Kurssikerta seitsemän. Vietnam

Seitsemännen kurssikerran itsenäistyöt aiheuttivat minulle suuresti päänvaivaa, tuskailua ja pakottivat minut viettämään useita tunteja MapInfon ja Excelin parissa. Ongelmat koko prosessin aikana johtuivat pitkälti siitä, että lykkäsin tämän itsenäistehtävän tekoa ja aineiston kokoamista parilla viikolla viimeisestä kurssikerrasta. Tällä välillä juuri kukoistukseen puhjennut MapInfon käyttötaitoni pääsi selvästi ruostumaan ja muistikuvani ohjelman tärkeistä toiminnoista hälvenemään.

Aineisto etsittiin siis itse ja aihe oli vapaa. Pakin tiedotusblogiin oli listattu useita eri linkkejä tilastokeskuksiin ja tietolähteisiin, jotka kokonaisuudessaan muodostivat valtavan mahdollisuuksien kirjon. Juuri se on ollut tällä kurssilla hienointa ja olenkin hehkuttanut tätä asiaa varmaan jokaisessa blogitekstissä.

Alunperin tarkoitukseni oli tehdä erilaisia Georgia-aiheisia karttoja. Georgian lähihistoria on varsin myrskyisä. Maassa on useita separatistisia liikkeitä ja kokonaisia maakuntia, jotka haluavat enemmän tai vähemmän irtautua tai ovat jo irtautuneet Tbilisin hallinnon alta. Georgiassa on viime vuosikymmenien aikana ollut myös useita talouskriisejä ja erikokoisia konflikteja, joista vakavin ja tunnetuin lienee Etelä-Ossetian sota.

Ajatuksenani oli tutkia konfliktien ja separatismin sijoittumisen perusteella Georgian maakuntien taloudellista ja väestöllistä kehitystä. Tämä projekti kuitenkin kariutui nopeasti johtuen puutteellisesta datasta ja Georgian valtion kummallisista tilastomenetelmistä. Esimerkiksi Abkhazian ja Etelä-Ossetian tapauksissa tilastotiedot olivat teemasta riippuen hyvin puutteelliset tai niitä ei ollut lainkaan. Tämä oli ongelmallista, koska halusin tutkia nimenomaan konfliktialueiden kehitystä. Georgian valtiollisella tilastokeskuksella oli myös hassu tapa ryhmitellä joissakin tilastoissaan kolme pienintä maakuntaa yhteen sarakkeeseen niin, että niiden osuudet tai lukuarvot oli vain laskettu yhteen.

Koordinaatteihin sidottu konfliktitietokanta löytyi kuitenkin hienosti, en tosin muista enää mistä. Kyseisessä tietokannassa oli kymmenkunta Georgian alueelle sijoittuvaa konfliktia. En tallentanut kyseistä kartan raakiletta, mikä harmittaa nyt, sillä olisin voinut liittää sen tähän.

Harkitsin myös tutkivani Libyan tilannetta hyödyntäen esimerkiksi IMF:n tilastoja lainapaketeista ja taloudellisista kehityskuluista. Tajusin kuitenkin paria sekuntia myöhemmin, että Libyan tilanne on monta kertaa kaoottisempi kuin esimerkiksi Georgian, eikä juuri minkäänlaisia tilastoja ole julkaistu (tai tehty lainkaan) sodan syttymisen jälkeen.

Hylkäsin lopulta kaikki geopoliittiset ja konfliktiaiheiset teemat. Tällaiset aiheet taitavat olla vähän arkaluontoisia, varsinkin jos ne ovat tapahtuneet lähihistoriassa. Luotettavaa ja avointa tietoa tapahtumista saa hyvin suurella viiveellä.

Päädyin loppujen lopuksi tekemään karttoja Vietnamista. Aihe on väestömaantieteellinen ja se käsittelee provinssien maaseutuvaltaisuuden heijastumista provinssen välisiin koulutuseroihin ja koulutuksen epätasaiseen jakautumiseen.

Karttojen muuttujat ovat maaseutuväestön osuus ja peruskoulusta valmistuneiden oppilaiden osuus, molemmat provinsseittain. Tein näistä teemoista kaksi karttaa. Ensimmäisessä kartassa käytetyt luvut ovat vuodelta 2008 ja toisessa vuodelta 2012.

vietnamkartta1

Kuva 1. Maaseutuväestön osuus ja peruskoulusta valmistuneiden oppilaiden osuus Vietnamin provinsseissa vuonna 2008 (GSOV).

Vietnam on tiheään asuttu ja väkirikas kehitysmaa. Tilastointihetkillä populaatio on pyörinyt 85 ja 90 miljoonan henkilön paikkeilla. Luonnollisen väestönkasvun nopeus on globaalilla mittapuulla keskitasoa.

Oletusarvona ensimmäisen muuttujan osalta on, että maa kaupungistuu ja vuoden 2012 tilannetta kuvaavassa kartassa provinssien maaseutuväestön osuus on pienentynyt vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Tämä pitääkin lähes yksiselitteisesti paikkansa. Varsinkin Etelä-Vietnamissa, Mekongin suistoalueen ympäristössä on tapahtunut selvää kaupungistumista. Kuitenkin eräässä provinssissa pääkaupunki Hanoin välittömässä läheisyydessä maaseutuväestön osuus on kasvanut. Tulkinnan helpottamiseksi maaseutuväestön osuuden luokkarajat ovat molemmissa kartoissa samat.

Toisen muuttujan oletusarvo on, että maaseutuvaltaisemmissa provinsseissa peruskoulun suorittaa loppuun selvästi pienempi osuus oppilaista kuin kaupunkivaltaisemmissa provinsseisa. Perustan oletukseni siihen, että kehittyneisyyserot ja kontrastit maaseudun ja urbaanien ympäristöjen välillä ovat kehitysmaissa hyvin tyypillisiä ja maaseudun asema on monilla mittareilla huonompi tai jälkeenjääneempi. Vietnamissa tämä ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa ainakaan selvästi. Sitä selittänee maassa harjoitettu sosialistinen politiikka, jonka ominaispiirteisiin kuuluu mahdollisimman yhdenmukaisen koulutuksen takaaminen kaikkiin maan osiin. Näin ainakin uskoisin.

vietnamvalmiskartta2

Kuva 2. Maaseutuväestön osuus ja peruskoulusta valmistuneiden oppilaiden osuus Vietnamin provinsseissa vuonna 2012 (GSOV).

Mielenkiintoista on kuitenkin huomattavan suuri kasvu peruskoulun suorittaneiden oppilaiden osuuksissa, kun verrataan vuotta 2008 ja 2012. Vietnamin valtiollisen tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 pienin osuus on jopa 90,98 %, kun vielä neljä vuotta aiemmin luku oli alimmillaan 39 % ja useissa provinsseissa 60 – 75 %. Tämä on valtavan suuri muutos vain neljän vuoden aikana ja mieleeni tuleekin heti, onko laskentatapaa jotenkin muutettu. Muutos parempaan suuntaan koulutuksen osalta on joka tapauksessa suuri, mikäli näihin tilastoihin on uskominen. Mikäli Vietnamin hallitus on keksinyt näin tehokkaan keinon parantaa koulutuksen toteutumista ja tasaista jakautumista, tulisi siitä varmasti hyvä vientituote.

Tämänkään aineiston käsittely ei sujunut ongelmitta. Vietnamin tilastokeskus ei tarjonnut Excel-muotoisia tiedostoja, vaan luvut piti kopioida suoraan nettisivuilta. Tämä ei toki aiheuttanut suurempia ongelmia. Vakavia takaiskuja aiheutui kuitenkin vietnamin kielestä. Vaikka kirjaimina käytetään latinalaisia aakkosia, on vietnamin kielessä kuusi erilaista toonia, joita merkitään lisäten erilaisia pisteitä ja koukeroita normaalien kirjaimien joukkoon. Tällaiset erikoismerkit eivät todellakaan toimineet MapInfossa ja jouduin käsin siistimään erikoismerkit pois 64 provinssin nimestä.

Suuresta työmäärästä ja lukuisista epäonnistumisista johtuen kartoista vähän yksinkertaisia ja nopeasti sutaistuja, enkä myöskään omasta mielestäni perehtynyt aiheeseen tarpeeksi muiden ulkoisten lähteiden kautta. Mutta ihan jees kuitenkin, oli hyvä ja mielenkiintoinen kurssi, kiitos!

 

Lähteet:

GOSV = General Statistics Office of Vietnam (2015). Average rural population by province ja Percentage of graduates of general education in schoolds by province -tilastot (2008 & 2012). <http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491>

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *