Neljäs kurssikerta: Ruutuja

Neljännellä kurssikerralla tehtiin pääkaupunkiseudulle aluerajauksia. Rajauksessa käytettiin Grid-työkaulua, jonka avulla pystyi luomaan kartan päälle ruudukon. Ruudukko mahdollisti aiempaa tarkemman tutkimisen, sillä sen avulla pystyi jakamaan tutkimusalueen todella pieniin osiin. Aiemmissa kartoissa teemoja on tarkasteltu lähinnä kunta- tai maakuntatasolla. Ruutujen koko oli vapaasti valittavissa (käytännössä 250-1000m mittaiset sivut) riippuen teemasta.

Nyt minäkin tein vihdoin kartan, joka käsittelee muunkielistä väestöä. Karttani teema on muunkielisen väestön sijoittuminen pääkaupunkiseudun kuntien alueella. Muunkielisyys tässä aineistossa tarkoittaa henkilöitä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

pak4kartta1ympyrä

Kuva 1. Muunkielisen väestön sijoittuminen pääkaupunkiseudulla.

Kartassani ruudukon koko on 250m x 250m. Se tekee ruuduista melko pieniä, ilman zoomausmahdollisuutta ehkä liiankin pieniä. Toinen huono puoli ruutujen pienikokoisuudessa on se, että niistä on vaikea erottaa luokkia kuvaavaa täyteväriä. Niitä on kartassani viisi erilaista. Neljä luokkaakin olisi varmasti riittänyt. Olisin myös voinut muokata sävyeroista hieman selkeämmät. Omat silmäni ovat vaikeuksissa varsinkin toiseksi pienimmän ja keskimmäisen luokan erottamisessa.

Toisaalta valitsemani ruutukoon etu on se, että tämän teeman yhteydessä se paljastaa muunkielisen väestön voimakkaan keskittymisen merkittävimpien (joukko)liikenneväylien varsille. Kartan keskellä erottuu selvästi M-junan (Helsingin rautatieasema – Vantaankoski) radanvarsi, joka jatkuu punaisena nauhana Länsi-Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin asti. Muunkielisten sijainti myötäilee vahvasti myös Helsingin metroradan sijaintia, kun tarkastellaan Kulosaaren itäpuolisia alueita. Kartasta näkee muunkielisten sijoittumisen perusteella selvästi, kuinka Itäkeskuksen jälkeen (itään mentäessä) metrorata jakaantuu kahtia ja pohjoinen raide kääntyy koillis-lounais -suuntaisesta luode-kaakko -suuntaiseksi kulkien Myllypuron ja Kontulan kautta kohti Mellunmäen pääteasemaa. Merkitsin tämän metroradan pohjoisen raiteen käännöksen karttaan sinisellä ympyrällä.

Uskon, että mainitsemani joukkoliikenneväylät erottuisivat selvästi pelkällä asukkaita/ruutu -teemallakin. Muunkielisen väestön sijoittuminen painottunee sinne, missä asutusta on muutenkin tiheästi.

Vertasin karttaani huvikseni Toni Ruikkalan karttaan Vantaan asukastiheydestä. Muunkielisiä ihmisiä on sen verran tasaisesti ympäri Vantaata, ettei mikään asuinalue näyttäisi jäävän ilman ruutuja minun kartassani. Tosin pienin muunkielisten määrää kuvaava luokka on vain 1-10 henkilöä. Suurimpia erot ovat Pohjois-Vantaalla sijaitsevan Kivistön suuralueen ympäristössä.

Kurssikerran puolessa välissä (klo 14) alkoi sopivasti laitoskahvit. Tarjolla oli kahvia ja MaO:n emäntien itse leipomia Runebergin torttuja. Molemmat maistuivat hyvältä MapInfo-sessioiden välissä. Laitoskahvien vuoksi kurssikerran tauko venyi vähän tavallista pidemmäksi, mutta se ei haitannut.

Tauon jälkeen kurssikerran toisella puoliskolla siirryttiin pääkaupunkiseudulta Pornaisiin. Avasimme MapInfolla peruskarttalehden, josta löytyi Pornaisen keskusta ja laajoja alueita sen ympäriltä. Kurssikerran kansiosta löytyi valmiiksi tehty kehys, joka sijoittui keskustan ympärille ja rajasi harjoituksessa tutkittavan alueen.

Kehyksen paikalleen asettamisen jälkeen opettelimme MapInfon piirtotoimintoja. Ne olivat alkeellisempia kuin Corelissa, mutta esimerkiksi noodien ja kuvioiden rajojen yhdistäminen vaikutti paljon käytännöllisemmältä.

Saimme tehtäväksi piirtää kehyksen sisällä sijaitsevat asuinrakennukset, pellot, vesistöt, merkittävät tiet ja nimistöt. Ehdin kurssikerran aikana piirtää vain asuinrakennukset ja tiet ja minulle jäi vähän epäselväksi, pitikö kaikki muu piirtää valmiiksi seuraavaa kurssikertaa varten. Tämä työ löytynee seuraavasta blogikirjoituksesta.

Lähteet:

Ruikkala, T. (2015) Vantaan väestötiheys ruutukarttana. <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/files/2015/02/V%C3%A4est%C3%B6tiheys.png>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *