Artikkelitehtävä – päällekkäiset koropleettikartat

Toisella viikolla jatketaan harjoittelua teemakarttojen kanssa, mutta samalla on myös hyvä syventyä pohtimaan erilaisia tapoja esittää tietoa kartalla. Pohdinnan avuksi on artikkeli, joka käsittelee kahden päällekkäisen teeman käyttöä teemakartassa. Sinun tehtäväsi on kirjoittaa artikkelista reaktiopaperi omaan blogiisi. Reaktiopaperilla tarkoitetaan kirjoitusta, jossa käsittelet sinun reaktiotasi lukemaasi eli ajatuksia joita luettu teksti herättää suhteessa aikaisempaan käsitykseesi aiheesta. Älä siis referoi itse artikkelia vaan pohdi sitä, mitä uutta ajateltavaa teemakartografiasta artikkeli sinulle antoi. Huomaa, että artikkelin lopussa on havainnollisia kuvia, jotka auttavat artikkelin ymmärtämistä. Tutustu erityisesti kartan legendaan, se auttaa ymmärtämään kartan esitystapaa paremmin.

Aloita tehtävän purkaminen kiteyttämällä ymmärtämäsi artikkelin sanoma muutamaan lauseeseen. Älä siis sorru rönsyilevään referointiin, vaan esitä asia lyhyesti ja napakasti. Siirry sen jälkeen pohtimaan alla olevia kysymyksiä artikkelin pohjalta.

Voit myös pohtia seuraavia asioita:

  • Mitä lisäarvoa tällainen esitystapa tuo teemakartografiaan?
  • Mitkä käsitteet tai ajatukset tuntuivat artikkelissa vaikeasti lähestyttäviltä? Mistä arvelet sen johtuvan?
  • Mitä tällaisesta teemartasta on luettavissa paremmin kuin tavallisista teemakartoista, jos mitään? Miksi?
  • Miten artikelin kartoissa käytettävät legendat poikkeavat tavallisemmista karttaesityksistä? Selitä, mikä on kartan legendan idea ja mitä siitä on luettavissa.
  • Mitä vaatimuksia tällainen kartografinen esitys asettaa kohdeyleisölle? Miksi?
  • Pohdi käyttämäsi paikkatieto-ohjelman teemakarttamahdollisuuksia ja vertaa niitä artikkelin karttoihin. Mitä ajatuksia sinulle herää käytettävissä olevan välineen ja kartografisen toteutuksen välisestä suhteesta? Kumpi ohjaa kumpaa?

Artikkelin löydät Moodlesta (sinun pitää kirjautua moodleen, että alla oleva linkki toimisi).

https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1188202/mod_resource/content/0/KK2/Geog_033_037_spalvotas.pdf

Palauta tästä ja kurssikerran tehtävästä keräämäsi pohdinnat yhtenä tekstinä Moodleen ennen kolmatta kurssikertaa. Muista myös julkaista teksti blogissasi. Otsikoi tehtävä erikseen, käytä otsikossa etuliitettä “Artikkeli 1″.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *