Artikkeliharjoitus: Kaksitasoiset koropleettikartat

Anna Leonowicz pohtii artikellissaan Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship kaksitasoisten teemakarttojen käyttömahdollisuuksia sekä niiden toimivuutta verrattuna tavallisiin yhden teeman koropleettikarttoihin.

Yleisesti ottaen artikkeli tuntui aika tutulta peruskauralta. Varsinkin värien käyttöön liittyvän kappaleen (Graphic representations) asiat tuntuivat selviltä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että harmonisen ja havainnollistavan värimaailman löytäminen luonnistuisi minulta ilman kokeilemista ja säätämistä. Artikkelissa oli kuitenkin hyviä huomioita esimerkiksi muuttujien luokkien enimmäismääristä.

Tekstin asioiden tuttuus johtunee siitä, että tällaisia juttuja on jo ehditty kurssin aikana harjoittelemaan. Kirjoitan tätä artikkeliin liittyvää tekstiä huomattavasti myöhässä (tänään on jo 9. helmikuuta). Tässä onkin ehtinyt karttojen kanssa tulla jo monta sellaista tilannetta, jossa nämä asiat on pitänyt itse miettiä.

Olen Leonowiczin kanssa hieman eri mieltä kahden eri väripaletin yhdistämisestä. Leonowicz pitää kuvan 1 A-riviä hyvänä esimerkkinä värien yhdistelystä. Yhdistelmä on kyllä luettava ja ymmärrettävissä, mutta mielestäni se yltää silti vain keskinkertaiselle tasolle. B-rivin värikokonaisuus on luettavuuden kannalta toimimaton, tästä Leonowicz on kanssani samaa mieltä.

Mielestäni toisen teeman esittäminen rastereiden (pisteiden, viivojen) avulla tuottaa paljon havainnollisemman ja helposti luettavamman lopputuloksen. Minua ihmetyttääkin, että Leonowicz esittää väripalettien yhdistelyn ensisijaisena tapana kaksitasoisten koropleettikarttojen visualisoinnissa. Olen sitä mieltä, että hänen oma teemakarttansakin Mazowszen alueesta olisi toiminut paremmin, jos toinen muuttujista olisi esitetty erikokoisin pistein tai erilailla suuntautuvin viivoituksin.

pak2artikkelikuva

Kuva 1. Väriteemojen yhdistelyä (Leonowicz).

Artikkeli vahvisti käsitystäni siitä, että kaksitasoisia karttoja käyttöä esityksissä kannattaa harkita tarkoin. Ennen kartan tekemistä on hyvä katsoa vaikkapa hajontadiagrammin avulla onko muuttujien välillä korrelaatiota. Jos näin ei ole, ei kannata tehdä kaksitasoista karttaa. Lopputuloksesta tulee sekava ja mitäänsanomaton, jos kartalla esitettävillä teemoilla ei ole yhteyttä. Tämä tuli itselleni selväksi toisen kurssikerran aikana, kun kokeilin erityyppisten SOTKAnet-aineistojen yhdistämistä. Jos tarkoituksena on esittää korrelaation puute, lienee parempi tehdä pelkkä diagrammi tai kaksi erillistä karttaa.

artikkelih_teemakartat

Kuva 2. Kun näet tämän, tee siitä kaksitasoinen kartta (Leonowicz).

Lähteet:

Leonowicz, A. (2006). Two-variable choropleth maps as a useful tool visualization of geographical relationship. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *