin tilanne on tiheän asutuksen alueilla, esimerkiksi Uudenmaan kunnissa. Lapin kunnissa luokkavaihtelu on suurta. Rikoksia tapahtunee eniten suuren väkiluvun alueilla, jolloin poliisin resurssit kuormittuvat ja selvittämisessä kestää kauemmin.

Yli sadan prosentin lukemiin yltävät Länsi-Suomessa sijaitsevat Töysän ja Kaskisen kunnat. Töysä erottuu kartasta jotenkuten, jos etsii tosissaan, mutta Kaskinen on niin pieni että se häviää näkyvistä. Kaskinen sijaitsee länsirannikolla suurin piirtein samalla korkeudella Töysän kunnan kansa. Yli sadan prosentin selvitysaste tarkoittaa sitä, että vuoden aikana on saatu selvitettyä enemmän vanhoja rikoksia kuin on uusia tullut poliisin tietoon.

Pendelöinti

Kuva 2. Aineiston jakauma histogrammityökalulla

Aineiston luokittelu tuotti ongelmia, enkä ole vieläkään ihan varma onko “equal count” paras tapa tällaisen asteikon luokitteluun. Pitää opetella kunnolla erilaisille jakaumille sopivat luokittelutavat. Samaa miettivät muun muassa Leila Soinio ja Toni Ruikkala blogeissaan. Töysän kunnan 392 prosentin selivtysosuus aiheutti sen, että automaattisella luokittelulla aineiston ylimmästä luokan väliksi tuli 74-392%. Tämä ei mielestäni ollut kovin havainnollista ja tein yli sadan prosentin osuuden ylittäville kunnille kuudennen luokan 100-392%, johon tuli kaksi kuntaa. Muita luokkarajoja en muokannut.

 

Lähteet:

Leilan paikkatietopulinaa -blogi, Leila Soinio. https://blogs.helsinki.fi/lsoinio/luettu 21.1.2015

PAK 2015 -blogi, Toni Ruikkala. https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/luettu 21.1.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *