Arkistot kuukauden mukaan: January 2017

Kolmannella viikolla käsitellään dataa

Tämän viikon aiheen on perehtyä enemmän paikkatietokantojen käsittelyyn ja korjailuun kuin varsinaiseen kartta-aineistoon, vaikka se koko ajan rinnalla kulkeekin. Kurssikerran aikana opetellaan sekä tietokantaliitoksia, että tapoja kerätä tietoa tietokantojen välillä siten, että kohteiden sijainti määrittää mitä tietoja kerätään.

Kurssimuotomme kiinnostaa myös ulkopuolisia, sillä viime syksynä minuun otti yhteyttä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, joka pyysi lupaa kerätä tutkimusaineistoa kurssilta, jolla käytetään blogia yhtenä oppimisympäristönä ja -välineenä. Hän tekee teille lomakkeella vastattavan kyselyn, joka sisältää rasti ruutuu -tehtäviä sekä muutaman avokysymyksen. Kysely tulee sijoittumaan kurssin loppupuolelle.

Kenenkään ei ole tietenkään pakko vastata kyselyyn, mutta toivoisin kovasti, että löytäisitte sen pienen hetken, että vastaisitte. Tämäntyyppisiä kursseja ei paljon ole, joten olisi hienoa, jos hän saisi kelvollista tutkimusmateriaalia väitöskirjaansa. Kysely tapahtuu niin, ettei kenenkään vastauksia voida linkittää yksittäisiin henkilöihin.

Linkin kyselyyn löydät täältä: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18716/lomake.html

Löydät tutkimuksen tekijän minulle lähettämän saatekirjeen täältä: Saatekirje Paikkatiedon hankinta 17-1-2017

Artikkelitehtävä – päällekkäiset koropleettikartat

Toisella viikolla jatketaan harjoittelua teemakarttojen kanssa, mutta samalla on myös hyvä syventyä pohtimaan erilaisia tapoja esittää tietoa kartalla. Pohdinnan avuksi on artikkeli, joka käsittelee kahden päällekkäisen teeman käyttöä teemakartassa. Sinun tehtäväsi on kirjoittaa artikkelista reaktiopaperi omaan blogiisi. Reaktiopaperilla tarkoitetaan kirjoitusta, jossa käsittelet sinun reaktiotasi lukemaasi eli ajatuksia joita luettu teksti herättää suhteessa aikaisempaan käsitykseesi aiheesta. Älä siis referoi itse artikkelia vaan pohdi sitä, mitä uutta ajateltavaa teemakartografiasta artikkeli sinulle antoi. Huomaa, että artikkelin lopussa on havainnollisia kuvia, jotka auttavat artikkelin ymmärtämistä. Tutustu erityisesti kartan legendaan, se auttaa ymmärtämään kartan esitystapaa paremmin.

Aloita tehtävän purkaminen kiteyttämällä ymmärtämäsi artikkelin sanoma muutamaan lauseeseen. Älä siis sorru rönsyilevään referointiin, vaan esitä asia lyhyesti ja napakasti. Siirry sen jälkeen pohtimaan alla olevia kysymyksiä artikkelin pohjalta.

Voit myös pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä lisäarvoa tällainen esitystapa tuo teemakartografiaan?
 • Mitkä käsitteet tai ajatukset tuntuivat artikkelissa vaikeasti lähestyttäviltä? Mistä arvelet sen johtuvan?
 • Mitä tällaisesta teemartasta on luettavissa paremmin kuin tavallisista teemakartoista, jos mitään? Miksi?
 • Miten artikelin kartoissa käytettävät legendat poikkeavat tavallisemmista karttaesityksistä? Selitä, mikä on kartan legendan idea ja mitä siitä on luettavissa.
 • Mitä vaatimuksia tällainen kartografinen esitys asettaa kohdeyleisölle? Miksi?
 • Pohdi käyttämäsi paikkatieto-ohjelman teemakarttamahdollisuuksia ja vertaa niitä artikkelin karttoihin. Mitä ajatuksia sinulle herää käytettävissä olevan välineen ja kartografisen toteutuksen välisestä suhteesta? Kumpi ohjaa kumpaa?

Artikkelin löydät Moodlesta (sinun pitää kirjautua moodleen, että alla oleva linkki toimisi).

https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1188202/mod_resource/content/0/KK2/Geog_033_037_spalvotas.pdf

Palauta tästä ja kurssikerran tehtävästä keräämäsi pohdinnat yhtenä tekstinä Moodleen ennen kolmatta kurssikertaa. Muista myös julkaista teksti blogissasi. Otsikoi tehtävä erikseen, käytä otsikossa etuliitettä “Artikkeli 1″.

Tervetuloa kurssille!

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat paikkatiedon käyttämiseen,  tuottamiseen ja visualisointiin. Kurssilla käytetään pääsääntöisesti yhtä tai useampaa tietokoneohjelmaa, tuotetaan karttoja, pidetään blogia ja harrastetaan julkista itsetutkiskelua.

Kurssikerroilla suoritetaan tehtäviä sekä ohjatusti, että itsenäisesti,  ja tuotetaan karttoja, jotka julkaistaan muiden kurssilaisten nähtäväksi. Julkaisupaikkana toimii jokaiselle kurssilaiselle perustettava henkilökohtainen, mutta samalla myös julkinen blogi. Blogissa esitetään vastauksia annettuihin kysymyksiin ja erillisiin blogissa suoritettaviin tehtäviin, kirjataan ylös oppittuja asioita sekä analysoidaan tuotettuja karttoja. Blogi on myös sosiaalisen kanssakäymisen keskus. Voidaksesi kirjoittaa hyviä tekstejä ja oppiaksesi mahdollisimman paljon jotain uutta, sinun tulee lukea muiden kirjoituksia ja viitata niihin omassa blogissasi.  Myös ulkoisten lähteiden lukeminen ja niiden sisältämän lisätiedon tuominen blogiisi ja muiden kurssilaisten tietoon on hyödyllistä ja tärkeää.

Menestymiseen tällä kurssilla on tarjolla yksinkertainen resepti:

 1. Tee kurssikerralla annetut karttatehtävät.
 2. Lue tehtävänanto tarkkaan, sillä jokaisen kurssikerran kirjallisessa tehtävänannossa on osio, jossa kerrotaan, mistä aiheista blogiin pitää kirjoittaa.
 3. Tarkkaile myös tätä infosivua, sillä osa kurssin tehtävistä julkaistaan vain kurssin tiedotusblogissa. Samalla kurssikerralla voi olla tehtävä sekä kurssikerran ohjeissa että tiedotusblogissa. Ole siis valppaana.
 4. Muista palauttaa aina vähintään raakaversio blogiisi tulevasta tekstistä myös Moodleen kunkin kurssikerran jälkeen. Tämä tulee tehdä ennen seuraavaa kurssikertaa.
 5. Pidä blogisi ajan tasalla.  Sinulla saa olla kerrallaan korkeintaan kaksi julkaisematonta tekstiä, ennen kuin sinulle huomautetaan asiasta. Tämän järjestelmän on tarkoitus pitää huolta siitä, että et jätä blogin kokoamista kurssin loppuun.
 6. Lue muiden blogeja ja viittaa niihin omassa blogissasi. Tieteellinen kanssakäyminen ja tiedeyhteisön muodostaminen on kurssilla yhtä tärkeää kuin tehtävien tekeminen.
 7. Kun viittaat jonkun toisen pitämään blogiin, käy listaamassa viittauksesi listaan. Näin annat oikeutetusti kunnian sille, jonka kirjoitusta ja ajatustyötä lainaat. Viittauslistan linkin löydät tämän sivun linkeistä ja moodlesta. Listasta löydät kaikki kurssilla tehdyt viittaukset.
 8. Tutustu kirjoitusohjeisiin, jotka löydät Moodlesta. Ne auttavat sinua, kun mietit, miten blogia pidetään ja millä tyylillä sinne kirjoitetaan.
 9. Tutustu myös Moodlesta löytyviin kuvaohjeisiin, niiden avulla saat parannettua blogisi kuvien laatua.
 10. Panosta blogisi sisältöön sekä ulkoasuun. Se mitä teet ja sanot blogissasi on pohjana kurssisuorituksesi arvostelulle.
 11. Käy myös kommentoimassa muiden kurssilaisten blogeja. Tätä varten kannattaa linkittää ainakin oman ryhmäsi jäsenten blogit omaasi. Muilta saat hyviä ideoita ja voit auttaa avun tarvitsijoita. Jokin tehtävä voi vaatia sinulta tietoa, jonka löydät vain lukemalla muiden blogeja.
 12. Muista antaa kunnia näkyvästi niille joille se kuuluu myös omassa blogissasi: merkitse lähdeluettelo jokaisen blogimerkintäsi perään ja pidä se ajan tasalla. Lähdeluettelossa voi siis olla viittauksia kurssitovereihisi sekä muihin virallisempiin lähteisiin.